intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếng Anh 6 Unit 4

Xem 1-20 trên 151 kết quả Tiếng Anh 6 Unit 4
 • 16 Bài giảng trong bộ sưu tập về unit 4 Big and small sẽ là tài liệu tham khảo hấp dẫn giúp các bạn hướng dẫn học sinh nắm được nội dung chính của bài học. Hướng dẫ học sinh làm quen với số thứ tự, số đếm, đặt câu hỏi với "Which", biết cách mô tả trường và sử dụng sở hữu "s". Qua bài 4 Big and small học sinh sẽ biết thêm một số từ vựng mới, từ đó cả thể áp dụng những gì đã được học và trong thực tế. Bài giảng được thiết kế đẹp, phong phú sẽ làm hài lòng bạn.

  ppt32p vanbao_04 28-10-2013 175 25   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập môn Tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4: My neighbour dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố kiến thức và làm quen với dạng bài tập.

  doc7p nghianguyet89 28-07-2017 827 71   Download

 • Bài 4 - Tiếng anh lớp 6 sẽ giúp học sinh biết cách mô tả trường học, nói về thời gian, làm quen với số đếm, số thứ tự, cách đặt câu hỏi với "Which". Mời bạn tham khảo giáo án.

  doc17p ngankhanh49 28-10-2013 51 9   Download

 • Nhằm hỗ trợ quý thầy cô trong việc biên soạn giáo án Tiếng Anh 6 được thuận tiện hơn, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến quý thầy cô bài giảng Unit 2 lớp 6 gồm phần tóm tắt lý thuyết được biên soạn với đầy đủ các nội dung bám sát chương trình SGK cùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng unit. Mời quý thầy cô tham khảo.

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 256 21   Download

 • UNIT 4 : BIG OR SMALL PREIOD 23 LESSON 4 C1 - 2 P.49  AIM : By the end of the lesson, Ss will be able to talk about habitual actions of their own ; using the S. Present tense, positive statement with “I”.  VISUAL AIDS : Word cards.  PROCEDURE : 1 - Pre - teach : use the pictures on p.49 (to) get up (to) get dressed (to) brush your teeth (to) wash your face (to) have breakfast (to) go to school * STB Vietnamese on bb. 2 - Presentation text : C1 - p.49 Ss listen to the text, then repeat...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 186 19   Download

 • UNIT 4 : BIG OR SMALL PREIOD 20 LESSON 1 A1 - 3 P.44  AIM : By the end of the lesson, Ss will be able to talk about Posessions, through a reading text of a school description.  VISUAL AIDS : Pelmanism cards, coloured chalk. 1- Warmer : Pelmanism : 10 cards I His Thu My He Your You Her She Thu ‘s  T introduces the lesson : Thu ‘s : Possession. 2 - Pre - teach : big small in the city in the country R.O.R 3 - Pre - Reading : Matching big in the country Phong ‘s school Thu ‘s school small in...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 266 14   Download

 • .BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 1: I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi câu sau: 1. Lan ( not have)…………………… many friends in her new school. 2. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment. 3. We not (drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus. 4. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh? 5. Where your new friend ( live)…………………………., Nga? - She (live)…………………….on Hang Bac street. 6. You (be)…………………..in class 7...

  pdf53p lumia_12 27-05-2013 2164 847   Download

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school activities 2. Skills: listening ,speaking, writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What are you doing? B: I’m (reading a letter). b. Vocabulary: reading, wrting, drawing, singing letter

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 1728 254   Download

 • Grammar: - Unit 1: The present simple, the past simple, adverbs of frequency. - Unit 2: Wh - questions, gerund and to + Infinitive. - Unit 3: Past Perfect. - Unit 4: The + Adjective, used to + infinitive, which as a connector - Unit 5: Present perfect and the present Perfect passive, who, which, that. - Unit 6: The present progressive (with future meaning), be going to. - Unit 7: Because of and In spite of.

  doc12p hhhuuunnnggg 05-11-2011 616 223   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 7: family members / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 577 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 485 79   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 700 65   Download

 • Bài giảng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 4 - School Activities Section 4: B4-5-6 do giáo viên Trịnh Thị Châm biên soạn giúp các em học sinh biết được những từ vựng tiếng Anh thường dùng trong hoạt động ở trường. Với những hình ảnh trực quan sinh động và những trò chơi bổ ích sẽ giúp các em nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn, mời các bạn tham khảo.

  ppt19p ngoctramtd 08-03-2015 369 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 9: my house / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 263 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 243 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 281 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 9: my house / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 221 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 10: the weather / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 251 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 181 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our toys / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 184 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiếng Anh 6 Unit 4
p_strCode=tienganh6unit4

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2