intTypePromotion=4
ADSENSE

Tiêu chuẩn tiếng ồn

Xem 1-20 trên 271 kết quả Tiêu chuẩn tiếng ồn
 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 2 - Các tiêu chuẩn thiết kế máy và chi tiết máy trình bày yêu cầu chung của máy thiết kế, độ bền, độ cứng, độ bền mòn, khả năng chịu nhiệt, dao động và tiếng ồn,... Mời tham khảo.

  ppt21p rooney_27891 18-03-2011 309 99   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN - QCVN 26:2010/BTNMT

  doc5p thoiaotrang290 12-04-2011 299 83   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-2:2010 - ISO 1996-2:2007 trình bày về âm học – mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - phần 2: xác định mức tiếng ồn môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc37p hoathomthao95 11-12-2015 215 23   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5964:1995 định nghĩa các đại lượng cơ bản dùng để mô tả tiếng ồn trong môi trường công cộng và mô tả các phương pháp chính để xác định các đại lượng này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p bautroibinhyen6 01-12-2016 93 7   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2008 xác định các đại lượng cơ bản để sử dụng cho mô tả tiếng ồn trong môi trường dân cư và mô tả các phương pháp đánh giá chính. Tiêu chuẩn này cũng qui định các phương pháp để đánh giá tiếng ồn môi trường và đưa ra những hướng dẫn dự báo phản ứng khó chịu tiềm ẩn của cộng đồng khi tiếp xúc lâu dài với nhiều loại tiếng ồn môi trường khác nhau.

  doc21p bautroibinhyen3 21-11-2016 55 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6399:1998 mô tả các phương pháp lấy các dữ liệu để có thể: Mô tả tiếng ồn môi trường trong một vùng xác định theo một cách thống nhất; đánh giá tính phù hợp của bất cứ hoạt động sử dụng vùng đất nào đang diễn ra hoặc đã được hoạch định theo dự án trong mối tương quan với tiếng ồn hiện có hoặc được dự báo trước.

  doc9p thangnamvoiva22 03-10-2016 26 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7011-5:2007 quy định các phương pháp kiểm độ ồn của các máy công cụ được lắp đặt cố định trên sàn nhà xưởng và các thiết bị phụ có liên quan trực tiếp đến sàn nhà xưởng. Mục đích của phép đo là xác định dữ liệu ồn phát ra từ máy công cụ.

  doc24p thangnamvoiva28 01-11-2016 17 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7880:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ − Tiếng ồn phát ra từ ô tô − Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu quy định yêu cầu và phương pháp thử tiếng ồn trong phê duyệt kiểu phát ra từ các loại ô tô có ít nhất bốn bánh (ô tô sau đây được gọi là xe).

  doc20p bautroibinhyen3 21-11-2016 38 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3985:1999 về Âm học - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc quy định mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc chịu ảnh hưởng của tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất và cơ quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p bautroibinhyen10 19-12-2016 36 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8777:2011 đề cập đến hiệu quả của màn chắn âm. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về âm học và vận hành được thỏa thuận giữa bên cung cấp hoặc nhà sản xuất với người sử dụng màn chắn âm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc14p thangnamvoiva11 10-08-2016 22 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7881:2008 quy định yêu cầu và phương pháp thử tiếng ồn trong phê duyệt kiểu đối với mô tô hai bánh và ba bánh đã được định nghĩa trong TCVN 6211 (mô tô sau đây được gọi là xe). Mời các bạn tham khảo.

  doc20p bautroibinhyen3 21-11-2016 19 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6435:1998 về Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Phương pháp điều tra

  doc5p bautroibinhyen7 01-12-2016 22 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6436:1998 về Âm học - Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Mức ồn tối đa cho phép quy định mức ồn tối đa cho phép đối với các phương tiện giao thông đường bộ khi đỗ tại chỗ với động cơ đang hoạt động.

  doc1p bautroibinhyen7 01-12-2016 22 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 490:2001 về Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường quy định phương pháp đo so sánh, xác định mức công suất âm của đối tượng thử là máy và thiết bị phát ra tiếng ồn lắp đặt tĩnh tại hiện trường, gọi tắt là nguồn ồn thử. Tất cả các phép đo được tiến hành theo dải octa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc14p bautroibinhyen18 20-02-2017 14 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10204:2013 quy định các phương pháp đo mức áp suất âm trên bề mặt bao phủ một nguồn phát và tính toán xác định mức công suất âm sinh ra bởi nguồn phát đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p thangnamvoiva18 05-09-2016 26 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11192:2015 quy định các đặc tính kỹ thuật về cơ học và âm thanh cần thiết cho phương pháp kiểm có khả năng lặp lại để xác định tiếng ồn trong không khí phát ra bởi các máy cắt kim loại và thiết bị phụ trợ liên quan. Mời các bạn tham khảo.

  pdf28p thangnamvoiva19 13-09-2016 17 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1773-14:1999 quy định phương pháp đo tiếng ồn ở vị trí của một (hay nhiều người điều khiển máy kéo hoặc máy móc sử dụng trong nông - lâm nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva19 13-09-2016 19 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7657:2007 quy định phương pháp đo mức áp suất âm thanh chất tải A của tiếng ồn phát sinh bởi máy kéo bánh và máy tự hành nông lâm nghiệp, được lắp lốp đàn hồi, tiếng ồn được đo trong khi máy chuyển động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva27 21-10-2016 10 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6738:2000 quy định các phương pháp đo tiếng ồn không khí phát ra từ các tủ lạnh, tủ bảo quản thực phẩm đông lạnh, tủ kết đông thực phẩm chạy điện và các tổ hợp của chúng dùng trong gia đình và cho các mục đích tương tự, được cấp điện từ mạng điện chính hoặc từ acquy.

  doc6p thangnamvoiva28 01-11-2016 15 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7882:2008 quy định yêu cầu và phương pháp thử tiếng ồn trong phê duyệt kiểu đối với xe máy hai bánh và ba bánh đã được định nghĩa trong TCVN 6211 (xe máy sau đây được gọi là xe).

  doc19p bautroibinhyen3 21-11-2016 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn tiếng ồn
p_strCode=tieuchuantiengon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2