intTypePromotion=4
ADSENSE

Tiêu chuẩn chất dẻo

Xem 1-20 trên 174 kết quả Tiêu chuẩn chất dẻo
 • Vật liệu hạt và tiêu chuẩn chất lượng Tính tiêu hóa được – Toàn bộ hạt là nghèo cho tiêu hóa – Tính tiêu hóa được được đưa ra bởi – Tính nghiền, tính cuốn tròn, tính làm gãy, tính dẻo, tính lồi – Tính nóng – Điều kiện enzymes Đánh giá năng lượng Tình trạng hóa chất – Dinh dưỡng (amino acids, xxits béo, carbohydrates) – Độc tố và thành phần không tiêu hóa Giá cả – Năng lượng phù hợp và dinh dưỡng trong hạt thường xuyên đưa ra khẩu phần ăn cho chăn nươi với giá thành cơ...

  pdf6p rauchamkhoquet 29-05-2011 183 60   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4501-1:2014 về Chất dẻo – Xác định tính chất kéo – Phần 1: Nguyên tắc chung quy định các nguyên tắc chung đối với việc xác định các tính chất kéo của chất dẻo và composite chất dẻo trong các điều kiện xác định.

  doc22p thangnamvoiva5 01-12-2016 72 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8000:2008 đưa ra hướng dẫn đối với việc xây dựng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật về kiểm soát việc thu hồi chất dẻo phế thải cũng như phương thức khác để giảm bớt chất dẻo phế thải, kể cả việc tái chế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc14p bautroibinhyen7 01-12-2016 19 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4502:2008 qui định phương pháp xác định độ cứng ấn lõm của chất dẻo và ebonit bằng hai loại thiết bị đo độ cứng: loại A được sử dụng cho các vật liệu mềm hơn và loại D cho các vật liệu cứng hơn (xem chú thích trong 8.2).

  doc5p thangnamvoiva5 01-12-2016 17 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4504:1988 về Chất dẻo – Phương pháp xác định khối lượng riêng quy định phương pháp xác định khối lượng riêng đối với mẫu hình dạng phức tạp, tính thể tích là thể tích chất lỏng dâng lên khi nhúng mẫu ngập trong chất lỏng.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 28 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4500:1988 về Chất dẻo - Yêu cầu chung khi thử cơ lý qui định những yêu cầu chung đối với mẫu thử, điều kiện thử và tính toán xử lý kết quả khi thử các chỉ tiêu cơ lý của chất dẻo nhiệt dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo nhiệt dẻo.

  doc2p thangnamvoiva5 01-12-2016 13 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5824:1994 qui định 2 phương pháp thử theo kinh nghiệm để xác định định lượng độ giảm khối lượng của chất dẻo trong các điều kiện thời gian và nhiệt độ xác định với sự có mặt của than hoạt tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 13 0   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nƣớc uống và quy định phƣơng hƣớng xác định hàm lƣợng bạc 1. LẤY MẪU 1.1.Lấy mẫu nƣớc uống theo TCVN 2652 – 78. 1.2.Thể tích mẫu nƣớc lấy để xác định hàm lƣợng bạc không đƣợc ít hơn 500ml. Đựng mẫu trong chai chất dẻo vì thủy tinh có khả năng hấp thụ bạc. 1.3.Bảo quản mẫu bằng cách thêm vào 5ml axit nitric vào một ít mẫu. 1.4.Những yêu càu chung để chuẩn bị dụng cụ, thuốc thử cho phƣơng pháp so màu theo điều 2 của TCVN 2665 – 78....

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 116 18   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7972:2008 qui định phương pháp thử thuỷ tĩnh nghiệm thu tại hiện trường đối với hệ thống đường ống có hoặc không có áp suất đã được lắp đặt để vận chuyển nước và các chất lỏng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p bautroibinhyen7 01-12-2016 131 16   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4197:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn do viện Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p vanhieuctb 11-03-2016 123 12   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6149–1:2007 - ISO 1167–1:2006 trình bày về ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – xác định độ bền với áp suất bên trong – phần 1: phương pháp thử chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p susuqb 18-12-2015 113 10   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8491-1:2011 quy định các yêu cầu chung cho hệ thống ống bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) thành đặc dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất dưới điều kiện có áp suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc12p thangnamvoiva24 13-10-2016 39 10   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8491-2:2011 quy định các đặc tính của ống poly(vinyl clorua) không hóa dẻo PVC-U thành đặc trong hệ thống ống dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất.

  doc24p thangnamvoiva15 22-08-2016 98 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8491-5:2011 quy định các đặc tính đối với sự phù hợp với mục đích của hệ thống ống bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo PVC-U dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất.

  doc10p thangnamvoiva15 22-08-2016 34 7   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8491-3:2011 quy định các đặc tính của phụ tùng bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) của hệ thống ống dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p thangnamvoiva24 13-10-2016 59 9   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6151-2:2002 qui định các đặc tính và tính chất của ống polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) sản xuất bằng phương pháp ép đùn có hoặc không có đầu nong, dùng cho hệ thống dẫn nước chôn dưới mặt đất và cấp nước sinh hoạt trên mặt đất, cả bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng.

  doc9p bautroibinhyen7 01-12-2016 40 7   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6149-1:2007 quy định phương pháp xác định độ bền chịu áp suất thủy tĩnh bên trong ở nhiệt độ quy định của các ống, phụ tùng và hệ thống ống bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để dẫn chất lỏng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các phép thử nước trong nước, nước trong không khí và nước trong chất lỏng.

  doc8p thangnamvoiva11 10-08-2016 68 6   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6151-3:2002 qui định những đặc tính và tính chất của phụ tùng nối (sau tạo hình và đúc) và các đầu nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho hệ thống ống dẫn nước chôn dưới mặt đất và cấp nước sinh hoạt trên mặt đất, cả bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng.

  doc4p thangnamvoiva16 26-08-2016 30 6   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 276:2001 về Thành phần và quy trình chế tạo bê tông mác M60 – M80 từ xi măng PC 40 trở lên quy định về việc lựa chọn vật liệu, thiết kế thành phần bê tông, công nghệ trộn, vận chuyển, đổ, bảo dưỡng và các phương pháp kiểm tra chất lượng bê tông đối với bê tông mác M60 – M80 theo TCVN 6025 – 1995 có sử dụng phụ gia siêu dẻo, phụ gia khoáng, cốt liệu truyền thống và xi măng Poóc lăng PC 40 trở lên.

  doc19p bautroibinhyen17 17-02-2017 60 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4860:2007 - ISO 976:1996 trình bày về cao su và chất dẻo – polime phân tán và các loại latex cao su – xác định pH. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH của polime phân tán và latex cao su (thiên nhiên và tổng hợp) bằng pH kế có điện cực so sánh kép thuỷ tinh và bạc.

  doc6p mylove555 25-12-2015 44 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn chất dẻo
p_strCode=tieuchuanchatdeo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2