intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng
 • p 01-01-1970   Download

 • Luận án tiến sĩ với mục tiêu xác định mốc thời gian du nhập của tín ngưỡng thờ Mẫu đến Lâm Đồng; tái hiện khách quan, chân thực bức tranh sinh động của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng trong suốt quá trình lịch sử từ đầu thế kỷ XX đến năm 2018; những đặc trƣng, giá trị, hạn chế của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng và xu hướng phát triển của tục thờ này tại Lâm Đồng trong thời gian tới nhằm góp thêm những tƣ liệu mang tính địa phƣơng trên vùng đất Nam Tây Nguyên để bổ khuyết cho bức tranh toàn cảnh về tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam nói chung.

  pdf331p chauchaungayxua9 01-12-2020 63 7   Download

 • Trên cơ sở phân tích các dữ liệu huyền thoại, các đạo sắc phong, và bối cảnh lịch sử, tác giả bài báo cho rằng tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung có thể ra đời sớm và gắn với khát vọng phồn thực của cư dân nông nghiệp, còn tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là tục thờ vị Nữ thần Tài Lộc của tầng lớp nữ tiểu thương, gắn với nhu cầu về một vị nữ thần phù trợ, “ban tài phát lộc” cho những người làm nghề buôn bán.

  pdf15p caothientrangnguyen 01-04-2020 44 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu những đặc trưng trong nghi lễ hầu hội trong so sánh với nghi lễ hầu đồng theo kiểu miền Bắc, đồng thời nêu ra một số tác động tích cực cùng hạn chế của nghi lễ này trong đời sống tâm linh của một bộ phận cư dân Việt tại Đà Lạt, Lâm Đồng hiện nay.

  pdf14p vishani2711 15-04-2020 35 1   Download

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu những đặc trưng của nghi lễ hầu đồng của người Việt tại Lâm Đồng, những ảnh hưởng tích cực cũng như một số hạn chế của nghi lễ này đối với một bộ phận người Việt nơi đây.

  pdf21p vianthony2711 16-04-2021 3 0   Download

 • Hát Văn (hay còn gọi là hát Chầu văn) lâu nay đã được coi là sản phẩm đặc biệt của văn hóa tâm linh Việt. Mỗi khi nói đến hát Văn, dường như nhiều người coi đây là một loại/hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật khởi phát/gắn với tục thờ Mẫu, thông qua hoạt động hầu đồng của người Việt ở đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Quan niệm như vậy, thực ra là vô tình làm bó hẹp ngữ nghĩa nội hàm khái niệm, dễ có nguy cơ đồng nhất cội nguồn của nghệ thuật và nghi lễ hát Văn với sự ra đời của tín ngưỡng thờ Mẫu trong lịch sử văn hóa Việt.

  pdf5p cumeo4000 05-08-2018 38 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng
p_strCode=tinnguongthomauolamdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2