Thuế gtgt đối với đại lý cung cấp

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thuế gtgt đối với đại lý cung cấp
 • Công văn 4439/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với đại lý cung cấp dịch vụ điện thoại di động

  pdf2p hangbaby 14-08-2009 49 9   Download

 • 1. Các khoản thu của tổ chức tín dụng: bao gồm cả phát hành, xác nhận, thông báo thư tín dụng L/C thuộc quy trình cho vay, bảo lãnh của tổ chức TD đối với khách hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Các khoản thu khác nếu được phép của cơ quan QLNN có thẩm quyền và được cơ quan quản lý chuyên ngành xác định thuộc quy trình cho vay, bảo lãnh của tổ chức TD đối với khách hàng cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  ppt64p romdaica91 20-04-2012 239 120   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ thu ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ của Nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Do vậy, khi nền kinh tế của mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách, định hướng sự phát triển kinh tế thay đổi thì chính sách thuế của quốc gia cũng phải được cải cách cho thích hợp.

  pdf51p cugiai1311 01-11-2012 134 61   Download

 • Trị giá cung cấp lao vụ máy tính theo giá tiêu thụ, kể cả thuế GTGT: Nợ TK 623 – giá chưa có thuế Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào Có TK 512 – Doanh thu tính theo giá cưa có thuế Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ ghi: Nợ TK623 Có TK512 - Nếu doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng biệt, hoặc có tổ chức đội máy thi công riêng biệt nhưng không phân cấp thành một bộ...

  pdf28p muaythai1 22-08-2011 38 10   Download

Đồng bộ tài khoản