intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuốc được cấp số đăng ký lưu hành

Xem 1-20 trên 164 kết quả Thuốc được cấp số đăng ký lưu hành
 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Dược – Sở Y tế Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Qủan lý Dược - Bộ Y tế sẽ ra quyết định cấp số đăng ký Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày...

  pdf6p suphubeo 31-10-2010 69 3   Download

 • Quyết định số 220/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 102 bổ sung do Cục trưởng Cục quản lý dược ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.

  doc9p sensacoolfree 26-04-2019 10 0   Download

 • Quyết định số 41/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 04 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  doc5p nguyenvantoan9096 23-08-2018 25 0   Download

 • Quyết định số 233/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam - đợt 102 bổ sung.

  doc3p sensacoolfree 26-04-2019 12 0   Download

 • Công văn số 15167/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 5 0   Download

 • Quyết định Số 494/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p suti91 19-11-2015 25 0   Download

 • Quyết định Số 526/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

  pdf4p suti91 19-11-2015 17 0   Download

 • Quyết định số 431/QĐ-­QLD về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm - đợt 38. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 3 0   Download

 • Quyết định Số 524/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT, căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BYT, căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BYT, căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT.

  pdf4p suti91 19-11-2015 32 0   Download

 • Quyết định Số 483/QĐ-QLD về việc tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc, tạm ngừng cấp số đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

  pdf2p suti91 19-11-2015 30 0   Download

 • Công văn số 4565/QLD-ĐK năm 2020 về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc5p lanhuann 16-05-2020 4 0   Download

 • Công văn số 511/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc11p gusushuangbi 24-05-2020 4 0   Download

 • Công văn số 20512/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc5p gusushuangbi 24-05-2020 3 0   Download

 • Công văn số 20950/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p gusushuangbi 24-05-2020 3 0   Download

 • Công văn số 19265/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p lanqiren 28-05-2020 5 0   Download

 • Công văn số 19993/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p lanqiren 28-05-2020 2 0   Download

 • Công văn số 14116/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục quản lý dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc10p jiangwanyin 02-06-2020 1 0   Download

 • Công văn số 17064/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 2 0   Download

 • Công văn số 17081/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 17618/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc6p jiangwanyin 02-06-2020 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuốc được cấp số đăng ký lưu hành
p_strCode=thuocduoccapsodangkyluuhanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2