Tờ khai thuế cước

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tờ khai thuế cước
 • Mẫu tờ khai thuế cước theo Mẫu số: 01/CUOC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 16-07-2009 194 16   Download

 • Trình tự thực hiện: + Tại Tờ khai thuế cước của kỳ tính thuế đầu tiên của năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cho cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (theo hướng dẫn tại điểm 7 của Biểu mẫu này). + Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện....

  doc3p phihung 25-08-2009 170 44   Download

 • + Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận hàng hoá vận chuyển cho các hãng vận tải nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế cước thay cho các hãng vận tải nước ngoài. Hồ sơ khai thuế cước được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận hàng hoá chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, xử lý và theo dõi....

  doc3p anhtuan 27-08-2009 105 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lĩnh vực giá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông Vận tải, Cục thuế thành phố.

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 89 10   Download

 • - Nghĩa vụ thông thường được hiểu là những cái buộc phải làm trong cuộc sống (nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ, yêu thương anh chị em, nghĩa vụ tôn trọng người lớn tuổi…) - NVDS được quy định tại Đ280 BLDS là “Việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện một công việc hoặc không được thực hiện một công việc nhất định vì lợi ích của một ...

  doc22p 159mitsumi 18-06-2013 71 9   Download

 • THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN- HỖ TRỢ QUÝ II/2012. Ngày 20/7/2012, Cục thuế Thành phố đã tổ chức cuộc họp giao ban về công tác Tuyên truyền-Hỗ trợ của quý II/2012, phổ biến triển khai thực hiện một số văn bản mới về chính sách thuế, trao đổi và trả lời các vướng mắc về chính sách thuế.

  pdf11p cunghoangdao 28-12-2012 31 2   Download

Đồng bộ tài khoản