intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính chất hóa học bazo và muối

Xem 1-20 trên 59 kết quả Tính chất hóa học bazo và muối
 • Bài giảng Thực hành tính chất hóa học của bazơ và muối giúp học sinh nắm được các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm. Bazơ tác dụng với dung dịch axit, với dung dịch muối. Dung dịch muối tác dụng với kim loại, với dung dịch muối khác và với axit. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công 5 thí nghiệm trên.

  ppt18p aiphuong_88 15-03-2014 316 26   Download

 • Qua bài học Tính chất hóa học của axit giáo viên giúp học sinh nắm được các tính chất hoá học chung của axit như tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại. Có kỹ năng rèn luyện kỹ năng viết PTPƯ của axit, kỹ năng phân biệt dd axit với các dd Bazơ,dd muối. Rèn kỹ năng làm bài tập tính theo PTHH.

  doc6p aiphuong_88 12-03-2014 389 25   Download

 • Bài giảng Tính chất hóa học của axit giúp học sinh nắm được các tính chất hoá học chung của axit như tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại. Có kỹ năng rèn luyện kỹ năng viết PTPƯ của axit, kỹ năng phân biệt dd axit với các dd Bazơ,dd muối. Rèn kỹ năng làm bài tập tính theo PTHH.

  ppt24p aiphuong_88 15-03-2014 175 15   Download

 • Qua bài học Thực hành tính chất hóa học của bazơ và muối giáo viên giúp học sinh nắm được các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm. Bazơ tác dụng với dung dịch axit, với dung dịch muối. Dung dịch muối tác dụng với kim loại, với dung dịch muối khác và với axit. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công 5 thí nghiệm trên.

  doc4p aiphuong_88 12-03-2014 558 9   Download

 • Tác dụng của dung dịch bazơ và oxit axit- Muối + Nước Tác dung của ba zơ và dung dịch axit- Muối + Nước. Tác dụng của dung dịch bazơ ( kiềm) và chất chỉ thị màu.

  pdf25p ntgioi1204 22-10-2009 1344 145   Download

 • Một số bài giảng Hóa học lớp 11 Amoniac và muối amoni được chúng tôi tuyển chọn trong bộ sưu tập là tài liệu tham khảo dành cho bạn đọc để nâng cao kiến thức trong giáo dục. Với các kiến thức được cung cấp trong bài, học sinh hiểu cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, một số ứng dụng chính, phương pháp điều chế Nitơ trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tính chất hoá học của amoniac gồm tính bazơ yếu (tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi và clo).

  ppt27p dungdoan_27 09-04-2014 322 56   Download

 • 1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: Nắm vững tính chất hóa học của bazơ và muối. Viết PTHH, các thao tác thí nghiệm 3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học có lòng tin vào khoa học. II CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống nghiệm( 10 ), kẹp gỗ ( 5 ), giá ống nghiệm ( 2 ), Cốc thủy tinh 250 ml ( 2), ống hút ( 5 ). Hóa chất: các dung dịch: CuSO4, NaOH, FeCl3, BaCl2, Na2SO4, HCl, H2SO4.

  pdf5p sonyt707 29-09-2010 718 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu hoá 9 - thực hành tính chất hoá học của bazơ & muối', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p siemens1209 20-11-2010 147 12   Download

 • Khắc sâu những tính chất hoá học của bazơ và muối. 2. KN: - Tiếp tục phát triển kỹ năng thực hành hoá học, giải các bài tập thực hành hoá học. 3. TĐ: - Giáo dục tính cẩn thận, tiết kiệm trong học tập và trong thực hành hoá học.

  pdf5p paradise5 13-12-2011 264 10   Download

 • Thông qua bài giảng Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit giáo viên giúp học sinh củng cố các kiến thức về axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối trên cơ sở thuyết A-re-ni-ut. Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng giữa các ion trong dd chất điện li.

  ppt12p baoduonght_83 09-04-2014 63 5   Download

 • Với các bài Luyện tập Axit, Bazo và muối, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được thiết kế và biên soạn chi tiết, hy vọng bộ sưu tập giáo án Hóa học 11 bài 5 là tài liệu tham khảo hay dành cho bạn. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh củng cố kiến thức về axit, bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Có kĩ năng rèn luyện kĩ năng viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng. Vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li để giải bài toán tính nồng độ ion, khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí.

  doc8p dungdoan_27 09-04-2014 361 38   Download

 • - Biết thế nào là axit , bazơ theo thuyết Arêniut và Bronsted . - Biết viết phương trình điện li của các axit, bazơ và muối trong nước. - Biết hằng số phân li axít, hằng số phân li bazơ và sử dụng chúng để giải các bài tập đơn giản. 2. Kỹ năng : - Vân dụng lý thuyết axit , bazơ của Arêniut và Bronsted để phân biệt được axi, bazơ, lưỡng tính và trung tính . - Biết viết phương trình điện li của các muối . - Dựa vào hằng số phân li axit ,...

  pdf7p binbon249 24-07-2013 1061 241   Download

 • A. OXIT : I. Định nghĩa : Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi . II. Phân loại: Căn cứ vào tính chất hóa học cđa oxit , người ta phân loại như sau: 1. Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. 2. Oxit Axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. 3. Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch...

  doc14p congthong94 22-03-2013 450 154   Download

 • Amin là bazơ Lewis do amin có cặp electron n không liên kết ở N tương tự như ancol, ete. Khi xét một amin có tính bazơ, cần so sánh tính ổn định của amin so với muối amoni. Nếu ion amoni ổn định hơn amin thì amin đó có tính bazơ. Khi so sánh tính bazơ của amin béo, cần chú ý hai nhân tố: nhân tố phân cực và nhân tố solvat hóa. Nếu xét theo nhân tố phân cực, khi tăng gốc R sẽ làm tăng mật độ electron ở N, vừa làm tăng khả năng kết hợp proton, vừa làm tăng...

  doc34p anhtung1209vn 24-02-2011 540 135   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố , hệ thống hóa kiến thức và các khái niệm hóa học về thành phần hóa học của nước, các tính chất hóa học của nước ( tác dụng với kim loại, oxit axit, oxit bazơ) - Học sinh hiểu và biết định nghĩa, công thức tên gọi, phân loại các axit, bazơ, muối, oxit. - Học sinh biết được axit có oxi và ãit không có oxi, bazơ tan và bazơ không tan trong nước, muối trung hòa và muối axit khi biết CTHH của chúng và biết gọi tên...

  pdf7p abcdef_25 11-09-2011 324 41   Download

 • Một số giáo án bài Axit, bazơ và muối được chúng tôi tuyển chọn trong bộ sưu tập Hóa học 11 bài 2 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh. Qua bài Axit, bazơ và muối giáo viên giúp học sinh hiểu được định nghĩa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut. Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit. Có kĩ năng phân tích một số thí dụ về axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa. Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit theo định nghĩa.

  doc9p baoduonght_83 09-04-2014 314 39   Download

 • Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập bài giảng Axit, bazơ và muối môn Hóa học 11 cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thông qua bài học, học sinh biết được khái niệm axit, bazơ theo thuyết Areniut. Biết được sự điện li của axit, bazơ và muối trong nước. Rèn luyện kỹ năng viết phương trình điện li của các chất điện li. Phân biệt được các loại chất và làm các dạng bài tập cơ bản.

  ppt39p baoduonght_83 09-04-2014 219 35   Download

 • Kiến thức: 2. Kĩ năng: Nắm vững tính chất hóa học của bazơ và muối. Viết PTHH, các thao tác thí nghiệm

  pdf4p chauhoakieng 31-03-2011 115 14   Download

 • Qua bài Bài luyện tập 7 giúp học sinh củng cố và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản - KNHH, thành phần hoá học của H2O. Nắm được tính chất hoá học của H2O là tác dụng được với một số kim loại ở nhiệt độ thường, ôxít Bazơ - Bazơ, ôxít axít - Axít.

  doc4p nguyennam_21 10-03-2014 151 12   Download

 • Bài giảng Bài luyện tập 7 giúp học sinh củng cố và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản - KNHH, thành phần hoá học của H2O. Nắm được tính chất hoá học của H2O là tác dụng được với một số kim loại ở nhiệt độ thường, ôxít Bazơ - Bazơ, ôxít axít - Axít.

  ppt22p nguyennam_21 10-03-2014 150 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tính chất hóa học bazo và muối
p_strCode=tinhchathoahocbazovamuoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2