intTypePromotion=3

Tiềm năng chịu mặn của cây đậu nành

Xem 1-1 trên 1 kết quả Tiềm năng chịu mặn của cây đậu nành
  • Nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng chịu mặn của cây đậu nành (Glycine max L.) và giống điên điển (Sesbania rostrata) cho mục đích sử dụng để cải tạo đất nhiễm mặn. Nghiên cứu gồm hai bước: Thí nghiệm thủy canh có 4 nghiệm thức bổ sung muối ở 4 nồng độ 0; 25; 50; 100 mM NaCl với 4 lặp lại, thí nghiệm trong chậu đất có 3 nghiệm thức ngập mặn nhân tạo ở 3 nồng độ 0‰, 3‰, 6‰ với 3 lặp lại.

    pdf4p vieeinstein2711 30-07-2019 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tiềm năng chịu mặn của cây đậu nành
p_strCode=tiemnangchiumancuacaydaunanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản