Thuế khung gầm có gắn động cơ

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thuế khung gầm có gắn động cơ
 • Công văn 1835/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế khung gầm có gắn động cơ ô tô NK

  pdf1p huathao 16-08-2009 59 2   Download

 • Công văn 4386/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế khung gầm có gắn động cơ

  doc1p tuuyen 17-08-2009 33 2   Download

 • Công văn về việc tái xuất khung gầm ôtô có gắn động cơ

  doc1p thachsanh 18-08-2009 101 13   Download

 • Thông tư Số: 122/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  doc2p minhvanthuan 19-11-2014 29 1   Download

Đồng bộ tài khoản