intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính thuế sử dụng đất

Xem 1-20 trên 527 kết quả Tính thuế sử dụng đất
 • Điều 1: Căn cứ để phân hạng cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là các yếu tố chất đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết và điều kiện tưới tiêu. Tiêu chuẩn của từng yếu tố được xác định như sau....

  pdf7p daisyshop 31-07-2010 237 38   Download

 • Bài giảng Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Luật số: 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 bao gồm những nội dung về sự cần thiết ban hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; mục tiêu, yêu cầu xây dựng Luật; nội dung chủ yếu của Luật.

  ppt50p cocacola_06 05-11-2015 112 15   Download

 • Tài liệu Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu Tài liệu. Nội dung phần này gồm có: Những quy định chung, căn cứ tính thuế và biểu thuế, kê khai tính thuế và lập sổ thuế, thu thuế và nộp thuế.

  pdf10p talata_5 11-12-2014 64 5   Download

 • Phần 1 tài liệu Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và các tình huống pháp luật cung cấp cho người đọc các tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p thuongdanguyetan10 09-03-2019 25 1   Download

 • Phần 2 tài liệu Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và các tình huống pháp luật cung cấp cho người đọc các tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p thuongdanguyetan10 09-03-2019 30 1   Download

 • Với mục đích nghiên cứu nhƣ vậy, nhiệm vụ của luận văn gồm: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về thuế sử dụng đất và quản lý thuế sử dụng đất. Đánh giá thực trạng quản lý thu thuế sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu thuế sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 10 0   Download

 • Công văn 3962/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 66 4   Download

 • Luận văn nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý và tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quản lý công tác giao đất, cho thuê đất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đưa ra một số kiến nghị nhằm nhằm hoàn thiện, khắc phục những tồn tại để tăng cường quản lý Nhà nước về công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức tại địa phương.

  doc124p change14 07-07-2016 93 29   Download

 • Quyết định 19/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh

  doc1p quangdnt 13-08-2009 93 11   Download

 • Công văn 1551/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp và việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

  pdf2p myngoc 13-08-2009 106 7   Download

 • Luận văn nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý và tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quản lý công tác giao đất, cho thuê đất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đưa ra một số kiến nghị nhằm nhằm hoàn thiện, khắc phục những tồn tại để tăng cường quản lý Nhà nước về công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức tại địa phương.

  doc29p change14 07-07-2016 50 7   Download

 • Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 33 0   Download

 • Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc1p soninhduc999 26-11-2019 1 0   Download

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p manhinh999 20-04-2020 3 0   Download

 • BÀI 4: THUẾ SỬ DỤNG ÐẤT NÔNG NGHIỆP I. II. III. IV. KHÁI NIỆM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 1. Đối tượng nộp thuế 2. Đối tượng chịu thuế 3. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế CĂN CỨ TÍNH THUẾ 1. Diện tích tính thuế 2. Hạng đất tính thuế 3. Định suất thuế MIỄN GIẢM THUẾ 1. Miễn thuế 2. Giảm thuế I. KHÁI NIỆM THUẾ SỬ DỤNG ÐẤT NÔNG NGHIỆP Thuế nông nghiệp ở nước ta được ban hành ngày 11/5/1951 theo sắc lệnh số 031/SL của chủ tịch nước và...

  pdf6p ctnhukieu6 30-04-2011 380 150   Download

 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của Nhà nước. Đây sẽ là căn cứ để giao đất, cho thuê, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho nhiệm vụ CNH-HĐH của tỉnh....

  doc4p donut0908 31-10-2012 261 55   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ thuế: Phần 2 giới thiệu đến bạn đọc về thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà đất; phí, lệ phí và các khoản thu khác; tổ chức bộ máy và quy trình quản lý thu thuế; dự toán thuế; kế toán và thống kê thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý thuế trên máy vi tính.

  pdf293p uocvongxua05 28-07-2015 100 39   Download

 • Như đă phân tích ở trên đất đai có giá trị đặc biệt đối với đời sống con người. Đất đai có thuộc tính hữu hạn của diện tích và sự chênh lệch về giá trị sử dụng. Nhu cầu sử dụng của mỗi chủ thể là khác nhau. Do vậy, để có được thửa đất phù hợp với nhu cầu sử dụng của ḿnh, các chủ thể phải thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau. Quyền sử dụng đất là một quyền tài sản- một quyền có thể lượng hóa được bằng tiền. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do vậy,...

  doc10p phalephan 25-01-2013 105 34   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) [01] Kỳ tính thuế: Năm ...... [02] Tên người nộp thuế [03] Mã số thuế [04] Địa chỉ: Quận/huyện: [05] Điện thoại: Phường/xã: Tỉnh/Thành phố [06] Fax: [07] Email: [08] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần: [09] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): [10] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần:...

  pdf1p butanyc 19-08-2010 210 25   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá được thực trạng sử dụng đất của từng cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế tại huyện Vân Đồn về diện tích đất đang sử dụng. Diện tích đất lấn chiếm và bị lấn chiếm; diện tích đất sử dụng sai mục đích; diện tích đất chuyển nhượng, cho thuê trái phép; diện tích đất chưa đưa vào sử dụng hoặc để hoang hoá làm cơ sở đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý, hiệu quả quỹ đất của địa phương đã giao cho các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế sử dụng.

  pdf49p truongtien_03 10-03-2018 78 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính thuế sử dụng đất
p_strCode=tinhthuesudungdat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2