intTypePromotion=1
ADSENSE

Tích hợp dữ liệu ngành tài chính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tích hợp dữ liệu ngành tài chính
 • Một trong các thành phần “cốt lõi” đóng vai trò “đòn bẩy” trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số của mỗi quốc gia là hạ tầng số. Hạ tầng số bao gồm các thiết chế và cơ sở vật chất kỹ thuật làm nền tảng cho việc triển khai quá trình chuyển đổi số. Bài viết nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, phát triển nền tảng số phục vụ việc liên thông chia sẻ, tích hợp dữ liệu ngành Tài chính hướng tới Bộ Tài chính số đến năm 2030.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 7 0   Download

 • Chuyển đổi số đang có nhiều tác động đến ngành ngân hàng và đặt ra vấn đề cấp thiết cần chuyển đổi để phù hợp hơn với bối cảnh hiện nay. Bằng phương pháp thu thập thông tin và dữ liệu thứ cấp sau đó phân tích và tổng hợp, bài viết này đã đưa ra tổng quan bối cảnh và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam, cùng với các khuyến nghị đối với cơ quan quản lý và ngân hàng.

  pdf8p visteveballmer 06-11-2021 24 3   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 4 chương trình bày các nội dung: Giới thiệu; khung phân tích, dữ liệu và cách tiếp cận; đánh giá tác động của chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo (thuộc Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp) đến thu nhập của nông hộ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; nguyên nhân dẫn đến kết quả tác động, kết luận và hàm ý chính sách.

  pdf89p closefriend07 05-11-2021 17 2   Download

 • Bài viết trình bày quá trình số hóa ngân hàng diễn ra như thế nào và quá trình đó tạo ra 4 xu hướng quan trọng thay đổi trong lĩnh vực tài chính như: Sự thay đổi căn bản về trải nghiệm khách hàng, khách hàng khó tính hơn, ít trung thành hơn; Sự gia tăng các hoạt động phi trung gian; Sự xuất hiện các nguồn dữ liệu khổng lồ và được tích hợp xử lý thu thập tự động, phân tích bởi công nghệ Bigdata; Công nghệ phát triển đòi hỏi sự thay đổi về môi trường pháp lý.

  pdf12p vimarkzuckerberg 05-11-2021 34 1   Download

 • Luận án trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu khái quát về các kỹ thuật tích hợp lược đồ dữ liệu, ontology và tích hợp ontology, và tính cấp thiết của việc xây dựng Ontology dầu khí Anh-Việt tại Viện dầu khí Việt Nam; Chi tiết cách tiếp cận của luận án về việc sử dụng độ đo khoảng cách Google vào tích hợp ontology;...

  pdf26p viyeri2711 14-09-2021 5 0   Download

 • Đề tài chủ yếu dựa trên Lý thuyết phân tích cụm ngành để nhận dạng cụm ngành cá tra ĐBSCL. Sau đó, tác giả tổng hợp các dữ liệu thứ cấp và thực hiện phân tích các yếu tố tại bốn đỉnh của mô hình kim cương phát triển bởi Micheal Porter1 để tìm ra vấn đề then chốt về năng lực cạnh tranh mà cụm ngành đang gặp phải.

  pdf74p beloveinhouse05 03-09-2021 16 0   Download

 • Với mẫu khảo sát gồm 141 người sử dụng lao động chuyên ngành thẩm định giá được thu thập trong năm 2017, 2018 thông qua bản hỏi, kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cùng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy mô hình lý thuyết đề xuất phù hợp với dữ liệu thị trường

  pdf15p vinayeon2711 17-08-2021 14 0   Download

 • Luận văn cung cấp những thông tin thực tế và hữu ích về những yếu tố tác động của quảng cáo trên internet lên ngành dịch vụ ăn uống tại TP.HCM hiện nay. Từ đó giúp các nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong ngành có những kế hoạch truyền thông và định hướng chiến lược trong việc sử dụng các hình thức quảng cáo tích cực và hiệu quả. Đồng thời là cơ sở cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu tiếp theo, cũng như thu thập dữ liệu cho mục đích nghiên cứu thị trường.

  pdf137p thiennhaikhach01 05-07-2021 21 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết đối với kiểm toán viên; Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết đối với kiểm toán viên của sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiểm toán; Gợi ý điều chỉnh chương trình đào tạo chuyên ngành kiểm toán phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

  pdf23p elysadinh 07-06-2021 14 0   Download

 • Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý trang bị cho người học một cách có hệ thống các kiến thức nền tảng về kinh doanh - quản trị, kế toán - tài chính và hệ thống thông tin (HTTT). Chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng đến kiến thức công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, với kỹ năng thuần thục các công cụ, kỹ thuật, phương pháp tiếp cận và triết lý cần thiết cho việc tổ chức, thiết kế, tích hợp và ứng dụng thành công CNTT và truyền thông hiện đại vào tiến trình quản lý và kinh doanh thông minh của các tổ chức và doanh nghiệp.

  pdf8p lovebychance01 25-04-2021 25 0   Download

 • Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh (DSBA - Data Science & Business Analytics) là ngành học liên ngành, kết hợp Toán - Thống kê, Kinh tế - Kinh doanh và Công nghệ thông tin, nhằm trang bị cho người học năng lực tổ chức, khai thác và phát triển các hệ thống dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết về chương trình môn học.

  pdf9p lovebychance01 25-04-2021 34 1   Download

 • Trên cơ sở đó, nghiên cứu này tiếp tục mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới liên ngành giữa kế toán quản trị (KTQT) và hệ thống thông tin. Mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất mô hình và giải pháp hệ BI và ra quyết định trong KTQT tích hợp với giải pháp BI. Mô hình nghiên cứu và giải pháp đề xuất được đưa vào thực nghiệm trường hợp cụ thể thông qua việc thu thập, chuyển dạng, tích hợp dữ liệu và phân tích các KPIs trong các hoạt động tài chính từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2020 của dự án 1 và 2 tại Công ty GS.

  pdf18p kequaidan11 16-04-2021 25 1   Download

 • Tài liệu tiến hành khảo sát, tổng hợp và phân tích dữ liệu của nhóm chuyên gia của Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2018. Các nhận định tại Báo cáo là của nhóm chuyên gia, không nhất thiết thể hiện quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ và USAID.

  pdf116p kequaidan11 07-04-2021 42 3   Download

 • Bài báo phân tích các nội dung liên quan tới mô hình khai thác tài nguyên văn hóa di sản kỹ thuật số tại Việt Nam. Di sản là kết tinh văn hóa, lịch sử, truyền thống còn tồn tại và được lưu giữ tới ngày nay. Vì vậy Di sản là một dạng tài nguyên có hàm lượng văn hóa cao, thích hợp cho các hoạt động kinh tế xã hội. Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa gắn với sử dụng Tài nguyên văn hóa di sản, đặc biệt là sử dụng thương hiệu Di sản thế giới sẽ tạo ra sản phẩm văn hóa chất lượng, có thương hiệu, bên cạnh đó chính sản phẩm văn hóa còn giúp lưu giữ quảng bá các giá trị di sản.

  pdf10p thayboitinhyeu 01-06-2020 56 4   Download

 • Báo cáo này cung cấp cho độc giả một cách nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết về hoạt động của các khách sạn tại Việt Nam thông qua việc trình bày dữ liệu phân tích theo nhiều khía cạnh khách nhau như tiện nghi khách sạn, nhân sự, hiệu suất KPI như giá phòng trung bình, công suất phòng và RevPAR, số liệu tài chính và dữ liệu thị trường. Trong phần phân tích tài chính, số liệu kết quả hoạt động được trình bày theo chỉ số thu nhập ròng trước lãi, thuế và khấu hao ("EBITDA") để đảm bảo cho việc so sánh hợp lý giữa các khách sạn. Đơn vị tiền tệ được sử dụng là đồng đô la Mỹ.

  pdf13p nguathienthan3 02-03-2020 65 3   Download

 • Ngành nuôi tôm luôn luôn hướng đến sự bền vững trong kinh doanh của họ. Ở đây, tính bền vững cần cân bằng ba mục tiêu cụ thể, tức là lợi nhuận kinh tế, công bằng xã hội và tính toàn vẹn môi trường. Gần đây, nuôi tôm thâm canh ở Bến Tre, nơi phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn, đã mang lại lợi ích đáng kể cho các nhóm người dân địa phương khác nhau, đặc biệt là cải thiện thu nhập cho các ngành liên quan. Tuy nhiên, liệu ngành công nghiệp này có đạt được mục tiêu của mình trong công bằng xã hội và toàn vẹn môi trường hay không.

  pdf8p nguathienthan3 27-02-2020 60 1   Download

 • Dự án Bản đồ ứng suất kiến tạo thế giới (World Stress Map - WSM) là dự án hợp tác giữa các học viện, các ngành công nghiệp và các chính phủ nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu toàn diện về ứng suất căng giãn trong thạch quyển để hiểu rõ hơn về trạng thái và nguồn gốc của ứng suất kiến tạo hiện tại. Bài báo phân tích tác động của ứng suất kiến tạo đến hoạt động khoan dầu khí, từ đó đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tác động xấu của ứng suất kiến tạo đến quá trình khoan.

  pdf6p nhadamne 28-01-2020 108 0   Download

 • Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp Thuộc da gồm 5 phần chính liên quan đến khái niệm chung, hiện trạng ngành, kinh nghiệm và cách thức áp dụng sản xuất sạch hơn. Mặc dù Sản xuất sạch hơn được giới hạn trong việc thực hiện giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn, tài liệu này cũng cung cấp thông tin tóm tắt về cách thức xử lý môi trường để các doanh nghiệp có thể tham khảo khi tích hợp sản xuất sạch hơn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

  pdf60p kexauxi9 02-12-2019 67 5   Download

 • Luận án đề ra mục tiêu: Xây dựng mô hình toán động lực học đối với hệ chuyển động cơ khí của hệ thống phân phối vật liệu nano ứng dụng cho việc chế tạo pin mặt trời màng mỏng, trong đó có tính đến các 4 yếu tố bất định dưới dạng hàm số và hằng số, cụ thể là việc xét đến các yếu tố khe hở của bánh răng trong hộp số, ma sát động, ma sát tĩnh và độ đàn hồi của vật liệu cũng như khớp nối mềm giữa trục động cơ với tải.

  pdf27p manhinh999 10-12-2019 39 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH), giá trị thương hiệu đến hiệu quả tài chính (HQTC) của nhân viên ngành ngân hàng dựa vào lý thuyết các bên liên quan. Số liệu được thu thập từ 344 nhân viên đang làm việc tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để giải thích dữ liệu.

  pdf13p vieeinstein2711 29-07-2019 66 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tích hợp dữ liệu ngành tài chính
p_strCode=tichhopdulieunganhtaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2