Thuyết biến dịch

Xem 1-20 trên 818 kết quả Thuyết biến dịch
 •  Ebook Kinh dịch và hệ nhị phân: Phần 1 trình bày các nội dung của 3 đầu phần cuốn sách bao gồm: Kinh dịch và hệ nhị phân, nội dung cơ bản về triết học kinh dịch (Quan niệm về thái cực, quan niệm về biến dịch, lý thuyết âm dương, lý thuyết ngũ hành,...),  64 quẻ dịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của ebook này.

   

   

  pdf480p tsmstc_001 12-05-2015 229 149   Download

 • Giúp hiểu đúng về hoạt động dịch thuật và nghề biên, phiên dịch; Giúp nắm bắt các nguyên tắc, kỹ năng cơ bản về dịch thuật và qui trình dịch Nắm bắt các cơ sở lý luận để thực hiện các nghiên cứu về dịch thuật

  ppt12p nuber_12 27-08-2013 160 49   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ TRÌNH BIÊN DỊCH 5.1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. 5.1.1. Mở đầu: Từ ngàn xưa con người muốn giao tiếp với nhau phải dùng ngôn ngữ. Vậy người giao tiếp với máy tính tất nhiên cũng thông qua ngôn ngữ. Con người muốn máy tính thực hiện công việc, phải viết các yêu cầu đưa cho máy bằng ngôn ngữ máy hiểu được.

  pdf17p vitconhaman 11-08-2011 57 14   Download

 • Xuất phát từ lý thuyết phiên dịch học văn hóa, bài viết xác định thuật ngữ cũng như vị trí, vai trò của “cải biên văn học” trong hoạt động dịch thuật văn học.

  pdf13p nguyenthilamha 09-04-2017 16 7   Download

 • Năm 2007, để thực hiện yêu cầu đào tạo cán bộ bậc đại học chuyên ngành thú y thuộc chương trình m ới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học “Miễn dịch học ứng dụng” bắt đầu được đưa vào giảng dạy cho sinh viên từ khóa 48 ngành thú y của khoa Thú y trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Vì đây là một môn học mới và rất cần thiết, trải nghiệm 3 năm giảng dạy, chúng tôi thấy cần phải biên soạn giáo trình này giúp sinh viên có tài liệu để học tập....

  pdf19p poseidon04 21-07-2011 391 138   Download

 • Tham khảo sách 'lý thuyết ngôn ngữ hình thức ôtômat', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf107p sao_bac_dau_nb 18-04-2012 188 74   Download

 • Luận văn được trình bày thành 5 chương.

  pdf67p kemoc5 18-06-2011 165 62   Download

 • LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG Dưới tác dụng của các lực ngoài, vật thể đàn hồi thay đổi hình dáng. Sự thay đổi hình dáng này có thể định lượng thông qua chuyển vị của các điểm vật chất của vật thể. Giả thuyết liên tục (the continuum hypothesis) tạo cơ sở cho sự tồn tại của một trường chuyển vị trong vật thể đàn hồi. Mỗi trường chuyển vị tương ứng với một trường biến dạng xác định.

  pdf16p hoa_layon 21-08-2011 101 52   Download

 • ÔTÔMAT ĐẨY XUỐNG VÀ NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH Đối với các lớp văn phạm được phân loại theo Chomsky, lớp văn phạm phi ngữ cảnh có vai trò quan trọng nhất trong việc ứng dụng để xây dựng các ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch. Trong quá trình dịch từ chương trình nguồn ra chương trình đích, người ta sử dụng cấu trúc cú pháp của văn phạm phi ngữ cảnh để phân tích các xâu vào.

  pdf17p vitconhaman 11-08-2011 120 35   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phát triển khu vực dịch vụ" do TS. Đinh Văn Ân và Hoàng Thu Hòa (đồng chủ biên) biên soạn gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Chương 1 giới thiệu một số vấn đề lí thuyết về dịch vụ. Chương 2 trình bày sự tiến triển của khu vực dịch vụ trên thế giới và kinh nghiệm của một số nước.

  pdf60p talata_8 27-01-2015 53 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômát - chương mở đầu', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vitconhaman 11-08-2011 57 11   Download

 • Chúng tôi phác họa một vài đặc trưng của một viễn cảnh lý thuyết về các quá trình biến đổi xã hội trong các hệ thống con người mà đối phó với các dạng quá trình xác định trên diện rộng, với bản tính tự nhiên của những biến thể được bộc lộ và trở nên vững chắc hơn khi thay đổi xuất hiện, và, với quan tâm cụ thể tới agency, những cách thức trong đó các chủ thể hành động quốc tế bị lôi kéo vào những thay đổi xảy đến với họ.

  pdf14p banhukute 24-06-2013 38 11   Download

 • Phản phục là nói lên tính tuần hoàn, tính chu kỳ trong quá trình biến dịch của vạn vật. Sự thống nhất biện chứng của các mặt đối lập cũng là một tư tưởng biện chứng độc đáo của Lão Tử. Ông cho rằng: có và không sinh lẫn nhau, dễ và khó tạo nên nhau, ngắn và dài làm rõ nhau, cao và thấp tựa vào nhau, trước và sau theo nhau. Trong đó, mỗi mặt đều trong mối quan hệ với mặt đối lập, không có mặt này thì cũng không có mặt kia và giữa chúng chỉ...

  pdf7p caott8 26-07-2011 56 10   Download

 • ĐẠI DƯƠNG NHƯ MỘT MÔI TRƯỜNG ÂM Đại dương là một môi trường âm cực kỳ phức tạp. Nét đặc trưng nhất của môi trường đại dương là bản chất bất đồng nhất của nó. Có hai loại bất đồng nhất, bất đồng nhất có quy luật và bất đồng nhất ngẫu nhiên, cả hai đều ảnh hưởng mạnh tới trường âm trong đại dương. Ví dụ, sự biến thiên đều của tốc độ âm theo độ sâu dẫn tới hình thành kênh âm ngầm và do đó sự truyền âm giới hạn xa.

  pdf28p camlaichanh 21-11-2011 51 10   Download

 • Chuyên đề "Nghiên cứu Ngôn ngữ hình thức, Văn phạm phi ngữ cảnh và Automata đẩy xuống" được nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan về văn phạm hình thức và các Automata, là những công cụ sinh ngôn ngữ, đồng thời đề cập đến các tính chất của ngôn ngữ chính quy, ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

  doc84p begauls80 04-10-2016 39 10   Download

 • Biến đổi bờ theo lý thuyết đường đơn E.W. Bijker 20.1 Mở đầu Các chương trước đây đã lấy trọng tâm xác định dòng vận chuyển trầm tích tại một vị trí nhất định trên bờ biển. Trong chương này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức về tốc độ vận chuyển trầm tích để dự báo những biến đổi của bờ.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 42 9   Download

 • Các nguyên lý điều tiết tối -u cấu trúc địa hình 135 lòng sông nhằm khai thác tự nhiên hợp lý 5.1. Làm yếu quá trình lòng sông 5.2. Tăng c-ờng quá trình lòng sông 5.3 Tạo lập các dòng sông nhân tạo 136 139 142 Ch-ơng 1. Phân tích cấu trúc là thành phần tiếp cận hệ 10 thống đến lý thuyết quá trình lòng sông 1.1. Các nguyên tố 1.2. Cấu trúc 1.3. Tổ chức 11 18 24 5.4. Các vấn đề điều tiết lòng sông ở hạ l-u sông Terek 144 bằng ph-ơng pháp tăng c-ờng quá trình...

  pdf5p camlaichanh 21-11-2011 41 9   Download

 • Phân tích cấu trúc là thành phần tiếp cận hệ thống đến lý thuyết quá trình lòng sông Hệ thống dòng chảy – lòng sông thuộc loại hệ thống động lực tự phát triển. Nó bao gồm hai bộ phận chính: chất lỏng chuyển động và lòng sông bị xói lở. Tính chất các bộ phận là khác nhau rõ ràng – chất lỏng chuyển động tuân theo các quy luật của cơ học chất lỏng, đất đá tạo đáy tuân theo các quy luật cơ học đất.

  pdf10p camlaichanh 21-11-2011 33 9   Download

 • Hình dạng lòng sông và các nhân tố xác định nó Khái niệm "hình dạng lòng dẫn" (dạng hình thái học lòng dẫn) còn ch-a đứng vững trong văn bản về lý thuyết cũng nh- các vấn đề ứng dụng của quá trình lòng sông. Th-ờng thay nó là các thuật ngữ t-ơng đ-ơng khái niệm "dạng vĩ mô", "dạng quá trình lòng sông". Định nghĩa dạng lòng sông còn thiếu ngay cả ở các tác giả th-ờng xuyên sử dụng khái niệm này [54]. ...

  pdf14p camlaichanh 21-11-2011 39 9   Download

 • TRUYỀN ÂM TRONG ĐẠI DƯƠNG NGẪU NHIÊN Có hai kiểu bất đồng nhất trong đại dương, bất đồng nhất đều đựn và bất đồng nhất ngẫu nhiên. Bất đồng nhất ngẫu nhiên gây nên bởi rối, sóng nội, các cuộn xoáy quy mô vừa v.v.. Chúng gây nên sự tản mát âm và những thăng giáng cường độ âm, giảm độ hiệp biến của các sóng âm và làm thay đổi phổ tần số sóng âm.

  pdf17p camlaichanh 21-11-2011 38 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản