Tiêu chuẩn môi rường

Xem 1-20 trên 35 kết quả Tiêu chuẩn môi rường
 • Tiêu chuẩn ngành 10TCN 157-92 về Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng, hiệu lực phòng trừ bệnh đạo ôn (Pyricularia oryzae) hại lúa của các thuốc trừ nấm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc7p suti91 13-11-2015 25 8   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 216-95. Tiêu chuẩn ngành về Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng. Hiệu lực các loại phân bón đối với năng suất cây trồng, chất lượng nông sản. Mời các bạn tham khảo.

  doc3p suti91 13-11-2015 15 4   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 142-90 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ các loại sâu đục thân lúa của các thuốc trừ sâu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p suti91 13-11-2015 11 3   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 158-92 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh khô vằn Rhizoctonia solani (Pellicularia sasakii) hại lúa của các thuốc trừ nấm. Mời các bạn tham khảo.

  doc6p suti91 13-11-2015 15 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8550:2011 trình bày nội dung về giống cây trồng - phương pháp kiểm định ruộng giống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  pdf15p chuotchuot09 05-12-2015 21 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4297:1986 trình bày về máy nông nghiệp - bánh lồng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho những bánh lồng lắp với máy kéo bánh hơi có công suất danh nghĩa từ 30 đến 65 mã lực để làm đất ruộng nước có chiều dày lớp bùn từ 10 đến 35 cm và lớp nước từ 10 đến 30 cm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p mylove555 25-12-2015 14 3   Download

 • Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật Số 10TCN 202-94 trình bày nội dung về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt hại cà phê của các thuốc trừ nấm. Quy phạm này quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực của các loại thuốc BVTV dùng để trừ bệnh gỉ sắt hại cà phê. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p suti91 13-11-2015 17 2   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 220-95. Tiêu chuẩn ngành về Quy phạm khảo nghiệm hiệu lực các loại thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu xanh hại thuốc lá trên đồng ruộng. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p suti91 13-11-2015 20 2   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 201-94. Tiêu chuẩn ngành về Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ sâu vẽ bùa hại cam chanh của các thuốc trừ sâu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc5p suti91 13-11-2015 9 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8811:2011. Tiêu chuẩn trình bày về hạt giống cải củ - yêu cầu kỹ thuật. TCVN 8811:2011 do Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam biên soạn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p peheo273 26-11-2015 31 2   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt được xây dựng theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt quy định các tiêu chí, kỹ năng, kiến thức,...

  doc160p tangtuy15 11-06-2016 12 2   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 203-94 trình bày về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng, hiệu lực phòng trừ bệnh sương mai hại cà chua của các thuốc trừ nấm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc5p suti91 13-11-2015 19 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 143-90. Tiêu chuẩn về Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ các loại rầy trên thân lúa của các thuốc trừ sâu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p suti91 13-11-2015 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8815:2011 trình bày nội dung về hạt giống dưa hấu lai - yêu cầu kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  pdf6p peheo273 26-11-2015 10 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 185-1993 về quy phạm khảo nghiệm hiệu lực của thuốc trừ cỏ hại lúa trên đồng ruộng quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực trừ cỏ của các loại thuốc trừ cỏ hại lúa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p thangnamvoiva9 01-08-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7594:2006 về Chất lượng đất - Xác định thế oxy hóa khử - Phương pháp đồng ruộng quy định phương pháp xác định thế oxy hóa - khử của đất (Eh) thực hiện ngoài đồng ruộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva16 26-08-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1833:1988 về Máy nông nghiệp - Phay đất - Yêu cầu kỹ thuật thay thế cho TCVN 1833:1976 áp dụng cho các loại phay đất ruộng nước, ruộng khô và chăm sóc cây trồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva19 13-09-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8812:2011. Tiêu chuẩn về Hạt giống cải bắp - yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hạt giống cải bắp thuộc loài Brassica oleracea var. capitata L. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p peheo273 26-11-2015 14 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 186-1993 về quy phạm khảo nghiệm hiệu lực của thuốc trừ cỏ hại ngô trên đồng ruộng quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực trừ cỏ của các loại thuốc trừ cỏ hại ngô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p thangnamvoiva9 01-08-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 766:2006 về qui phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phân bón đối với cây lúa qui định nội dung và phương pháp đánh giá hiệu lực của phân bón phải khảo nghiệm đối với cây lúa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p thangnamvoiva14 21-08-2016 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản