intTypePromotion=4
ADSENSE

Thực hành mô tả sâu

Xem 1-20 trên 365 kết quả Thực hành mô tả sâu
 • Trong khi các nghiên cứu thực nghiệm nổi lên ngày càng nhiều, các bàn luận xoay quanh vấn đề phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội Việt Nam còn ít ỏi. Để góp thêm vào việc phân tích, thảo luận về các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu cụ thể trong thu thập và phân tích dữ liệu của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, bài viết giới thiệu những nhận thức sai lầm phổ biến trong phương pháp quan sát định tính, sau đó đưa ra một kỹ thuật cụ thể - kỹ thuật mô tả sâu để giảm thiểu các sai lầm đó.

  pdf10p nguyenhong1235 29-11-2018 17 1   Download

 • Bài viết mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng của người chăm sóc trẻ tại một số trạm y tế xã phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016 và mô tả một số yếu tố liên quan.

  pdf7p thuynguyen2994 17-08-2018 152 15   Download

 • Bài 1: Thực hành kỹ năng định dạng dữ liệu trong Excel. Yêu cầu: a) Tạo một file đặt tên là Baitap_Excel_1 - Soạn thảo 3 sheet: TT_Chung, TT_Nhansu, TT_Hocsinh. Các ô nhập liệu (Tên trường, Mã trường ...) đặt màu nên xanh nhạt.Sau khi soạn thảo xong hãy bỏ chế độ hiển thị lưới (Gridlines). Nội dung các sheet được mô tả như sau

  pdf21p hidiefei 17-05-2012 1380 495   Download

 • LÀM CHUỒNG VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật làm chuồng cho bò theo những yêu cầu và nguyên tắc chung. - Mô tả được các kỹ thuật chăm sóc bò cơ bản theo từng giai đoạn. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật làm chuồng bò theo yêu cầu. - Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc bò cơ bản theo từng giai đoạn. 3/ Thái độ: - Có...

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 216 82   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ SÂU, BỆNH HẠI TRÊN LÚA I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được khái quát về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa. - Phân biệt được các giống lúa trồng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

  pdf8p tocxuxu 05-10-2011 265 74   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG CÀ PHÊ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được quy trình kỹ thuật trồng mới cà phê. 2/ Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức vào thực tế để thiết kế lô trồng cà phê. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học. II/ CHUẨN BỊ: - Dụng cụ và trang thiết bị: giống cây cà phê, phân bón, một số...

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 143 42   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG MỚI CAO SU Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được khái quát về kỹ thuật trồng mới cao su. 2/ Kỹ năng: - Thao tác được kỹ thuật trồng mới cao su theo tiêu chuẩn. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học.

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 113 31   Download

 • KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BỆNH TRÊN GÀ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật chăm sóc gà theo yêu cầu và nguyên tắc chung. - Mô tả được các loại bệnh thường gặp trên gà. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc gà theo những yêu cầu và nguyên tắc chung.

  pdf7p tocxuxu 05-10-2011 118 30   Download

 • KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BỆNH TRÊN VỊT I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật chăm sóc vịt theo yêu cầu và nguyên tắc chung. - Mô tả được các loại bệnh thường gặp trên vịt. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc vịt theo những yêu cầu và nguyên tắc chung. - Thực hiện được các kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho vịt. ...

  pdf7p tocxuxu 05-10-2011 106 28   Download

 • THỨC ĂN CHO BÒ VÀ CÁC LOẠI BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BÒ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật chuẩn bị thức ăn cho bò theo những yêu cầu và nguyên tắc chung. - Mô tả được các loại bệnh thường gặp trên bò. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật chuẩn bị thức ăn cho bò theo những yêu cầu và nguyên tắc chung. - Thực hiện được các kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho bò....

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 75 24   Download

 • Mời tham khảo "Đề cương Thực hành Trí tuệ nhân tạo", đề cương này với nội dung trình bày như sau: mô tả tóm tắt học phần, chuẩn đầu ra học phần, nhiệm vụ của sinh viên, tài liệu học tập, kế hoạch thực hiện học phần,...

  doc5p dragonkid2 17-11-2014 241 26   Download

 • KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CÀ PHÊ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được tác dụng của các loại phân bón đối với cây cà phê. - Mô tả được một số dấu hiệu cơ bản khi cây cà phê thiếu một số loại phân tương ứng. - Trình bày được quy trình bón phân cho cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản, cà phê thời kỳ kinh doanh. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được quy trình bón phân cho...

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 107 19   Download

 • KỸ THUẬT CHĂM SÓC VƯỜN CAO SU KINH DOANH. I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được khái quát về kỹ thuật chăm sóc vườn cao su kinh doanh. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc vườn cao su kinh doanh theo tiêu chuẩn quy định. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 76 16   Download

 • BÀI 1: KỸ THUẬT TẠO CÂY CON BỜI LỜI. I. MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1. Kiến thức: Mô tả được quy trình kỹ thuật tạo cây Bời lời con. 2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác trong kỹ thuật tạo cây Bời lời con. 3. Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học.

  pdf5p tocxuxu 05-10-2011 78 16   Download

 • KỸ THUẬT CHĂM SÓC VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được khái quát về kỹ thuật chăm sóc vườn cao su kiến thiết cơ bản. 2/ Kỹ năng: - Thao tác được các kỹ thuật chăm sóc vườn cao su kiến thiết cơ bản theo tiêu chuẩn.

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 42 10   Download

 • Bài thực hành 8 giúp các bạn Nhận biết và mô tả các dấu hiệu thiếu các nguyên tố khoáng ở cây dứa .tài lệiu dành cho các ban yêu thích và muốn di sâu vào linh vực sinh học, dể các bạn củng cố kiến thức

  pdf5p heoxinhkute2 23-08-2010 107 8   Download

 • Giản Chứng - Epilepsie - Epileepsy. Đại Cương - Thuật ngữ “Động Kinh” dịch từ chữ Hy Lạp Epilepsia, có nghĩa là ‘nắm bắt’, ‘ngã tội lỗi’, ý nói cơn xẩy ra bất chợt, không biết trước, do thần linh điều khiển. - Từ thế kỷ 1, Arétée, Galien và sau đó là Jean K Fernel đã mô tả triệu chứng học của Động Kinh. - Năm 1580 Rolando mô tả động kinh cơn quay. - Cuối thế kỷ 20, Hughlings Jacksen (1874 - 1911) lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về động kinh: Động kinh là 1...

  pdf15p abcdef_39 21-10-2011 80 3   Download

 • Dựa trên cơ sở lí luận, cấu trúc của năng lực thực nghiệm hóa học gồm các năng lực thành phần sau: lựa chọn, tiến hành và sử dụng thí nghiệm an toàn, biết dự đoán, quan sát, mô tả, giải thích các hiện tượng thí nghiệm và rút ra kết luận cần thiết có kĩ năng xử lí thông tin liên quan đến thí nghiệm. Bài viết đề cập việc sử dụng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm phần Phi kim trong dạy học Hóa học để phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh lớp 11.

  pdf6p vidanh95 14-12-2018 48 6   Download

 • Bài viết trình bày tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của phụ nữ có thai (PNCT) phụ thuộc việc chăm sóc trong và sau khi mang thai, từ đó ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Nghiên cứu được tiến hành tại 5 xã thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhằm xác định tỷ lệ thiếu máu, mức tăng cân mẹ khi mang thai, mô tả thực hành chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho phụ nữ có thai, cách nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p baoyencute 11-05-2018 28 2   Download

 • Mục tiêu: mô tả kiến thức, thực hành dinh dưỡng của bà mẹ người H’Mông. Phương pháp: 144 bà mẹ 15-49 tuổi, tại 4 xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng được lựa chọn và phỏng vấn bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả: Khi mang thai, 13,9% đối tượng ăn nhiều hơn so với khi chưa mang thai, 97,2% không uống sữa, 20,8% uống viên sắt/acid folic, 55,6% không biết số lần cần khám thai. Sau khi sinh, 97,9% bà mẹ cho trẻ bú sữa mẹ trong vòng 1 giờ sau sinh, 100% đối tượng chưa hiểu về sữa non, tỷ lệ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là 39,6%, 32,6% không biết thời điểm nên cho trẻ ăn bổ sung.

  pdf7p thanos2 22-05-2018 34 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực hành mô tả sâu
p_strCode=thuchanhmotasau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2