intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếng anh 6 unit 7

Xem 1-20 trên 97 kết quả Tiếng anh 6 unit 7
 • Học sinh có thể nắm vững kiến thức Tiếng Anh căn bản, có thể mô tả nơi mình sống, phương tiện giao thông khi tham khảo giáo án Tiếng Anh 6 bài 7 Your house. Qua giáo án của bài Your house các thầy cô có thể giúp học sinh biết cách mô tả, nói về mới mình sống một cách đơn giản nhất, biết cách sử dụng những câu hỏi với “Is there a…/ Are there any…?”, đọc và viết một lá thư, hiểu sự khác biệt giữa thành phố và đất nước, luyện tập thêm về thì hiện tại. Qua đó giúp học sinh thêm yêu thích môn Tiếng Anh.

  doc16p vanbao_04 30-10-2013 168 27   Download

 • Bài giảng unit 7 Your house giúp học sinh biết thêm nhiều từ vựng để có thể mô tả mơi mình đang sống, hỏi và trả lời về phương tiện giao thông, vận tải... Hy vọng với 14 bài giảng bài số 7 Your house của chương trình Tiếng Anh lớp 6 sẽ giúp bạn có thêm nhiều tư liệu hữu ích trong quá trình giảng dạy. Kết thúc bài học, học sinh còng biết được cách sử dụng những câu hỏi với “Is there a…/Are there any…?” và câu trả lời ngắn, đọc và viết một lá thư, hiểu sự khác biệt giữa thành phố và đất nước.

  ppt49p 111_ngoc 30-10-2013 293 48   Download

 • Tham khảo giáo án điện tử 'giáo án english 9 – unit 6: the environment', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p 111_ngoc 14-11-2013 348 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'anh văn 6 unit 7: your house (c1 ,c 2 ,c3)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_42 07-11-2011 291 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'anh văn 6 unit 7: your house (part b)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_42 07-11-2011 197 13   Download

 • .BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 1: I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi câu sau: 1. Lan ( not have)…………………… many friends in her new school. 2. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment. 3. We not (drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus. 4. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh? 5. Where your new friend ( live)…………………………., Nga? - She (live)…………………….on Hang Bac street. 6. You (be)…………………..in class 7...

  pdf53p lumia_12 27-05-2013 2184 847   Download

 • BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 7 UNIT 6: sau đây là bộ sưu tập bài tập bổ trợ tiếng anh lớp 7 từ cơ bản đến nâng cao được sắp xếp theo từng bài, nhằm giúp các em có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền tảng liến thức môn Anh văn , tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi .

  pdf7p strangerinworld 13-08-2010 1130 364   Download

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school activities 2. Skills: listening ,speaking, writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What are you doing? B: I’m (reading a letter). b. Vocabulary: reading, wrting, drawing, singing letter

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 1745 254   Download

 • Grammar: - Unit 1: The present simple, the past simple, adverbs of frequency. - Unit 2: Wh - questions, gerund and to + Infinitive. - Unit 3: Past Perfect. - Unit 4: The + Adjective, used to + infinitive, which as a connector - Unit 5: Present perfect and the present Perfect passive, who, which, that. - Unit 6: The present progressive (with future meaning), be going to. - Unit 7: Because of and In spite of.

  doc12p hhhuuunnnggg 05-11-2011 627 223   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng đặc sắc của unit 6 After school - Tiếng Anh 7 sẽ giúp bạn tìm kiếm tài liệu tham khảo nhanh hơn để chuẩn bị cho tiết học. Mục tiêu của unit 6 After school là học sinh biết nói về các hoạt động diễn ra hằng ngày sau khi kết thúc buổi học ở trường, biết sử dụng câu hỏi "What do you do?" để hỏi về hoạt động của một người nào đó... Mong rằng các giáo viên sẽ hài lòng với những bài giảng của bài học này. Các em học sinh cũng có thể sử dụng để tìm hiểu bài học.

  ppt29p 55_vanhai 24-03-2014 674 110   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 7: family members / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 590 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 494 79   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 710 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 9: my house / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 269 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 250 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 300 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 9: my house / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 227 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 10: the weather / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 263 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 186 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 12: our toys / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 200 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tiếng anh 6 unit 7
p_strCode=tienganh6unit7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2