intTypePromotion=4
ADSENSE

Tiêu chuẩn SDMX

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tiêu chuẩn SDMX
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-1:2008 về Trao đổi siêu dữ liệu và dữ liệu thống kê - Phần 1: Khung tổng quát về các tiêu chuẩn SDMX được xây dựng dựa trên sáng kiến về trao đổi siêu dữ liệu và dữ liệu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc18p bautroibinhyen7 01-12-2016 18 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-2:2008 tham khảo này đưa ra quan điểm chi tiết về mô hình thông tin, làm cơ sở cho các đặc tả SDMX. Các ký hiệu UML hoặc khái niệm về tập khóa có thể tham khảo trong phụ lục của tiêu chuẩn này như bài tập mở đầu.

  doc109p bautroibinhyen7 01-12-2016 24 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-3:2009 xây dựng theo tiến trình của các dự án trao đổi dữ liệu theo lô (Batch Data Exchange - BDE) và nghiên cứu tình huống, có hai lược đồ được xây dựng, cả hai lược đồ này đều dựa trên cơ sở mô hình thông tin theo đặc tả GESMES/TS.

  doc37p bautroibinhyen7 01-12-2016 16 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-4:2009 là hướng dẫn để lập tài liệu SDMX-EDI; bao gồm việc sử dụng toàn bộ thông điệp GESMES của UN/EDIFACT và cách sử dụng các thông điệp này để đáp ứng yêu cầu cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc108p bautroibinhyen7 01-12-2016 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-5:2009 cung cấp thông tin về các tiêu chuẩn định dạng SDMX (SDMX-ML và SDMX-EDI) cho người thực thi và đưa ra thông tin giúp người sử dụng SDMX hiểu và thực thi các tiêu chuẩn định dạng SDMX. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc16p bautroibinhyen7 01-12-2016 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-6:2009 về Trao đổi siêu dữ liệu và dữ liệu thống kê - Phần 6: Hướng dẫn SDMX sử dụng dịch vụ web do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 154 “Quá trình, các yếu tố dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  doc4p bautroibinhyen7 01-12-2016 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn SDMX
p_strCode=tieuchuansdmx

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2