intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực thi quyền lực Nhà nước

Xem 1-20 trên 190 kết quả Thực thi quyền lực Nhà nước
 • Hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư trong việc thực thi quyền lực Nhà nước ở cơ sở nêu lên hoạt động và hoạt động tự quản, quyền lực NN và quyền lực NN cơ sở cùng một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 41 6   Download

 • Thực thi quyền lực nhà nước và hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 sẽ phân tích sự hình thành và phát triển cơ chế giám sát xã hội, nghiên cứu thực trạng các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý giám sát xã hội, phân tích các yêu cầu cấp thiết của việc hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf183p viapollo11 09-04-2019 22 3   Download

 • Bài viết Thực thi quyền lực nhà nước ở cơ sở - Những nội dung cơ bản sau đây bao gồm những nội dung về đặc điểm của chính quyền cơ sở, hoạt động của chính quyền cơ sở đối với cộng đồng dân cư ở địa bàn quản lý, những nội dung để xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở.

  pdf6p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 36 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Thực thi quyền lực nhà nước và hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội ở Việt Nam hiện nay sẽ tiếp tục trình bày yêu cầu, giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay, một số giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội với việc thực thi quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p viapollo11 09-04-2019 9 2   Download

 • Bài viết phân tích, luận giải về phân công, phân cấp thực thi quyền lực nhà nước trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP) năm 2015, đưa ra một số giải pháp bảo đảm thực hiện phân quyền, phân cấp giữa trung ương và CQĐP ở Việt Nam.

  pdf7p viirene2711 12-10-2020 4 0   Download

 • Trong dòng chảy phát triển của lịch sử có một lực lượng to lớn để làm nên sức mạnh và niềm tự hào của dân tộc. Đó chính là nhân dân. Những nhà tư tưởng lớn của dân tộc đã từng có những tổng kết: “Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, “dân vi quý, xã tắc thứ chi”... Dân chính là chủ thể của dân tộc, tự đứng lên bằng chính sức mạnh nội sinh, tình đoàn kết, lòng nồng nàn yêu nước để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Cuộc kháng chiến trường kỳ ...

  pdf124p dellvietnam 23-08-2012 83 26   Download

 • . Chính phủ - hành pháp là người đề xuất dự án luật, Quốc hội - lập pháp thông qua dự án luật để mọi chủ thể trong xã hội thực thi/tuân thủ, và cuối cùng là tư pháp căn cứ vào pháp luật xét xử các hành vi vi phạm luật. Đó là tính thống nhất của quyền lực nhà nước. Kể từ khi có nhà nước đến nay, nhân loại vẫn không ngừng suy nghĩ về cách thức tổ chức và hoạt động của nhà nước. Bởi một lẽ đơn giản rằng hoạt động của nhà nước có...

  pdf6p dem_thanh 20-12-2012 49 5   Download

 • Bài viết cho rằng Việt Nam muốn kiểm soát tốt quyền lực nhà nước ở địa phương, thì không thể không thúc đẩy phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền cũng tạo ra những khó khăn, thách thức đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương. Do đó, cùng với việc phân cấp, phân quyền, thì cần phải xây dựng các giải pháp bảo đảm vận hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương.

  pdf11p cathydoll4 21-02-2019 37 3   Download

 • Tư tưởng về nhà nước pháp quyền khởi phát từ yêu cầu hạn chế quyền lực nhà nước nhằm bảo vệ quyền con người. Một trong những phương thức tốt nhất để hạn chế sự lạm quyền từ phía nhà nước là việc phân chia quyền lực nhà nước thành ba quyền trong đó có quyền tư pháp do các tòa án thực hiện. Mục đích của việc thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền chính là thông qua pháp luật thực thi công lý, bảo vệ quyền con người. Chính vì vậy, trong tiếng Anh và...

  pdf11p hoa_bachhop 26-02-2012 170 38   Download

 • Phân quyền là một trong những lý thuyết chính trị – pháp lý có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trong tư tưởng và thực tiễn chính trị thế giới. So với các tư tưởng chính trị trong chế độ chuyên chế độc tài, lý thuyết phân quyền được coi là tư tưởng thời đại, đánh dấu sự chuyển biến từ việc sử dụng “quyền lực dã man” trong các xã hội chuyên chế sang việc thực thi quyền lực văn minh trong xã hội dân chủ. Phân quyền là một trong những lý thuyết chính trị –...

  pdf9p hoa_bachhop 26-02-2012 124 33   Download

 • Bài giảng Tổng quan về hành chính nhà nước trình bày về các nội dung chính: sơ đồ bộ máy nhà nước, cơ quan thực thi hành pháp, hệ thống quyền lực nhà nước, một số thuật ngữ thường gặp trong hành chính nhà nước.

  pdf17p wide_12 30-07-2014 243 27   Download

 • Hành chính nhà nước là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo pháp luật.

  pdf34p sony_12 25-06-2013 198 22   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Quản lý Nhà nước nhập môn Hành chính công: Chương 2 dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về hành chính công trong mối tương quan với ngành học khác; hành chính công trên quan điểm quyền lực Nhà nước và sự phân chia thực thi quyền lực Nhà nước; hành chính công theo cách tiếp cận mô tả cơ cấu; cách tiếp cận hành chính công trong mối tương quan chính trị và một số kiến thức khác.

  ppt133p cocacola_04 20-10-2015 101 13   Download

 • Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Nó là cơ quan đại diện cho nhân dân, thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước. Sự đại diện đó thể hiện một cách trực tiếp thông qua những Đại biểu Quốc hội.

  pdf10p meolep4 02-01-2019 25 2   Download

 • Quốc hội Việt Nam với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở nước ta đã có nhiều đóng góp cho quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế thông qua thực hiện các nhiệm vụ được Hiến pháp quy định, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước....

  doc14p nguyenhai-lph 07-08-2011 142 33   Download

 • NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC 1. Nguồn gốc của Nhà nước a. Các quan điểm phi Mac xít • Thời kỳ cổ, trung đại - Thuyết thần học cho rằng thượng đế là người sáng tạo ra xã hội loài người, là người sắp đặt trật tự xã hội, do vậy nhà nước được xem là lực lượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước là vĩnh cửu. - Thuyết gia trưởng thì cho rằng nhà nước là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người, là kết quả phát triển của hình thức gia đình. Vì vậy, nhà nước có trong...

  doc14p zairozy20041992 28-12-2012 206 28   Download

 • Trong cơ chế phân cấp quản lý và thực hiện quyền lực nhà nước hiện nay, khâu kiểm tra, giám sát là vấn đề đặc biệt quan trọng. Ở cấp địa phương, HĐND cấp tỉnh là cấp chiến lược, là cơ quan quyền lực nhà nước, bên cạnh chức năng, nhiệm vụ quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định… cơ quan này còn phải thực thi nhiệm vụ giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

  pdf8p vimadrid2711 13-12-2019 31 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tình hình nước ta hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức quyền lực nhà nước, mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị và cơ quan nhà nước ở các nước tư bản, đảng phái chính trị ở các nước tư bản và khuynh hướng dân chủ xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một số vấn đề về kinh tế tri thức và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf279p visasuke2711 02-05-2019 14 2   Download

 • Hành pháp và Tư pháp là hai nhánh quyền cơ bản trong cơ cấu quyền lực Nhà nước. Ở Việt Nam, quyền hành pháp do các cơ quan hành chính nhà nước thực thi nhằm thực hiện chức năng quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật mà chính phủ là cơ quan đứng đầu.

  pdf6p viriyadh2711 19-12-2019 14 1   Download

 • Bài viết nêu khái quát quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan (như Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Cán bộ, công chức…) về quyền hành pháp và cơ quan thực hiện quyền hành pháp; nguyên tắc về mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lực nhà nước. Liên quan đến mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện quyền hành pháp, bài viết tập trung phân tích các mối quan hệ này trong ba hoạt động cơ bản là tổ chức thi hành pháp luật, hoạch định chính sách và thẩm quyền quản lý nhà nước.

  pdf8p vidoha2711 07-09-2020 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực thi quyền lực Nhà nước
p_strCode=thucthiquyenlucnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2