intTypePromotion=3

Thuế đối với kinh doanh chứng khoán

Xem 1-20 trên 37 kết quả Thuế đối với kinh doanh chứng khoán
 • Công văn 1333/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với kinh doanh chứng khoán

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 53 2   Download

 • Thông tư 74/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định thạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

  doc4p tuuyen 17-08-2009 99 2   Download

 • Bài viết phân tích làm rõ về ETF, các quy định về thuế đối với ETF ở Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm về cách tính thuế đối với ETF trên thế giới, những bất cập trong tính thuế đối với ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đề xuất biện pháp về thuế với ETF nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf3p vihitachi2711 03-05-2019 8 1   Download

 • Phát hành chứng chỉ quỹ tương tự như phát hành cổ phiếu lần đầu, không có thu nhập nên không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là bài viết do ông Nguyễn Văn Phụng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính chỉ ra “bộ khung” về thuế đối với quỹ mở và gợi mở nhiều vấn đề cần thảo luận.

  pdf4p bibocumi15 15-11-2012 72 20   Download

 • Việc Nhà nước Trung Quốc mới đây tăng mức thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu trong thị trường chứng khoán lên gấp 3 lần (từ 0,1% lên 0,3%) nhằm hạn chế độ nóng của thị trường chứng khoán tại nước này đã thật sự trở thành một sự kiện lớn trong đời sống chứng khoán. Sự kiện đó đã dẫn đến hệ quả không tránh khỏi là chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm đến 20%, tức khoảng 900 điểm so với mức kỷ lục trước đó là 4.

  pdf3p phuongmychi 31-07-2013 36 4   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản, đặc điểm, chức năng chính sách thuế, phân loại thuế, phân tích và nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và triển khai các chính sách thuế đối hoạt động ĐT và KDCK; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 5 1   Download

 • Chúng ta biết rằng thuế là nguồn thu rất quan trọng, nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước (khoản 70% - 80%). Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế khu vực là một vấn đề bức thiết mang tính tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia. Vì vậy, vai trò của thuế ngày nay không chỉ mang tính tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia....

  pdf75p huyhoang 03-08-2009 515 209   Download

 • Bằng cách xem Bảng 5.12, chúng ta sẽ phát hiện tất cả những thay đổi trong tài sản lưu động (trừ các khoản tiền mặt và chứng khoán thị trường do chúng tượng trưng cho dòng tiền thuần còn lại cuối cùng trong một thời kỳ) và nợ ngắn hạn (ngoại trừ các khoản vay ngắn hạn). Các nguồn tiền mặt và lãi sau thuế cùng với khấu hao được xem như là các giá trị dương thể hiện dòng tiền thu vào....

  pdf0p iiduongii5 16-04-2011 131 71   Download

 • Ngân hàng công thương Việt Nam(NHCTVN) là một Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn tại Việt Nam vơí tổng tài sản chiếm 25% thị phần trong toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam. Có quan hệ đại lý với hơn 600 khách hàng trên toàn thế giới. Có quan hệ đối tác liên doanh với những tổ chức tài chính hàng đầu. Có các đơn vị thành viên là Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý khai thác tài sản, Trung tâm công nghệ thông tin và trung tâm đào...

  pdf20p notonline1122 21-02-2013 103 35   Download

 • Thông tư số 74/2000/TT-BTC về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định thạm thời ưu đãi

  pdf5p hienthuc 17-10-2009 71 8   Download

 • Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg về việc quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 57 6   Download

 • Tăng trưởng nóng là tăng trưởng kinh tế với tốc độ rất nhanh, trên 2 con số, sự tăng trưởng tương đối cao so với tình trạng kinh tế của nước đó. Chính phủ chỉ quan tâm đến việc mở rộng sản xuất kinh doanh mà không chú ý đến năng suất, hiệu suất lao động. Do vốn đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế tăng đột biến Lãi suất ngân hàng thấp làm thúc đẩy quá trình kinh doanh tăng nhanh......

  ppt22p comay_letram 09-09-2011 368 84   Download

 • Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế Thực hiện ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về xử lý khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ thuế và các khỏan phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp , cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các khỏan phải nộp ngân sách nhà nước (dướ...

  pdf3p thanh_trieu 30-12-2009 127 15   Download

 • Giá trị do lao động trừu tượng của công nhân tạo ra trong quá trình sản xuất gọi là giá trị mới (trong ví dụ là 6 $). Phần giá trị mới này lớn hơn giá trị sức lao động, nó bằng giá trị sức lao động cộng với giá trị thặng dư. Vậy giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không.

  pdf26p cnkbmt8 26-10-2011 43 10   Download

 • Chuyên đề 5: Thuế thu nhập cá nhân. Chuyên đề này gồm có những nội dung chính sau: quy định chung; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế khác; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú; tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt123p tangtuy19 22-07-2016 37 8   Download

 •  Tham khảo Mẫu số: 06/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) là mẫu Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng ...

  doc2p nhtanhbi 28-07-2015 195 7   Download

 • Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu được khấu trừ) Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Phần vốn chủ sở hữu) Có TK 341 - Vay dài hạn (Phần vốn vay các tổ chức tín dụng); hoặc Có TK 343 - Trái phiếu phát hành (Phần vốn vay trực tiếp do phát hành trái phiếu) Có TK 136 - Phải thu nội bộ (Phần vốn đơn vị cấp trên giao). - Đối với doanh nghiệp Nhà nước, nếu TSCĐ (Đầu tư qua...

  pdf46p cnkbmt9 25-10-2011 41 5   Download

 • Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận. Đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng...

  pdf73p lavie3 27-07-2011 223 86   Download

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

  doc7p phongland 05-10-2009 193 55   Download

 • THÔNG T LIÊN Ư TỊCH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN SỐ 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA NGÀY 29 THÁNG 07 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ ĐĂNG KÝ CON DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

  doc11p lawcao 28-09-2009 319 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thuế đối với kinh doanh chứng khoán
p_strCode=thuedoivoikinhdoanhchungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản