intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tls and ssl

Xem 1-20 trên 20 kết quả Tls and ssl
 • Ebook Security technologies for the world wide web (Second edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 Introduction, Chapter 2 HTTP security, Chapter 3 Proxy servers and firewalls, Chapter 4 Cryptographic techniques, Chapter 5 Internet security protocols, Chapter 6 SSL and TLS protocols, Chapter 7 Certificate management, Chapter 8 Authentication and authorization.

  pdf273p haojiubujain06 06-09-2023 0 0   Download

 • Part 1 book "Foundations of python network programmin" includes content: Introduction to client-server networking; UDP; TCP; socket names and DNS; network data and network; TLS/SSL; Server Architecture; caches and Message; HTTP clients.

  pdf169p oursky02 07-08-2023 1 1   Download

 • Chapter 32 - Security in the internet: IPSec, SSL/TLS, PGP, VPN, and Firewalls. Chapter 32 briefly discusses the applications of topics discussed in chapters 30 and 31 to the Internet model. We show how network security and cryptography can be used in three upper layers of the Internet model.

  ppt44p koxih_kothogmih5 01-09-2020 18 0   Download

 • The topic discussed in this chapter are: Secure Socket Layer (SSL), three SSL-specific protocols that use the SSL Record Protocol, integrating SSL/TLS with HTTP => HTTPS, HTTPS and SSH. This chapter you would be able to present an understanding of how web security is achieved through different protocols; you would be able demonstrate knowledge about SSH, HTTPS, TLS etc.

  ppt37p nanhankhuoctai2 25-05-2020 21 1   Download

 • Web Security Considerations Secure Socket Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS) Secure Electronic Transaction (SET) Recommended Reading and WEB Sites

  ppt22p muathu_102 28-01-2013 94 10   Download

 • Secure Socket Layer Protocol (SSL) Designed by Netscape in 1994 To protect WWW applications and electronic transactions Transport layer security protocol (TLS) A revised version of SSLv3 Two major components: Record protocol, on top of transport-layer protocols Handshake protocol, change-cipher-spec protocol, and alert protocol; they reside between application-layer protocols and the record protocol

  ppt32p muathu_102 28-01-2013 77 2   Download

 • IPSecurity (IPSec) is a collection of protocols designed by the Internet Engineering Task Force (IETF) to provide security for a packet at the network level.

  ppt44p trada85 22-01-2013 79 13   Download

 • You have chosen an exciting moment in computing history to embark on a study of network programming. Machine room networks can carry data at speeds comparable to those at which machines access their own memory, and broadband now reaches hundreds of millions of homes worldwide. Many casual computer users spend their entire digital lives speaking exclusively to network services; they are only vaguely aware that their computer is even capable of running local applications.

  pdf370p tailieuvip13 24-07-2012 71 13   Download

 • Khách hàng chỉ đơn giản là gửi một ClientHello mới ngay khi nó nhận được ServerHelloDone. Không có gì đặc biệt về tin nhắn này ClientHello. (Nó không, ví dụ, bao gồm một thiết lập lại tcp.) Với máy chủ Gated Cryptography, bất kỳ "thiết lập lại" chỉ là ngụ ý của ClientHello thứ hai.

  pdf22p kennguyen8 08-11-2011 50 4   Download

 • Đầu tiên, một số tài liệu trên máy chủ Gated Cryptography có sẵn từ Microsoft dường như ngụ ý rằng một tin nhắn đặc biệt "thiết lập lại" trước ClientHello thứ hai của bước 5. Đây không phải là trường hợp, ít nhất là với các phiên bản 4,01 và 5,0 của Internet Explorer.

  pdf21p kennguyen8 08-11-2011 57 9   Download

 • ban đầu bắt tay và gửi một tin nhắn ClientHello mới ở bước 5. ClientHello mới này đề xuất các thông số mã hóa mạnh mẽ hơn, cho phép các máy chủ để lựa chọn bảo mật đầy đủ sức mạnh cho kỳ họp. Hai khía cạnh của phương pháp này để đàm phán lại mật mã bộ là giá trị xây dựng.

  pdf21p kennguyen8 08-11-2011 50 6   Download

 • Byte loại Tiếp theo là 3 byte để xác định chiều dài của cơ thể của thông báo bắt tay. Độ dài này được đo bằng byte và nó không bao gồm các loại hình, lĩnh vực chiều dài của tin nhắn. Phần còn lại của phần này mô tả mỗi thông điệp bắt tay cụ thể. Với một ngoại lệ, văn bản theo thứ tự của bảng 4-4.

  pdf21p kennguyen8 08-11-2011 60 6   Download

 • và chỉ ra rằng thông báo bắt tay nhiều có thể được (và thường xuyên) kết hợp vào một tin nhắn duy nhất ghi lớp. Mỗi thông điệp bắt tay bắt đầu với một byte duy nhất mà xác định loại hình cụ thể của thông điệp bắt tay. Bảng 4-4 liệt kê các giá trị mà ssl xác định.

  pdf21p kennguyen8 08-11-2011 49 6   Download

 • Đầu tiên là hạn chế cơ bản của giao thức ssl bản thân. Đây là một hệ quả của việc thiết kế các ssl và dự định ứng dụng của nó. Các giao thức ssl cũng được thừa hưởng một số điểm yếu từ các công cụ sử dụng của nó, cụ thể là mã hóa và

  pdf21p kennguyen8 08-11-2011 75 10   Download

 • Các giao thức ssl, như công nghệ nào, có những hạn chế của nó. Và bởi vì ssl cung cấp dịch vụ bảo mật, nó là đặc biệt quan trọng để hiểu giới hạn của nó. Sau khi tất cả, một cảm giác sai về bảo mật có thể tồi tệ hơn so với không có an ninh. Những hạn chế của mùa thu ssl thường thành ba loại.

  pdf21p kennguyen8 08-11-2011 67 8   Download

 • cơ chế Transport Layer Security. Lưu ý, mặc dù, đó Kerberos không thôi là không phải là một giải pháp bảo mật hoàn toàn. Nó không có truy cập các thông tin thực tế trao đổi của các bên giao tiếp. Nếu không có truy cập, Kerberos không thể cung cấp các dịch vụ mã hóa và giải mã.

  pdf21p kennguyen8 08-11-2011 51 9   Download

 • Không giống như các sản phẩm khác được bảo hiểm trong cuốn sách này, các đơn vị F5 yêu cầu màn hình máy tính cấu hình ban đầu. Mặc dù một lần cấu hình ban đầu, họ có thể được chế tác bằng lệnh

  pdf22p kennguyen8 08-11-2011 59 10   Download

 • Network Layer Security Truyền thông TCP / IP có thể được thực hiện an toàn với sự giúp đỡ của mật mã. Phương pháp mật mã và giao thức đã được thiết kế cho các mục đích khác nhau trong việc đảm bảo thông tin liên lạc trên Internet. Chúng bao gồm, ví dụ, SSL và TLS cho giao thông HTTP Web, S / MIME và PGP cho e-mail và IPsec an ninh lớp mạng. Chương này chủ yếu là địa chỉ an ninh duy nhất tại lớp IP và mô tả các dịch vụ bảo mật khác nhau cho...

  pdf34p hoa_thuyvu 13-10-2011 90 10   Download

 • OpenVPN is a powerful, open source SSL VPN application. It can secure site-to-site connections, WiFi and enterprise-scale remote connections. While being a full-featured VPN solution, OpenVPN is easy to use and does not suffer from the complexity that characterizes other IPSec VPN implementations. It uses the secure and stable TLS/SSL mechanisms for authentication and encryption. This book is an easy introduction to this popular VPN application.

  pdf270p mikeng 08-12-2010 198 66   Download

 • OpenVPN is an open source software application that implements virtual private network (VPN) techniques for creating secure point-to-point or site-to-site connections in routed or bridged configurations and remote access facilities. It uses a custom security protocol[2] that utilizes SSL/TLS for key exchange. It is capable of traversing network address translators (NATs) and firewalls. It was written by James Yonan and is published under the GNU General Public License (GPL)

  pdf36p good_life 17-11-2009 248 106   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1400 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tls and ssl
p_strCode=tlsandssl

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2