Thực hiện thí điểm khoán biên chế

Xem 1-20 trên 31 kết quả Thực hiện thí điểm khoán biên chế
 • Quyết định 230/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh

  doc5p tuuyen 17-08-2009 54 4   Download

 • Quyết định số 127/2002/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p trieuhoang 17-10-2009 51 3   Download

 • Thông tư 111/2002/TT-BTC về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2000/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

  pdf8p trieuhoang 17-10-2009 49 3   Download

 • Thông tư số 55/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 109/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2005-2007 do Bộ tài chính ban hành

  pdf9p lawxnk2 10-11-2009 96 7   Download

 • Quyết định số 109/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Hải quan giai đoạn 2005 - 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawxnk2 10-11-2009 45 5   Download

 • Thông tư 104/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan

  doc7p thuylam 16-08-2009 51 4   Download

 • Thông tư số 104/2003/TT-BTC về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan

  pdf7p luuduchoa 10-10-2009 62 4   Download

 • Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawxnk3 10-11-2009 46 4   Download

 • Quyết định 159/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 của Tổng cục Hải quan

  doc4p thuylam 16-08-2009 40 2   Download

 • Thông tư 111/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2000/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

  doc6p thuylam 16-08-2009 49 2   Download

 • Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

  doc9p trucmoc 16-08-2009 30 2   Download

 • Quyết định 152/2002/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf9p lawktkt3 25-10-2009 41 2   Download

 • Thông tư 33/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawktkt5 25-10-2009 55 2   Download

 • Quyết định 159/2003/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 của Tổng cục Hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawxnk3 10-11-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 1807/2005/QĐ-CT về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở Thương mại - Du lịch giai đoạn 2005 - 2007 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf4p lawbmhc10 24-11-2009 50 2   Download

 • Thông tư 54/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 107/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế giai đoạn 2005-2007

  doc8p dembuonngu 16-08-2009 49 1   Download

 • Quyết định 127/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

  doc4p thuylam 16-08-2009 54 1   Download

 • Quyết định 152/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động Kho bạc Nhà nước

  doc9p mynuong 19-08-2009 29 1   Download

 • Thông tư 111/2002/TT-BTC về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2000/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

  pdf7p lawttyt7 30-11-2009 41 1   Download

 • Thông tư 94/2004/TT-BTC về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

  pdf8p lawdt4 02-12-2009 51 1   Download

Đồng bộ tài khoản