Titanium

Xem 1-20 trên 162 kết quả Titanium
 • Learn to create Augmented Reality applications in no time using the Appcelerator Titanium Framework Create an open source Augmented Reality Titanium application Build an effective display of multiple points of interest. Learn to calculate distances between points of interest. Understand how to effectively and cleanly move the points of interest as the device rotates

  pdf51p caucaphung 01-02-2013 46 18   Download

 • The first section of the book includes the following topics: fusion-based additive manufacturing (AM) processes of titanium alloys and their numerical modelling, mechanism of ?-case formation mechanism during investment casting of titanium, genesis of gas-containing defects in cast titanium products. Second section includes topics on behavior of the (? + ?) titanium alloys under extreme pressure and temperature conditions, hot and super plasticity of titanium (? + ?) alloys and some machinability aspects of titanium alloys in drilling. ...

  pdf240p orchid_1 25-09-2012 39 13   Download

 • Trong nghiên cứu quá trình điều chế TiO2 từ các alkoxides, titanium tetraisopropoxide và titanium tetrabutoxide đã được sử dụng. Các tính chất của vật liệu điều chế ra cũng được kiểm tra bằng các phương pháp phân tích vật lý hiện đại.

  pdf26p and_12 08-08-2013 42 13   Download

 • When to Use Titanium When Titanium Makes Sense Cross-Platform Compatibility Using Titanium for Just One Platform When Titanium Doesn’t Make Sense Mobile Landscape PhoneGap Sencha Touch jQuery Mobile jQTouch MonoTouch Where’s the GUI? Death of Xcode and ADK? Pricing and Support Selecting a Development Environment Setting Up Your Native SDKs Other Hardware Prerequisites External Displays Features of Titanium Studio Automatic Syntax Checking Autocomplete (Intellisense)

  pdf153p hoagiay_123 22-04-2013 36 8   Download

 • Titanium accounts for a significant portion of the structural weight of many aircraft. Its high strength-to-weight ratio, high strength at high temperatures, corrosion resistance, and thermal stability make it ideal for airframe structures. However, in recent years a combination of multiple factors has caused a major spike in titanium

  pdf0p trinhosieupham 05-02-2013 19 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá kết quả ban đầu điều trị lót sàn hốc mắt bằng vật liệu titanium. Đối tượng và phương pháp: tiến cứu mô tả 25 trường hợp gãy sàn hốc mắt được ghi nhận tình trạng trước và 3 tháng sau lót sàn bằng mảnh ghép titanium.

  pdf7p jangni4 20-04-2018 0 0   Download

 • Treating toluen with nano titanium dioxit doped nitrogen cover on alumina oxit fiber (N-TiO2/AL2O3 ). We study photocatalysis of toluene in ambient air by using nitrogen doped TiO 2 (N-TiO 2 ) covered on alumina (Al 2 O 3 ) fiber using a mixed solution of tetraisopropoxit titanium (TTIP), diethanolamine (DEA) and ethanol (EtOH) with different molar ratios (TTIP:DEA:EtOH =1:1:34 and 1:2:34) by sol-gel method.

  pdf6p sobinhoangson 29-04-2018 2 0   Download

 • Author Boydlee Pollentine Reviewers Imraan Jhetam Julian Lynch Peter Puglisi Proofreader Acquisition Editor Chaitanya Apte Indexer Development Editor Hyacintha D’Souza Technical Editors Veronica Fernandes Ajay Shankar Sonali Tharwani Cover Work Aparna Bhagat Hemangini Bari Tejal Daruwale Production Coordinator Aparna Bhagat Joel T. Johnson Project Coordinator Kushal Bhardwaj Copy Editor Neha Shetty Laxmi Subramanian

  pdf308p trac2_123 16-04-2013 51 14   Download

 • .Application of Titanium Dioxide Photocatalysis to Construction Materials .RILEM STATE-OF-THE-ART REPORTS Volume 5 RILEM, The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures, founded in 1947, is a non-governmental scientific association whose goal is to contribute to progress in the construction sciences, techniques and industries, essentially by means of the communication it fosters between research and practice.

  pdf61p xrzc1-1 16-09-2013 38 11   Download

 • Titanium was first identified as a constituent of the earth's crust in the late 170Os. In 1790, William Gregor, an English clergyman and mineralogist, discovered a black magnetic sand (ilmenite), which he called menaccanite after his local parish. In 1795, a German chemist found that a Hungarian mineral, rutile, was the oxide of a new element he called titan, after the mythical Titans of ancient Greece.

  pdf18p liemthanh 16-12-2009 53 10   Download

 • Miễn phí bản quyền 1 năm sử dụng Trend Micro Titanium Internet Security 2011 Trong bài viết trước, Quản Trị Mạng đã gửi đến các bạn chương trình KIS 2011 miễn phí sử dụng trong vòng 1 năm (giao diện tiếng Trung Quốc), và lần này chúng tôi tiếp tục gửi đến các bạn 1 ứng dụng bảo mật khác: đó là Trend Micro Titanium Internet Security 2011

  pdf7p xavi135 13-12-2010 59 7   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: "Titanium dioxide particle – induced goblet cell hyperplasia : association with mast cells and IL-13...

  pdf9p toshiba14 22-10-2011 33 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'titanium part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102418 28-11-2011 24 6   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Growth behavior of titanium dioxide thin films at different precursor temperatures

  pdf12p dauphong11 04-02-2012 29 6   Download

 • Các tác giả trình bày kết quả sơ khởi phương pháp điều trị bệnh lý tủy sống cổ do thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa cột sống cổ mới bằng kỹ thuật cắt đĩa sống giải ép lối trước dưới kính hiển vi phẫu thuật và hàn liên đốt bằng nêm C titanium. Đây là phương pháp khá nhẹ nhàng, thời gian mổ ngắn hơn, ít tốn kém, không cần lấy ghép mào chậu, hữu hiệu và không cần mang nẹp cổ hậu phẫu đơn giản hơn các phương pháp kinh điển trước đây. ...

  pdf4p thiuyen11 06-09-2011 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'titanium part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102418 28-11-2011 27 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'titanium part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102418 28-11-2011 18 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'titanium part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102418 28-11-2011 22 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'titanium part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102418 28-11-2011 22 4   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Neck fracture of a cementless forged titanium alloy femoral stem following total hip arthroplasty: a case report and review of the literature

  pdf7p thulanh27 14-12-2011 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản