Thuế đối với xăng dầu

Xem 1-20 trên 24 kết quả Thuế đối với xăng dầu
 • Bài viết chỉ ra những bất cập trong các quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu ở Việt Nam hiện hành và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định này.

  pdf9p truongtien_09 10-04-2018 7 1   Download

 • Công văn 877/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với xăng dầu TNTX tiêu thụ nội địa

  pdf1p hueman 16-08-2009 49 4   Download

 • Công văn 4359/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập - tái xuất không hết

  doc1p crispy 07-08-2009 38 3   Download

 • Công văn 915/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với xăng dầu TN-TX tiêu thụ nội địa

  pdf1p hueman 16-08-2009 34 2   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trường hợp nhận được hồ sơ đề nghị hoàn đầy đủ thì thời hạn chậm nhất là 15 ngày đối...

  pdf4p xanh_hyvong 10-08-2010 52 5   Download

 • Công văn 7713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập, tái xuất chuyển sang kinh doanh

  doc1p tuuyen 17-08-2009 53 4   Download

 • Công văn 7159/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với xăng dầu

  doc1p thuylam 16-08-2009 44 3   Download

 • Công văn 1277/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ trong nước

  doc1p strips 07-08-2009 45 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU CÓ NGUỒN GỐC MUA TỪ NƯỚC NGOÀI TẠM NHẬP KHẨU ĐỂ SỬ DỤNG HOÁN ĐỔI ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU MUA TỪ NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT TÁI XUẤT SANG LÀO

  pdf8p mitthai 24-05-2012 59 9   Download

 • Thông tư 04/2001/TT-TCHQ của Tổng cụa Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất

  doc10p thachsanh 18-08-2009 59 3   Download

 • Công văn số 2547/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất

  doc1p lambinh 16-08-2009 55 2   Download

 • Công văn 5829/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng mới đối với xăng dầu nhập khẩu

  pdf1p nhatson 18-08-2009 20 2   Download

 • Công văn 2131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số vướng mắc về thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập tái xuất

  doc3p nhatson 18-08-2009 41 1   Download

 • Công văn 5128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với xăng dầu NK

  pdf1p nhatson 18-08-2009 30 1   Download

 • Công văn 151/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất đối với Công ty xăng dầu Tiền Giang

  pdf1p dohuong 14-08-2009 18 1   Download

 • ất cả các loại thuế được thu theo tỉ lệ phần thu nhập kinh tế tương đương của anh/chị. Quen thuộc nhất đối với các em đó là các loại thuế như hàng hoá và đồ vật trong cuộc sống hàng ngày phải trả. Ở đây phải kể đến đó là: Thuế gia tăng, thuế đồ hút, thuế xăng dầu và cũng như thuế xe hơi. Tất cả thuế này thu được từ thu nhập. Ở Đức có khoảng 50 loại thuế, trong những trang tiếp theo sẽ giải thích một vài điểm quan trọng....

  pdf35p donna_pro 31-10-2011 101 33   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 165/2010/TT-BTC NGÀY 26/10/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ GIA CÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU

  pdf4p c2vang 29-09-2011 138 26   Download

 • Công văn 501/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc mức cho vay vốn tối đa, vượt 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối

  doc1p nhatson 18-08-2009 42 2   Download

 • Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf4p saoanhnovoicochong 26-01-2015 16 1   Download

 • Thông tư 07/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf2p saoanhnovoicochong 26-01-2015 24 1   Download

Đồng bộ tài khoản