Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức kiểm tra quyết toán

Xem 1-20 trên 98 kết quả Tổ chức kiểm tra quyết toán
 • Tập bài giảng Quản trị học được dùng làm tài liệu học tập cho đối tượng học sinh sinh viên chuyên ngành kế toán và kinh tế nói chung. Tập bài giảng được kết cấu thành 7 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị; Chương 2: Các lý thuyết quản trị; Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị; Chương 4: Chức năng hoạch định; Chương 5: Chức năng tổ chức; Chương 6: Chức năng lãnh đạo; Chương 7: Chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf138p runordie8 07-10-2022 9 0   Download

 • Luận văn "Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam" nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm, hướng đến vận dụng trong điều kiện các DN Việt Nam; đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam thông qua việc mô tả các đặc điểm, quy trình và nội dung mà hệ thống kế toán đang được vận hành tại Công ty, từ đó, nêu lên những ưu điểm và vạch ra nhược điểm của hệ thống kế toán cần được giải quyết.

  pdf126p unforgottennight05 19-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Danapha" là khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại Công ty cổ phần dược phẩm Danapha; đề xuất hướng giải quyết, thiết kế chu trình mới nhằm giải quyết những hạn chế về ba vấn đề : giá bán sản phẩm, công tác kiểm soát nội bộ và quy trình kiểm tra tín dụng trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty.

  pdf104p unforgottennight04 14-09-2022 20 3   Download

 • Giáo trình Quản trị học (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan quản trị học; thông tin và ra quyết định quản trị; chức năng lập kế hoạch; chức năng tổ chức; chức năng lãnh đạo; chức năng kiểm tra;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p hayatogokudera 18-07-2022 17 7   Download

 • Kế toán quản trị là một bộ phận không thể thiếu trong bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Thông tin mà nó cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định của các nhà quản trị. Kế toán quản trị giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn từ khâu lập dự toán, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và ra quyết định. Các lý thuyết nền đã góp phần giải thích những nhân tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng MAPs.

  pdf5p billyelliot 11-11-2021 39 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại Công ty cổ phần Dược phẩm anapha. Đề xuất hướng giải quyết, thiết kế chu trình mới nhằm giải quyết những hạn chế về ba vấn đề : giá bán sản phẩm, công tác kiểm soát nội bộ và quy trình kiểm tra tín dụng trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty.

  pdf26p cuahapbia 15-09-2021 56 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tìm hiểu đặc điểm tổ chức hoạt động, cơ chế tài chính. Khảo sát và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán từ đó rút ra những ưu, nhược điểm trong các nội dung tổ chức kế toán tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức kế toán tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

  pdf149p chuheodethuong 10-07-2021 28 6   Download

 • Giáo trình Quản trị học cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị học; Thông tin và quyết định quản trị; Chức năng hoạch định; Chức năng tổ chức; Chức năng lãnh đạo; Chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc73p calliope09 20-05-2021 50 10   Download

 • Luận văn trình bày hệ thống hóa và làm rỏ một số vấn đề cơ bản cơ bản về công tác quản lý NSNN cấp huyện, sự cần thiết phải tăng cường quản lý công tác thu – chi, quyết toán, thanh tra, kiểm tra NSNN cấp huyện đó là: Làm rỏ nội dung toàn diện quản lý NSNN cấp huyện, xây dựng các nguyên tắc cơ bản và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến NSNN cấp huyện

  pdf28p vica999 05-04-2021 27 1   Download

 • Quyết định số 2405/2020/QĐ-BYT ban hành về việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ y tế. Căn cứ Luật an toàn thực phẩm; Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

  doc5p ngaohaicoi999 26-06-2020 30 0   Download

 • Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản thu, phải trả. Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính bao gồm các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của công ty phù hợp trực tiếp với các kế hoạch.

  doc6p lanxichen 20-04-2020 71 2   Download

 • Công tác kiểm tra thuế với các mục thuế được ưu tiên kiểm tra theo các thứ tự Thuế GTGT, Thuế TNCN, Các thuế khác (thuế xuất, nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt) và Thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là cách sắp xếp, tổ chức hồ sơ, sổ sách, chứng từ quyết toán thuế, các doanh nghiệp có thể tham khảo để tránh những sai phạm không đáng có.

  doc7p lanwangji 20-02-2020 43 4   Download

 • Thông tư này quy định về: trường hợp tổ chức tín dụng mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán; thẩm quyền quyết định trong kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng; hình thức kiểm soát đặc biệt; Quyết định kiểm soát đặc biệt; thông báo, công bố thông tin kiểm soát đặc biệt; giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ, ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt được Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc; gia hạn, chấm dứt kiểm soát đặc biệt; thành phần, cơ cấu, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát ...

  doc16p yilinglaozu 10-01-2020 15 1   Download

 • Quyết định số 452/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc8p anphongduong999 03-12-2019 11 1   Download

 • Những thông tin do kế toán quản trị cung cấp có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế tài chính trong các doanh nghiệp. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp là mối quan tâm hàng đầu đối với nhà quản lý, là cơ sở để nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn. Trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam thực sự hội nhập vào thị trường quốc tế. Vì vậy nhiệm vụ của kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo và quản lý, trong đó có công tác quản lý tài chính.

  pdf6p nguathienthan1 27-11-2019 56 1   Download

 • BỘ VĂN HÓA, THỂ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. THAO  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . VÀ DU LỊCH ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­. Số: 1793/QĐ­BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019. .. QUYẾT ĐỊNH.. BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA . ĐÌNH” NĂM 2019.. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH..

  doc11p thuyanlac000 04-11-2019 75 0   Download

 • Quyết định số 701/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

  doc5p thuyanlac000 04-11-2019 8 0   Download

 • Mục tiêu học tập được đưa ra ở chương bài học này để các bạn học viên có thể đưa ra được quyết định lựa chọn địa điểm cụ thể, đưa ra quyết định thiết lập không gian thích hợp tại địa điểm đó. Nội dung của các bước bước lựa chọn địa điểm: Lập các tiêu chí lựa chọn địa điểm, tìm hiểu thông tin, lên danh sách, khảo sát, kiểm tra địa điểm, đánh giá, lựa chọn, ký hợp đồng, đặt cọc và thanh toán, phối hợp triển khai sự kiện...

  pdf14p hanh_tv23 28-03-2019 77 9   Download

 • Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

  doc40p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 70 1   Download

 • Luận án "Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp ở Việt Nam" nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận thực tiễn về vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp thông qua việc thực hiện chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 94 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức kiểm tra quyết toán
p_strCode=tochuckiemtraquyettoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2