Tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ
 • Thông tư 19/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  doc15p sontinh 18-08-2009 148 33   Download

 • Thông tư 19/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawdt5 02-12-2009 42 6   Download

 • Thông tư 19/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p quyenlinh 23-10-2009 74 4   Download

 • Để hoàn thiện cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, hệ thống KBNN cần hướng vào các mục tiêu sau: Trái phiếu Chính phủ là công cụ chủ đạo tham gia hoạt động thị trường chứng khoán, thị trường vốn. Làm lành mạnh hoá nền Tài chính, lành mạnh tình hình tiền tệ, thị trường vốn trong và ngoài nước, khai thông quá trình lưu thông vốn ra thị trường quốc tế bằng cách phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế.

  pdf9p ttcao6 23-08-2011 55 14   Download

 • Ngoài doanh nghiệp ngoài quốc doanh khi xin vay tại NHCTII-HBT yêu cầu bắt buộc là phải có tài sản thế chấp, vậy mà nhiều trường hợp vẫn từ chối cho vay. Thành phần kinh tế tư nhân chỉ được vay theo hình thức cầm cố chứng từ có giá của 4 NHTM quốc doanh và trái phiếu kho bạc, còn các loại chứng từ có giá của các ngân hàng khác hoặc các loại tài sản khác không được chấp nhận. Điều này là một trở ngại đối với nhiều khách hàng khi muốn vay tại NHCT II-HBT,...

  pdf32p ttcao8 29-08-2011 47 8   Download

Đồng bộ tài khoản