Thuốc nổ anfo

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thuốc nổ anfo
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2012/BCT VỀ THUỐC NỔ ANFO National Technical Regulations on ANFO explosives Lời nói đầu QCVN 04 : 2012/BCT do Vụ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số 13/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012.

  pdf5p waduroi 15-11-2012 55 6   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03:2012/BCT VỀ AMÔNI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC NỔ ANFO National Technical Regulations on Ammonium Nitrate for producing ANFO explosive Lời nói đầu: QCVN 03:2012/BCT do Vụ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012.

  pdf9p waduroi 15-11-2012 95 18   Download

 • Việc kích nổ bằng dây nổ xuống lỗ có ảnh hưởng đến cột thuốc nổ mà nó xuyên qua. Đối với ANFO, việc này có thể gây ra hiện tượng kích nổ cạnh sườn hoặc có tác động nén ép và làm giảm nhậy lớp thuốc xung quanh dây nổ. Dây nổ năng lượng lớn có xu hướng kích nổ cạnh sườn ANFO ở tất cả các đường kính lỗ mìn. Tốc độ nổ VOD khởi đầu ở phạm vi gần dây nổ có trị số thấp sau đó tăng dần khi sóng nổ truyền lan qua khối thuốc. ...

  pdf340p namthienhieu 28-05-2012 188 85   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AMÔNI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC NỔ ANFO

  pdf8p nhanhoxihxih 06-11-2012 22 1   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ ANFO

  pdf6p nhanhoxihxih 06-11-2012 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản