intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra

Xem 1-20 trên 127 kết quả Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục trình bày các nội dung về những văn bản mới ban hành về đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf250p visasuke2711 02-05-2019 29 4   Download

 • Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1 trình bày việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật trong Đảng ở giai đoạn cách mạng mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p visasuke2711 02-05-2019 23 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 2, tài liệu Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 3 trình bày các nội dung về văn bản mới ban hành về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, công tác giám sát của Quốc hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf219p visasuke2711 02-05-2019 25 2   Download

 • Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, nộp thuế thuế theo qui định của pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân. Công tác kiểm tra thuế là một chức năng cơ bản và quan trọng trong công tác quản lý thuế. Thực hiện tốt công tác kiểm tra thuế là một biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, giúp doanh nghiệp nhận thấy luôn có sự kiểm tra giám sát của cơ quan thuế hiệu quả và kịp thời để phát hiện vi phạm nếu có. Từ đó, nâng cao tính tuân thủ, trung thực trong việc kê khai thuế, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện chính sách thuế của Nhà nước.

  pdf6p blackwidow123 15-06-2018 83 11   Download

 • Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long” đã thực hiện các nội dung: Hệ thống hóa các qui định chung của nhà nước về công tác kiểm tra, trong đó tập trung vào qui trình nghiệp vụ kiểm tra thuế; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế tại tỉnh Vĩnh Long về mặt tổ chức cũng như về hiệu quả, dựa trên cơ sở các qui định hiện hành và số liệu từ kết quả thực hiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Long năm 2014 đến 2016.

  pdf10p miulovesmile2 01-11-2018 76 6   Download

 • Để góp phần giúp ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nói riêng vừa đảm bảo tuân thủ chuẩn mực quốc te về xác định tri giá hải quan vừa thực hiện vai trò quản lý của hải quan, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức và quản trị công tác kiếm tra, xác đinh trị giá tính thuế tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh” Đó cũng là một trong các nội dung yêu cầu bức xúc có ý nghĩa mặt về lý luận và thực tiễn của ngành Hải quan...

  pdf123p bidao13 19-07-2012 251 67   Download

 • Bài soạn giảng chuyên đề: Công tác kiểm tra của tổ chức cơ sở Đảng với mục đích giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra của Đảng, đồng thời nhận thức đây đủ về tính cấp thiết của công tác kiểm tra trong tình hình mới hiện nay;.... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf52p damvanphuong 20-04-2016 171 28   Download

 • Bài viết trình bày 1 số năng lực cơ bản của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số miền núi Hà Giang: Năng lực nắm bắt và cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương và nhiệm vụ công tác, năng lực quản lí nhà nước và quản lí kinh tế - xã hội, năng lực ra quyết định, lựa chọn phương án tối ưu, năng lực vận động quần chúng tổ chức thực hiện, năng lực kiểm tra việc tổ chức thực hiện, năng lực xử lí các tình huống lãnh đạo - quản lí và năng lực sơ - tổng kết việc tổ chức thực hiện.

  pdf4p vimessi2711 02-04-2019 20 0   Download

 • Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương và các cấp ủy đảng địa phương, công tác kiểm tra của Đảng đã có nhiều tiến bộ và đạt được một số kết quả tương đối tốt. Việc kiểm tra giữ gìn kỷ luật được đẩy mạnh và đang dần dần đi vào nề nếp, chất lượng khá hơn và ngày càng có tác dụng rõ nét hơn đối với công tác xây dựng Đảng (nhất là ở các tổ chức cơ sở) và đối với việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Việc xét xử kỷ luật ngày càng đi đúng hướng và đúng phương châm, nguyên tắc. Việt giải quyết thư tố cáo và kiểm tra tài chính của Đảng cũng có những tiến bộ nhất định.

  pdf10p nangthothubon_vn20 02-06-2020 17 0   Download

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng giới thiệu tới các bạn tổng quan về công ty; công tác hoạch định tại công ty; công tác tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng.

  doc50p linhhan3693ngayngo 09-07-2016 274 54   Download

 • Nội dung tổ chức công tác kế toán: Tổ chức thực hiện chứng từ kế toán, Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản KT, Tổ chức thực hiện chế độ sổ KT, Thực hiện chế độ báo cáo, Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ kiểm kê tài sản, Tổ chức thực hiện chế độ bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán, Tổ chức công việc kế toán trong trường hợp khác....

  ppt16p anhhung_1989 06-01-2011 1649 539   Download

 • Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

  ppt48p locnv6 29-08-2013 217 40   Download

 • Luận văn Thạc sĩ được thực hiện nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp, đặc điểm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác kế toán; việc phân tích và sử dụng thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở các doanh nghiệp. Và khảo sát tình hình thực tế về các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghiên cứu thực trạng việc tổ chức công tác kế toán nói chung và việc phân tích thông tin kế toán để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Chi cục Thuế huyện Thanh Trì.

  pdf181p hanh_tv22 12-03-2019 34 6   Download

 • Đề tài "Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh" trình bày nội dung sau: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh, công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh,...

  doc29p kdipad 22-06-2019 24 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Đảng cầm quyền và công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục trình bày các nội dung về Góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát, tăng cường công tác giám sát của tổ chức đảng, nhân dân giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, việc ban hành hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp trong phòng, chống tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf207p viryucha2711 25-04-2019 40 3   Download

 • Tăng cường quản lý đối với dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ, công tác quản lý các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT khác cũng là nhiệm vụ trong tâm của Cục ATBXHN trong những năm tới. Cục ATBXHN sẽ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức dịch vụ này từ đó có những đề xuất các giải pháp, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai.

  pdf3p toritori 19-05-2020 4 0   Download

 • Khiếu nai, tố cáo là quyền của công dân đã được pháp luật quy định. Đây là quyền để công dân bảo vệ hợp pháp quyền lợi của mình, lợi ích của Nhà nước. Nhà nước thông qua việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện có thể Kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước ta nhận định đánh giá đúng...

  pdf28p paradise_12 04-01-2013 582 172   Download

 • Tuyên Quang là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng. Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh hiện nay tập trung vào 14 loại chính.

  pdf7p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 33 1   Download

 • Hiện nay công tác kiểm tra, kiểm soát cho thấy hầu như không thể quản lý, khai thác được các nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu nói chung và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính nói riêng. Tại nhiều đơn vị việc điều hành thu chi các khoản thường diễn ra vô tội vạ do không có chuẩn mực, cơ chế nào để hướng dẫn, theo dõi, giám sát.

  doc7p huyhoahoang 09-06-2011 363 107   Download

 • Tiến trình quản trị marketing bao gồm hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing. Kiểm tra marketing nhằm phát hiện những sai lệch giữa thực hiện với kế hoạch, các định nguyên nhân gây nên sai lệch, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu kỳ vọng. Có 3 loại kiểm tra marketing: kiểm tra kế hoạch năm, kiểm tra doanh lợi và kiểm tra chiến lược.

  doc7p chucung 12-01-2011 249 55   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra
p_strCode=tochucthuchiencongtackiemtra

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2