intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủy lợi an giang

Xem 1-20 trên 184 kết quả Thủy lợi an giang
 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Thủy sản An Giang hiện trạng phát triển định hướng và giải pháp hướng vào phân tích, đánh giá hiện trạng phát tiển ngành thủy sản An Giang và đồng thời đề ra những định hướng và các giải pháp nhằm phát triển ngành thủy sản tỉnh An Giang phát huy lợi thế là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đem lại hiệu quả kinh tế cao về mặt kinh tế xã hội và môi trường.

  pdf126p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 49 7   Download

 • Mục tiêu chung: Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang giai đoạn 2016 – 2017 và nhân tố tác động đến tình hình lợi nhuận từ đó đề xuất các giải pháp góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

  doc97p sarahcatherine 27-10-2018 92 11   Download

 • Công văn 933/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thuỷ lợi An Giang

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 83 7   Download

 • Quý IV(2008) Kết quả hoạt động Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận thuần từ HĐKD Lợi nhuận ròng Bảng cân đối kế toán Tài sản Tài sản ngắn hạn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Lưu chuyển tiền tệ Từ hoạt động kinh doanh ...

  pdf8p lequanghoang15 11-08-2010 113 32   Download

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho các khoản: Khấu hao tài sản cố định Các khoản dự phòng Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí...

  pdf2p lequanghoang15 11-08-2010 92 10   Download

 • Thi công công trình thuỷ lợi là môn khoa học kỹ thuật chuyên nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và quản lý để tiến hành thi công các công trình thuỷ lợi một cách nhanh, tốt, rẻ, an toàn. Thi công công trình thuỷ lợi là một bộ phận quan trọng của khoa học thuỷ lợi. Nguồn gốc về kiến thức khoa học thuỷ lợi là sự tích luỹ có chọn lọc những kinh nghiệm thực tế về xây dựng các công trình thuỷ lợi để bắt các nguồn nước phục vụ cho đời sống loài người....

  pdf0p tienwru 29-09-2010 705 291   Download

 • Vai trò của nước: Nước cần cho mọi quá trình sống. Nước thể hiện sự giàu có, quyết định phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của một quốc gia. Nước cần cho mọi quá trình hoạt động. Nước cũng gây bao bất lợi, thiên tai: lũ lụt, hạn, biển dâng... (ở Trung Quốc: năm 1991 bị thiệy hại 779 tỷ ngàn dân tệ, năm 1994 lại bị thiệt hại 1752 tỷ nhân dân tệ). Ở Việt Nam: · Cơn bão số 5 (1998) đổ bộ vào cực nam thiệt hại 5.000 tỷ, hàng trăm người chết. 2 cơn bão số 11 và 12(1999) đổ vào miền...

  ppt22p xxthanhbn 15-08-2010 239 98   Download

 • Đảm bảo cho kênh cấp dưới thuộc hệ thống công trình thủy lợi Tân Giang được kiên cố hóa, tiết kiệm nước tưới, tiết kiệm đất sản xuất vì kênh thường bị xói lở và mở rộng mặt cắt quá lớn ngoài ra tiết kiệm được công nạo vét kênh mương hàng năm nhằm đảm bảo cho việc lấy nước thuận lợi cũng như khống chế cao trình tưới tự chảy cung cấp nước tưới cho 150 ha đất canh tác của xã Phước Hữu....

  doc5p vitconbuongbinh91 15-10-2011 462 77   Download

 • Tập bài giảng Kinh tế xây dựng cung cấp cho người đọc các kiến thức đầu về kinh tế xây dựng, cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thủy lợi, vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng, chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf154p thangnamvoiva25 20-10-2016 243 64   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 10/2006 tới tháng 4/2007 ở các huyện của vùng dự án thủy lợi Ô Môn–Xà No thuộc thành phố Cần Thơ và hai tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: kỹ thuật canh tác mô hình lúa-cá còn đơn giản, mực nước bình quân trên trảng khá cao (49,7cm). Có 14 loài cá được thả nuôi nhưng trong đó cá chép và cá mè vinh là hai loài chiếm tỉ lệ cao nhất tương ứng với 55,5% và 28,4% tổng lượng cá giống. Mật độ thả nuôi...

  pdf12p kem3mau 13-06-2013 68 6   Download

 • Ngư cụ khai thác là các loại truyền thống, có cấu tạo đơn giản và sử dụng kết hợp với điện để tăng hiệu quả đánh bắt như xuyệt điện, cào điện, chài điện (64,4%), dớn (18%), lưới rê (7,3%). Việc sử dụng các loại ngư cụ đánh bắt có tính tận diệt cao này nguyên nhân chính làm suy giảm nguồn lợi thủy sản của An Giang trong những năm gần đây.

  pdf5p advanger1 06-05-2018 48 4   Download

 • Bài viết Đánh giá sự biến động chất lượng nước ở búng Bình Thiên, tỉnh An Giang trình bày chất lượng nước ở Búng Bình Thiên (BBT), An Giang được nghiên cứu nhằm đánh giá sự biến động các chỉ tiêu thủy lý hóa trong búng làm cơ sở cho việc nuôi trồng, khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thienthandoremon 30-05-2018 78 1   Download

 • Quyết định số: 03/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf19p codon_02 27-11-2015 46 0   Download

 • Quyết định số 3932/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích, biện pháp tưới tiêu và mức thu, cấp bù thủy lợi phí năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc8p mattroibecon_06 07-04-2018 11 0   Download

 • An Giang là một trong những tỉnh có tiềm lực kinh tế lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng những yếu tố thuận lợi về điểu kiện tự nhiên, địa hình, tài nguyên thiên nhiên và vị trí phân bố lãnh thổ. Đây được xem là một trong những địa phương giàu tiểm năng phát triển kinh tế, nông nghiệp thủy sản, bên cạnh khu kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ du lịch.

  pdf10p angicungduoc2 03-01-2020 31 0   Download

 • Bài báo này phân tích thực trạng đầu tư của nhà nước, tư nhân, nông dân vào xây dựng, quản lý khai thác (QLKT) hệ thống thủy lợi nội đồng tại tỉnh An Giang, một tỉnh sản xuất nông nghiệp trọng điểm vùng ĐBSCL, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị về cơ chế khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế vào phát triển bền vững công trình thủy lợi nội đồng vùng ĐBSCL.

  pdf6p mangamanga 21-02-2020 14 0   Download

 • Quyết định 144/2020/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

  doc2p solacduy999 22-04-2020 3 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu một cách tổng quát về những kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ cống lắp ghép phục vụ xây dựng thủy lợi ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian triển khai dự án từ năm 2012-2014.

  pdf10p lucastanguyen 01-06-2020 14 0   Download

 • Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.

  doc4p cuahoangde999 05-06-2020 1 0   Download

 • Lựa chọn điểm phân tích xuất phát từ khả năng sinh lợ i của vốn chủ (ROE). Thông số này dao động khá mạnh trong 3 năm gần đây, đã có lúc vượt qua con số chung của ngành (22%, 15,5% so với 7%), và năm 2007 xuống thấp hơn so với ngành (6,1%). Trong năm 2006 cứ 100 đồng vốn chủ tạo ra 15,5 đồng lợi nhuận, so với năm 2005 thì đã giảm 6,5 đồng

  doc13p thelastkingofcentury 23-03-2011 681 222   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thủy lợi an giang
p_strCode=thuyloiangiang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2