Thuế nhập khẩu hàng triển lãm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thuế nhập khẩu hàng triển lãm
 • Công văn 569/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về định mức miễn thuế nhập khẩu hàng triển lãm, biếu, tặng

  doc1p lambinh 16-08-2009 38 1   Download

 • Công ty được thành lập và hoạt động trong các ngành, nghề phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các quy định của pháp luật nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, phát triển hoạt động kinh doanh, đem lại lợi ích cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua các loại thuế từ các hoạt động kinh doanh, đồng thời đem lại việc làm, tạo thu nhập cho người lao động....

  doc85p 210802768t 06-01-2011 655 162   Download

 • Theo qui định về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh XNK thì hoạt độnh kinh doanh XNK phải nhằm phục vụ nền kinh tế trong nớc phát triển trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh sẵn có về lao động, đất đai và các tài nguyên khác của nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và qui trình công nghệ sản xuất, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá đất...

  pdf76p kimku11 25-10-2011 187 81   Download

 • -Góp phần làm tăng giá bán của hàng ngoại nhập qua đó tăng lợi thế cạnh tranh về giá cả của hàng nội địa. -Bảo hộ các ngành sản xuất còn non yếu trước sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá cả, chất lượng và dịch vụ hậu mãi của hàng ngoại nhập. Mức độ bảo hộ tùy thuộc vào lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nội địa, quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, xã hội, chính trị quốc tế.

  ppt19p alt_12 22-07-2013 40 5   Download

 • Chủ đề: Toàn cầu hóa sẽ làm cho nền kinh tế Việt Nam tốt lên hay xấu đi? nêu Việt Nam từng là một nền kinh tế được bảo hộ cao khi hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu phải chịu rất nhiều loại rào cản thuế quan và phi thuế quan, kể từ thập niên 1990 Việt Nam đã thực hiện các chính sách mở cửa nền kinh tế, nhờ vào đó giá trị xuất khẩu đã gia tăng một cách đáng kể.

  pdf13p thin_12 25-07-2014 28 10   Download

Đồng bộ tài khoản