Tiêu chuẩn cô

Xem 1-20 trên 14615 kết quả Tiêu chuẩn cô
 • Các tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ - Tiêu chuẩn là những điều khoản, chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho một (hoặc một nhóm)

  doc11p minhhoan1358 24-02-2011 457 167   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 ebook Tuyển tập tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp Việt Nam (Tập II) trình bày phần phụ lục của cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung 2 phẩn ebook để nắm rõ các tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực cơ điện nông nghiệp đang được áp dụng ở Việt Nam.

  pdf194p talata_4 19-12-2014 50 10   Download

 • Ebook Tuyển tập tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp Việt Nam (Tập II) được biên soạn với mục đích nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, nghiên cứu và sản xuất. Cuốn sách gồm các tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực cơ điện nông nghiệp đang được áp dụng ở Việt Nam. Sách được chia làm 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của ebook sau đây.

  pdf163p talata_4 19-12-2014 29 9   Download

 • Tiêu chuẩn cơ sở TC 01/QP : 2005 Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Đạo ôn (PYRlCULARlA GRISEA CAV. ET BRI) haị lúa của các thuốc trừ bệnh quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để phòng trừ bệnh Đạo ôn (Pyricularia grisea Cav. et Bri) hại lúa của các thuốc trừ bệnh đã có và chưa có trong danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được sử dụng ở Việt Nam.

  pdf10p hoangquyetlatoi 22-11-2016 39 3   Download

 • Tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 169-92 trình bày nội dung về máy kéo - máy nông nghiệp phương pháp xác định các chỉ tiêu đánh giá chi phí năng lượng. Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định các chỉ tiêu đánh giá chi phí năng lượng của các máy móc, công cụ nông nghiệp liên hợp với máy kéo, làm việc cơ động hoặc tĩnh tại.

  doc13p suti91 13-11-2015 21 2   Download

 • Tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6818-4:2001 trình bày về máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp - các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn - phần 4: Tời lâm nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p hoathomthao95 15-12-2015 16 2   Download

 • Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2014/VKHTLVN quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình kênh mương phục vụ tưới, tiêu có sử dụng vật liệu Neoweb để gia cố các hạng mục công trình như: Gia cố toàn bộ mặt cắt kênh; gia cố đáy kênh; gia cố thành kênh; gia cố bờ kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p thangnamvoiva17 04-09-2016 22 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu pidotimod tổng hợp tại Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: sử dụng trang thiết bị và hóa chất dùng cho nghiên cứu được hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025.

  pdf11p jangni4 20-04-2018 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 15: 2010/BVTV Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh sẹo hại cây có múi của các loại thuốc trừ bệnh qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh sẹo (elsinoe fawcettii b & j) hại cây có múi của các loại thuốc trừ bệnh trên đồng ruộng.

  pdf4p hoangquyetlatoi 22-11-2016 24 0   Download

 • Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 34: 2011/BVTV Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bọ nhảy (Phyllotreta striolata f.) hại rau họ thập tự của các thuốc trừ sâu qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ bọ nhảy (Phyllotreta striolata F.) hại rau họ thập tự của các loại thuốc trừ sâu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm vững nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf4p hoangquyetlatoi 22-11-2016 22 0   Download

 • 1. Giới thiệu Hệ thống TCVN – TCVN INTRODUCTION Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (có Hiệu lực từ 1/1/2007) hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam gồm: Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành khoảng 5000 TCVN. Các TCVN hiện hành được phân loại theo những lĩnh vực/chủ đề của Khung phân loại TCVN (hoàn toàn phù hợp với Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế - ICS).

  pdf5p wszullberg 14-10-2011 432 173   Download

 • Cuốn sách "Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển" trình bày các yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc chung trong thiết kế công nghệ khi lập quy hoạch, báo cáo đầu tư xây dựng công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình và đó án thiết kế các công trình cảng biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf50p doinhugiobay_12 22-01-2016 111 40   Download

 • Đề tài: Bước đầu đánh giá độ ổn định và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc mỡ Eupolin nhằm xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao cỏ Lào dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc mỡ Eupolin; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuốc mỡ Eupolin; đánh giá độ ổn định thuốc mỡ Eupolin bằng phương pháp lão hoá cấp tốc, từ đó dự đoán tuổi thọ của thuốc.

  pdf43p fujijudo87 13-06-2014 69 23   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển" cung cấp cho người đọc các quy định về thiết kế công nghệ kho bãi; đường sắt, đường cần cẩu và mặt bằng bãi trong cảng; nhà xưởng và công trình kiến trúc; phân tích kinh tế kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf50p doinhugiobay_12 22-01-2016 60 22   Download

 • Tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 170-92. Tiêu chuẩn ngành về máy kéo - máy nông nghiệp phương pháp giám định kỹ thuật. Tiêu chuẩn này được áp dụng để giám định kỹ thuật khi thử công nhận, thử kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm những mẫu máy kéo nông nghiệp mới được thiết kế hoặc cải tiến, mới nhập trước khi đưa vào chế tạo hoặc nhập hàng loạt và những mẫu máy đang được chế tạo hoặc nhập sử dụng hàng loạt.

  doc17p suti91 13-11-2015 32 6   Download

 • Tiêu chuẩn TCCS 01:2016/VNR do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam biên soạn và công bố theo Quyết định số 113/ QĐ-ĐS ngày 04 tháng 8 năm 2016.

  pdf67p kloiroong10 21-08-2017 38 2   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1:1976 áp dụng cho các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn địa phương, tiêu chuẩn cơ sở in riêng hoặc in chung thành tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc11p thangnamvoiva24 13-10-2016 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp. Ghi chú: 1- Khi thiết kế các hệ thống cấp nước còn phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.

  doc250p congbien 15-11-2009 497 176   Download

 • Tính đến hết năm 2006, tổng số TCVN đã ban hành là hơn 8000. Tuy nhiên, trong số đó nhiều tiêu chuẩn đã huỷ bỏ hoặc được soát xét thay thế, vì vậy Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành khoảng 6000 TCVN. Các TCVN hiện hành được phân loại theo những lĩnh vực/chủ đề của Khung phân loại TCVN (hoàn toàn phù hợp với Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế - ICS) như sau :

  pdf3p tuongvan 04-09-2009 606 169   Download

 • Ebook Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ AASHTO LRFD bao gồm phần mở đầu và 32 phần được biên dịch từ Tiêu chuẩn thi công cầu AASHTO LRFD lần xuất bản thứ 2 năm 2004 theo hệ đơn vị đo lường quốc tế SI.

  pdf463p minhducutt 05-04-2014 356 160   Download

Đồng bộ tài khoản