Thuế đối với máy móc thiết bị nk

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thuế đối với máy móc thiết bị nk
  • Công văn 5236/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế đối với máy móc thiết bị NK tạo TSCĐ

    pdf1p hangbaby 14-08-2009 73 6   Download

  • Công văn 3031/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc mở tờ khai đối với máy móc thiết bị NK để tạo tài sản cố định

    pdf1p nhatson 18-08-2009 19 1   Download

  • Các dự án điện gió sẽ được hưởng ưu đãi về tín dụng đầu tư, được miễn thuế NK với máy móc, thiết bị, nguyên - vật liệu; miễn - giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và hỗ trợ giá điện. Đây là những quy định về cơ chế ưu đãi đối với các dự án điện gió vừa được Thủ tướng ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch tại Việt Nam.

    pdf3p bibocumi18 09-12-2012 51 18   Download

Đồng bộ tài khoản