intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính thời sự của học thuyết Mác

Xem 1-20 trên 42 kết quả Tính thời sự của học thuyết Mác
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Con đường xã hội chủ nghĩa - Những niềm tin vững bước sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sống mãi tư tưởng vĩ đại của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, về triển vọng của chủ nghĩa xã hội - mấy vấn đề phương pháp luận, tính thời sự của học thuyết Mác, mấy ý kiến về công tác tư tưởng lý luận trong tình hình hiện nay, phát huy vai trò một đội ngũ xung kích trên mặt trận tư tưởng - lý luận phòng và chống tự diễn biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p visasuke2711 02-05-2019 26 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 7 do Nguyễn Văn Vũ An biên soạn bao gồm những nội dung về sự xuất hiện kinh tế chính trị Mác-xit; vị trí lịch sử và tính thời sự của học thuyết Mác-xit; Lênin và sự phát triển kinh tế chính trị học Mác-xít.

  ppt9p cocacola_05 02-11-2015 70 6   Download

 • Đề tài "Học thuyết Mác về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng" là một đề tài mang tính chất sâu rộng và có ý nghĩa vô cùng to lớn trong nhận thức, đánh giá về đường lối chính sách. Nghiên cứu vấn đề đó là một tất yếu khách quan vì nó không chỉ có ý nghĩa về phương pháp luận mà còn có giá trị lớn trong thực tiễn.

  doc30p galaxyhehe 24-06-2014 120 20   Download

 • Từ khi bắt đầu có sự nhận thức, con người đã có xu hướng tìm hiểu chính mình và thé giới xung quanh. Một trong những vấn đề đặt ra nhiều nhất đó là xã hội, tại sao lại phải có xã hội ? xã hội hình thành từ đâu, có mang tính giai cấp hay không ?... Để trả lời những câu hỏi này trong các lĩnh vực có rất nhiều giả thiết khác nhau, đặc biệt là trong triết học – khoa học về những cái chung nhất. Các nhà duy tâm cho rằng xã hội nbắt...

  pdf25p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 76 27   Download

 • Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác cho thấy sự biến đổi của các xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên. Vận dụng lí luận đó vào phân tích xã hội tư bản, tìm ra các quy luận vận dụng của nó, C.Mác và Ph.Ăngghen đều cho rằng, phương thức sản xuất TBCN có tính chất lịch sử và xã hội tư bản tất yếu bị thay thế bằng xã hội mới xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đồng thời C.Mác và Ph.Ăngghen cũng dự báo trên những nét lớn về những đặc trưng...

  doc26p vikkyls 14-05-2011 394 135   Download

 • Trong bài viết này, sau khi trình bày một cách ngắn gọn về cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tạo lý luận của C.Mác, về học thuyết Mác và vận mệnh lịch sử của nó, bản chất cách mạng và tính khoa học của chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng, tác giả đã tập trung luận giải: 1. Phép biện chứng duy vật với tư cách một khoa học, linh hồn sống của triết học Mác;...

  pdf25p bengoan258 11-12-2011 246 75   Download

 • Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội mà điểm cốt lõi của nó là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. C.Mác đã vận dụng quy luật này để phân tích về sự vận động và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa; đồng thời chỉ ra xu hướng phát triển tất yếu của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa. Bài viết tiếp cận và phân tích vấn đề cơ bản nhất trong học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội trong thời đại ngày nay.

  pdf10p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 49 7   Download

 • Học thuyết "Tam biểu" của Mặc gia mang tính cách là một học thuyết về nhận thức, có xu hướng duy vật và cảm giác luận"

  pdf10p heavenmaster1997 13-07-2011 45 4   Download

 • Học thuyết đó đã và đang bị nhiều người phê phán. Trong thời đại hiện nay, trước những biến đổi to lớn của thực tiễn xã hội, đặc biệt trước sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Liên Xô, sự phê phán học thuyết đó của C.Mác càng tăng cường hơn không chỉ từ phía các thế lực thù địch, mà ngay cả từ hàng ngũ những người mác-xít.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 69 3   Download

 • Mạc Ngôn là một trong những hiện tượng văn học mang tính thời đại với phong cách sáng tác độc đáo. Giải thưởng Nobel văn học năm 2012 là sự ghi nhận những thành tựu và cố gắng của Mạc Ngôn trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Nó không chỉ giải tỏa “mặc cảm Nobel” cho đất nước Trung Hoa, mà còn tạo nên “một trào lưu Mạc Ngôn” trên toàn thế giới.

  pdf9p vipennsylvania2711 05-11-2020 4 0   Download

 • Nhà triết học cổ Hy Lạp. Về mặt quản lí, Ông đưa ra khái niệm về tính toàn năng của quản lí. Xôcrat nói: “…những người biết cách sử dụng con người sẽ điều khiển công việc hoặc cá nhân hoặc tập thể một cách sáng suốt, trong khi đó những người không biết làm như vậy, sẽ mắc phải sai lầm trong việc điều hành công việc này”.

  ppt51p freedom_1987 18-10-2010 609 260   Download

 • 1. Về sự thống nhất biện chứng giữa tính khoa học và tính cách mạng trong chủ nghĩa Mác - Lênin Như chúng ta đã biết, học thuyết khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin ra đời trên cơ sở kế thừa một cách có phê phán những thành tựu của tư duy nhân loại mà trực tiếp nhất là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp, đồng thời khái quát những thành tựu mới nhất của khoa học đương thời của thực tiễn...

  pdf8p tuoanh04 19-07-2011 414 63   Download

 • Chương 14: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam công nghệ hiện đại làm cho quá trình khu vực hóa, quốc tế hóa đời sống kinh tế trở thành xu hướng tất yếu của thời đại. + Một mặt, cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, làm cho lực lượng sản xuất vượt khỏi khuôn khổ quốc gia để trở thành lực lượng sản xuất mang tính quốc tế và đẩy nhanh quá trình khu vực hóa, quốc tế hóa đời sống...

  pdf25p iiduongii1 30-03-2011 106 31   Download

 • Vật chất tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động để thể hiện sự tồn tại của mình. Không thể có vật chất không vận động và không có vận động ở ngoài vật chất. Đồng thời vật chất vận động trong không gian và thời gian. Không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính chung vốn có của các dạng vật chất cụ thể

  ppt25p hoanganhtbybyb 23-04-2017 104 17   Download

 • Thuật toán khai thác dữ liệu tăng trưởng trong cơ sở dữ liệu có tính thời gian. Mặc dầu đóng một vai trò lịch sử quan trọng trong nguồn gốc của Khoa học máy tính, Điều khiển học, và Khoa học về các hệ thống nhiều lãnh vực khác. Bởi vậy, nhìn chung điều khiển học không được xem như môn khoa học độc lập.

  pdf11p butmaucam 28-08-2013 40 3   Download

 • Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung rất cơ bản trong học thuyết hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác- Lênin. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, lý luận đó được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin phát triển cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mác- Ph. Ăng ghen trong điều kiện lịch sử của mình cũng đã vạch ra những nét rất cơ bản lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tham khảo tài liệu "Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng ta" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc19p thi_quang 26-10-2015 174 28   Download

 • 1. MỞ ĐẦU Trước đây ngộ độc bacbituric là ngộ độc thường gặp nhất trong ngộ độc các thuốc an thần, ngày nay đã ít gặp hơn song nó vẫn là một vấn đề thời sự vì tính chất nghiêm trọng của triệu chứng lâm sàng. Bên cạnh ngộ độc mạn tính do sử dụng kéo dài thuốc, chúng tôi đề cập đến ở đây là ngộ độc cấp điển hình của phenobacbital 2. CHUYỂN HÓA BACBITURIC TRONG CƠ THỂ Bacbituric dễ dàng hấp thu trong môi trường toan nên thấm nhanh qua niêm mạc dạ dày ...

  pdf13p poseidon01 14-07-2011 97 19   Download

 • Lịch sử các nền văn minh cổ đại được tính hàng nghìn năm. Tất cả các nền văn minh đó - Ai Cập, Sumerô, Babilon, Ấn Độ, Trung Hoa - xuất hiện và phát triển trong những điều kiện ấm nóng của phù sa mầu mỡ được tạo thành từ những dòng chảy của các sông lớn. Tuy nhiên, hoạt động sinh sống của những cộng đồng người ở các quốc gia đó, giống như thời nguyên thủy, về cơ bản, vẫn là sự thích nghi với môi trường tự nhiên xung quanh và cùng với đó, nỗ lực của...

  pdf24p bengoan258 11-12-2011 79 19   Download

 • Sở dĩ có phong trào trăm hoa đua nở đó là nhờ tinh thần tranh biện của các triết gia. Thời trước, Khổng Tử một phần vì bẩm tính dung hoà, một phần vì không gặp người ngang tài với mình, nên không tranh biện với ai cả. Lão Tử chủ trương nhường nhịn, nên chỉ trình bày học thuyết của mình, không muốn thắng người. Duy có Mặc Tử là hăng hái hơn hết, đả đảo chính sách trọng lễ, nhạc, tục để tang lâu năm và chôn cất xa xỉ của đạo Nho; do đó gây phong...

  pdf6p hoadongtien1209 20-01-2011 88 18   Download

 • Lịch sử loài người đã và đang trải qua năm hình thái kinh tế xã hội đó là: Cộng sản nguyên thuỷ, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Chủ nghĩa tư bản (CNTB), Chủ nghĩa xã hội (CNXH). Mỗi một hình thái kinh tế xã hội tồn tại trên một phương thức sản xuất đặc trưng riêng, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Học thuyết kinh tế chính trị của Mác - Lê Nin khẳng định: nếu đúng theo nguyên lý về hình thái kinh tế xã hội thì tất...

  pdf25p window1234 12-12-2012 60 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tính thời sự của học thuyết Mác
p_strCode=tinhthoisucuahocthuyetmac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2