Toàn văn hiệp định

Xem 1-20 trên 276 kết quả Toàn văn hiệp định
 • Tài liệu tham khảo hiệp đinh thương mại Việt Nam - Mĩ

  pdf0p theboy_ldv 13-06-2010 104 53   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hiệp định chống bán phá giá của wto và luật chống bán phá giá của hoa kỳ và thách thức, khó khăn có liên quan trong xuất khẩu hàng hoá của việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p window1234 10-12-2012 53 22   Download

 • Điều này thì kể từ ngày gia nhập Việt Nam thi hành đầy đủ những nghĩa vụ thuộc Chương này mà trùng với những nghĩa vụ trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (1994) của WTO. 4. Mỗi Bên thi hành ngay các nghĩa vụ thuộc Chương này trong phạm vi mà pháp luật quốc gia hiện hành của Bên đó cho phép, và trong các thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 mỗi bên không được thực hiện bất kỳ biện pháp nào,...

  pdf18p muaythai7 30-10-2011 66 20   Download

 • Nếu Việt Nam gia nhập WTO trước khi kết thúc các thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì kể từ ngày gia nhập Việt Nam thi hành đầy đủ những nghĩa vụ thuộc Chương này mà trùng với những nghĩa vụ trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (1994) của WTO. 4. Mỗi Bên thi hành ngay các nghĩa vụ thuộc Chương này trong phạm vi mà pháp luật quốc gia hiện hành của Bên đó cho phép, và trong các thời hạn được quy định...

  pdf18p muaythai7 30-10-2011 46 10   Download

 • Từ chối các lợi ích Mỗi Bên bảo lưu quyền từ chối dành cho một công ty của Bên kia hưởng những lợi ích của Chương này và Chương V Hiệp định này nếu các công dân của nước thứ 3 sở hữu hoặc kiểm soát công ty đó và 1. Bên từ chối không duy trì các quan hệ kinh tế bình thường với nước thứ ba đó; hoặc 2. Công ty đó không có hoạt động kinh doanh đáng kể trên lãnh thổ của Bên mà theo luật của Bên đó, công ty được thành lập hoặc tổ...

  pdf18p muaythai7 30-10-2011 29 5   Download

 • Dịch vụ truyền số liệu 4 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực chuyển mạch gói và phần vốn góp của phía Hoa Kỳ (PCPC 7523**) không quá 49% vốn pháp định của liên doanh . - Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh Các liên doanh không được phép xây (PCPC 7523**) dựng mạng đường trực và quốc tế riêng mà phải thuê chúng từ các công - Dịch vụ điện báo ty khai thác dịch vụ Việt Nam (PCPC 7523**) - Dịch vụ điện tín (PCPC 7523**) - Dịch vụ fax (PCPC 7521**+7523**) - Dịch...

  pdf11p muaythai7 30-10-2011 39 5   Download

 • Việt Nam và Hoa Kỳ mong muốn thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế và thương mại bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau. Nhận thức rằng, việc cáv bên chấp nhận và tuânm thủ các quy tắc và tiêu chuẩn thương mại quốc tế sẽ giúp phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại cùng có lợi, và làm nền tảng cho các mối quan hệ đó

  pdf0p thanhphuong 07-07-2009 323 96   Download

 • Hiệp định về thương mại hàng hoá thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các chính phủ các nước thành viên của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Đại Hàn dân quốc

  pdf90p truongbachi 23-10-2009 189 58   Download

 • toàn văn Hiệp định thương mại Việt - Mỹ

  pdf0p ledung 13-03-2009 120 49   Download

 • Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ (dưới đây được gọi chung là "các Bên" và gọi riêng là "Bên"), Mong muốn thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế và thương mại bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau; Nhận thức rằng, việc các Bên chấp nhận và tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn thương mại quốc tế sẽ giúp phát triển quan hệ thương mại cùng có lợi, và làm nền t...

  doc192p melmel 29-03-2010 140 39   Download

 • Hiệp định về thương mại hàng hoá thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Trung Hoa

  pdf9p lawtm6 29-10-2009 143 34   Download

 • Có năm đặc điểm chính đã làm TPP trở thành một hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề của thời đại mới. Nhằm giúp các bạn nắm bắt được nội dung của hiệp định TPP, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Toàn văn bản tóm tắt hiệp định TPP bằng tiếng Việt" dưới đây.

  doc28p taingan 28-01-2016 57 28   Download

 • Ebook Kiện chống bán phá giá - Các hiệp định và nguyên tắc WTO giới thiệu đến bạn đọc một số câu hỏi được đặt ra về vấn đề bán phá giá như: Mức thuế chống bán phá giá được tính toán như thế nào?, thuế chống bán phá giá được áp dụng như thế nào?, nguy cơ hàng hóa Việt Nam bị kiện ở nước ngoài có lớn không?, cần làm gì để phòng tránh và đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài?.

  pdf17p esc_12 30-07-2013 91 21   Download

 • Mẫu thông báo Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam theo Mẫu số: 01-1A/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc3p lananh 16-07-2009 336 17   Download

 • Hiệp định về Các dịch vụ thanh toán qua bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới

  pdf11p chuongtudi 23-10-2009 113 15   Download

 • Mẫu THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập tại Việt Nam và thực hiện chế độ kế toán Việt Nam Kèm theo Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý...... năm......theo Mẫu số: 03- 6B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ...

  doc2p lananh 16-07-2009 140 9   Download

 • Mẫu thông báo Áp dụng hiệp định lãi bản quyền thu nhập khác Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, lãi cổ phần, lãi tiền vay, tiền bản quyền, chuyển nhượng tài sản, thu nhập khác không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam theo Mẫu số: 01-1C/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ...

  doc3p lananh 16-07-2009 164 8   Download

 • Hiệp định về vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Inđônêxia

  pdf11p lawktkt7 29-10-2009 72 8   Download

 • Hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì sự tiến bộ giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf11p lawktkt4 25-10-2009 89 7   Download

 • Hiệp định ngày 12/04/1979 chung về thuế quan và thương mại - GATT

  pdf15p lawtm12 22-11-2009 58 7   Download

Đồng bộ tài khoản