intTypePromotion=4
ADSENSE

Tìm hiểu học thuyết pháp trị

Xem 1-20 trên 130 kết quả Tìm hiểu học thuyết pháp trị
 • Là học thuyết đạt đến đỉnh cao tư tưởng chính trị-pháp lý thời cổ đại, học thuyết pháp trị góp phần tô điểm thêm những giá trị tư tưởng đặc sắc phương Đông trong kho tàng chung của nhân loại đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa tích cực với thực tiễn đương đại hôm nay. Mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết "Sự hình thành, phát triển của học thuyết pháp trị Trung Hoa cổ đại và ý nghĩa đối với công tác lý luận hôm nay" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề".

  pdf8p vovanvovan2013 13-05-2016 76 8   Download

 • Quản lý ra đời là một tất yếu khách quan khi có một sự hợp tác của nhiều người cùng thực hiện một nhiệm vụ và để đạt được một mục tiêu chung. Từ thuở sơ khai của loài người để các hoạt động của mình có hiệu quả như mong ước các nhà quản lý đã biết vận dụng những học thuyết quản lý để đưa tổ chức đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó với ý muốn chinh phục và cải tạo thế giới vật chất để phục vụ cho nhu cầu con người nên con người...

  doc0p thuhongluong 03-04-2013 167 37   Download

 • Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin tham gia phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ, bảo vệ lợi ích của nông dân, đòi tự do báo chí và bắt đầu tìm hiểu những vấn đề về kinh tế. Các ông đã xây dựng thế giới quan phương pháp luận khoa học - Phương pháp duy vật biện chứng. Đồng thời các ông chuyển từ lập trường dân chủ sang lập trường chủ nghĩa cộng sản. Trong giai đoạn này, các ông viết một số tác phẩm sau: “Bản thảo kinh tế-triết học” (1844); “Lược thảo phê phán...

  pdf14p magiethitham 25-04-2011 637 106   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương pháp giải tích trong lý thuyết rẽ nhánh nhằm nghiên cứu sự rẽ nhánh bằng phương pháp giải tích để chỉ ra khi nào thì giá trị riêng của phần tuyến tính là nghiệm rẽ nhánh và tìm hiểu một vài ứng dụng của nó. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf60p madmad123456 25-06-2014 132 28   Download

 • Luận văn tìm hiểu ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để phát huy giá trị tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này nhằm xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc Mời các bạn tham khảo!

  pdf27p quaymax8 27-09-2018 140 34   Download

 • Bài viết đã đề xuất cách thức tổ chức dạy học phân hóa môn Địa lí đáp ứng đa dạng trí tuệ của học sinh trong lớp học, từ việc tìm hiểu đặc điểm trí tuệ của mỗi học sinh, xác định mục tiêu bài học, lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm trí tuệ của học sinh trong lớp học đến việc đánh giá sự phát triển trí tuệ của HS trong quá trình dạy học.

  pdf8p vinaruto2711 06-04-2019 48 4   Download

 • Phương pháp quản trị cổ điển chú trọng đến năng suất của công việc và các tổ chức được coi như một hệ thống sản xuất. Vai trò của con người trong hệ thống này chỉ là một cơ phận nhỏ bé trong guồng máy vĩ đại, hay nói cách khác, chỉ là một công cụ sản xuất. Do đó, kết quả sản suất tuy đạt hiệu năng, nhưng không trường tồn, bởi con người bị mệt mỏi, sinh chán nản và bỏ việc. Nhiều lý thuyết gia đã ra công tìm kiếm những giải pháp dung hoà hay...

  pdf0p nhatro75 12-07-2012 126 40   Download

 • Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài, nội dung bài học này tìm hiểu về: Khái niệm và cấu trúc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; Tác động của các lực lượng môi trường vĩ mô thông qua phân tích mô hình PESTEL: Chính trị - Kinh tế - Xã hội Công nghệ - Sinh thái - Luật pháp; Khái niệm và các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh, đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống của ngành; Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh, các nhóm chiến lược, các yếu tố thành công chủ yếu trong ngành kinh doanh; Các công cụ phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài.

  pdf18p canhdangxuan 03-04-2014 146 28   Download

 • Chương 4 Phân tích nguồn lực nội bộ doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Phân tích các yếu tố nguồn lực nội bộ và tác động của chúng đến chuỗi giá trị, tìm hiểu cách thức kiểm soát nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp, nắm được phương pháp đánh giá tác động của nguồn lực nội bộ.

  pdf23p vanthanhthiennu22 22-05-2014 126 26   Download

 • Chương 3 Quản trị vốn lưu động thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong doanh nghiệp.

  pdf9p vanthanhthiennu22 22-05-2014 97 19   Download

 • Chương 4 Hiệu quả kinh doanh, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: Khái lược về hiệu quả kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh, các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

  ppt70p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 217 20   Download

 • Chương 5 Khái lược về quản trị kinh doanh, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Khái lược về quản trị kinh doanh, xu hướng phát triển mô hình quản trị kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh, các phương pháp quản trị, các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu.

  ppt33p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 176 18   Download

 • Chương 5 Ra quyết định thuộc bài giảng Quản trị học, trong chương này sẽ giới thiệu đến người học mục tiêu cần tìm hiểu sau: Tiến trình ra quyết định, ra quyết định trong các điều kiện, sự khác nhau giữa các vấn đề, các mô hình ra quyết định, phương pháp ra quyết định cá nhân và nhóm.

  ppt27p minhquanmq 28-03-2014 79 14   Download

 • Chương 5 Hoạch định lợi nhuận - đòn cân định phí - đòn cân nợ thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Khái niệm, phân tích hòa vốn, phương pháp xác định điểm hòa vốn, xác định điểm hòa vốn trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng.

  pdf32p vanthanhthiennu22 22-05-2014 102 13   Download

 • Chương 7 Thẩm định dự án đầu tư thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Một số vấn đề cơ bản trong việc ra quyết định đầu tư, phân loại các dự án, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính.

  pdf38p vanthanhthiennu22 22-05-2014 75 10   Download

 • Chương 11 Quyết định quản trị, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Những vấn đề chung về quyết định quản trị, tiến trình ra quyết định, kỹ thuật ra quyết định, phương pháp ra quyết định.

  ppt34p thuthum 15-04-2014 75 11   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản sửa đổi 1992), đồng thời cũng là đảng duy nhất được phép hoạt động. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố, Đảng cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, người lao động và lấy chủ nghĩa Marx-Lenin

  ppt22p trada85 20-01-2013 90 10   Download

 • Chương 2 Khấu hao tscđ thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguyên giá, các phương pháp khấu hao. Cùng tham khảo bài giảng và vận dụng học thật tốt môn này nhé.

  pdf14p holoesinin 12-06-2014 83 6   Download

 • Hiểu được những ý nghĩa thú vị của sự tích hoa đào, bé sẽ thêm hào hứng tham gia vào công việc dọn dẹp nhà cửa đón Tết đồng thời tăng tính hiểu biết xã hội cho bé. Với người miền Bắc, cành đào hay cây quất được trang trí trong nhà suốt 3 ngày Tết là nét văn hóa đặc trưng. Bé trên 5 tuổi, bạn có thể cùng bé đi chọn mua hoa đào, chuẩn bị bình cắm và treo vật trang trí… và giúp bé tìm hiểu về sự tích hoa đào theo truyền thuyết dân...

  pdf3p abcdef_16 31-07-2011 61 5   Download

 • Bài thuyết trình sau đây báo cáo kết quả của quá trình tìm hiểu vai trò của thực vật trong khuôn viên trường THCS Nguyễn Tri Phương trong 5 ngày. Qua đó, bài thuyết trình cũng trình bày các vai trò của thực vật đối với con người, cũng như biện pháp bảo vệ nó.

  ppt78p daicong33 11-08-2015 88 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu học thuyết pháp trị
p_strCode=timhieuhocthuyetphaptri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2