Tiêu chuẩn ngành viễn thông

Xem 1-20 trên 329 kết quả Tiêu chuẩn ngành viễn thông
 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-139:1995 bao gồm các chỉ tiêu và yêu cầu kỹ thuật cần thiết đối với các tuyến thông tin cáp sợi quang đang được sử dụng và sẽ được xây dựng trong mạng viễn thông Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc11p thangnamvoiva5 01-12-2016 25 1   Download

 • TCN 68-234-2006 thiết bị ViBa số điểmđiểm dải tần tới 15 Ghzxây dựng trên yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Viện Viễn Thông Châu Âu ETSI. TCN 68-234-2006 do Viện KHKT Bưu Điện RIPT biên soạn theo đề nghị của Vụ KHCN ban hành kèm theo quyết định 27/2006/QĐ- BBCVT-25/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ BCVT.

  ppt19p quangvinh3010 07-10-2010 506 141   Download

 • Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về sự phơi nhiễm của con người trong trường tần số radio (RF) và thiết lập các giới hạn nhằm tránh các ảnh hưởng bất lợi lên sức khỏe của con người. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đối tượng là người lao động bị phơi nhiễm do nghề nghiệp và công chúng bị phơi nhiễm ngẫu nhiên, nhưng không áp dụng cho các bệnh nhân đang trong quá trình chẩn đoán hoặc điều trị về y tế.

  pdf47p quy_dg 21-11-2012 113 18   Download

 • QCVN 08:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi tiêu chuân Ngành TCN 28-255:2006. Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng-Phương pháp đo mức phơi miễm trường điện tử ban hành theo quyết định sô 27/2006/QĐ-BBBCVT ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

  pdf0p quy_dg 21-11-2012 49 10   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-174:1998 này áp dụng để khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, quản lý các hệ thống chống sét và tiếp đất cũng như việc lựa chọn các trang thiết bị chống sét bảo vệ các công trình viễn thông thuộc phạm vi quản lý của ngành Bưu điện xây dựng mới hoặc cải tạo bao gồm: Các nhà trạm và cột anten viễn thông; các thiết bị và đường dây thông tin; các đường điện lưới.

  doc72p thangnamvoiva24 13-10-2016 21 4   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-160:1996 áp dụng đối với các loại cáp sợi quang bao gồm cáp chôn trực tiếp, cáp kéo cống và cáp treo sử dụng trên mạng viễn thông Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc14p thangnamvoiva5 01-12-2016 13 4   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-135:2001 áp dụng cho các công trình viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và các công trình viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc27p bautroibinhyen9 18-12-2016 10 2   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 63:1993 về Ắc qui chì cố định áp dụng cho các loại ắc qui chì axít đặt cố định gọi chung là ắc qui cố định, được sử dụng như nguồn điện một chiều cho các hệ thống điều khiển ở các trạm điện cao thế, các tổng đài điện thoại và các Viện nghiên cứu.

  doc5p thangnamvoiva14 21-08-2016 14 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-165:1997 về Thiết bị nhân kênh số - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các thiết bị nhân kênh số tốc độ 2048 kbit/s dùng trên mạng viễn thông quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc20p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-166:1997 bao gồm các yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật về hệ thống điện thoại dùng thẻ. Tiêu chuẩn này là cơ sở kỹ thuật để đánh giá lựa chọn, quản lý và khai thác cho các hệ thống và thiết bị điện thoại dùng thẻ trên mạng viễn thông quốc gia.

  doc16p thangnamvoiva24 13-10-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-167:1997 áp dụng cho các thiết bị (dụng cụ) chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét hay của đường dây tải điện lên các đường dây kim loại và thiết bị của mạng viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc32p thangnamvoiva24 13-10-2016 8 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-168:1997 áp dụng cho các trạm VSAT thông tin thoại và truyền số liệu dùng trên mạng viễn thông quốc gia. Bộ tiêu chuẩn làm cơ sở cho: Lựa chọn thiết bị; đo thử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.thông tin thoại

  doc8p thangnamvoiva24 13-10-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-170:1998 quy định các chỉ tiêu chất lượng tối thiểu, áp dụng cho mạng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải thống nhất với nhau về chất lượng kết nối mạng tại điểm kết nối để đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng mạng viễn thông của tiêu chuẩn này.

  doc5p thangnamvoiva24 13-10-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-176:1998 bao gồm các quy định về chỉ tiêu chất lượng của các dịch vụ viễn thông khai thác trực tiếp trên kênh thoại của mạng điện thoại công cộng quốc gia và các thông số để đánh giá các dịch vụ này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc13p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-137:1995 gồm các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với các thiết bị vi ba số dùng cho việc truyền dẫn các dịch vụ thoại và phi thoại trong mạng viễn thông Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc14p thangnamvoiva5 01-12-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-138:1995 về Máy điện thoại di động của hệ thống GSM áp dụng cho máy điện thoại di động GSM khai thác trên mạng viễn thông quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc13p thangnamvoiva5 01-12-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-140:1995 về Chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin bao gồm các yêu cầu kỹ thuật về độ bền điện và phương pháp đo thử độ bền điện cho các công trình thông tin của mạng Viễn thông Việt Nam bao gồm các hệ thống thiết bị trạm, kể cả các thiết bị bảo vệ, các đường dây thông tin bên ngoài tránh khỏi quá áp, quá dòng.

  doc14p thangnamvoiva5 01-12-2016 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-141:1995 về Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu về tiếp đất cho các công trình thông tin của mạng lưới viễn thông Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc26p thangnamvoiva5 01-12-2016 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-143:1995 về Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) áp dụng cho các thiết bị kéo dài thuê bao, điện thoại khai thác trên mạng viễn thông quốc gia, bao gồm thiết bị kéo dài thuê bao cự ly nhỏ hơn 200 m và loại thiết bị kéo dài thuê bao cự ly nhỏ hơn 50 km.

  doc10p thangnamvoiva5 01-12-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-145:1995 về Thiết bị PCM-30 và PCM-120 - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các thiết bị PCM-30 và PCM-120 dùng trên mạng viễn thông Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc22p thangnamvoiva5 01-12-2016 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản