Toefl exam success in only 6 steps

Xem 1-17 trên 17 kết quả Toefl exam success in only 6 steps
 • Tham khảo tài liệu 'toefl exam success in only 6 step part 7', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 09-07-2010 82 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toefl exam success in only 6 step part 12', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p kathy203 09-07-2010 103 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toefl exam success in only 6 step part 8', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 09-07-2010 68 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toefl exam success in only 6 step part 9', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 09-07-2010 78 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toefl exam success in only 6 step part 10', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 09-07-2010 64 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toefl exam success in only 6 step part 11', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 09-07-2010 70 13   Download

 • Each skill-building chapter of this book includes several practice exercises, and detailed answers and explanations are provided in Appendix A. Appendix B offers an extensive list of resources to help you fur¬ther strengthen your basic skills. Chapter 6 provides general information about the TOEFL exam, including notes about registration and scoring.

  pdf15p kathy203 09-07-2010 88 23   Download

 • Bởi vì điểm số của bạn về các kỳ thi TOEFL có thể xác định có hoặc không có bạn được chấp nhận vào một trường học hoặc chương trình, điều quan trọng để chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi. Như bạn có thể nhận thấy, có hàng chục cuốn sách luyện thi TOEFL có sẵn trong thư viện, nhà sách.

  pdf15p kathy203 09-07-2010 156 80   Download

 • Hầu hết những cuốn sách này cung cấp cho bạn thực hành các kỳ thi TOEFL để giúp bạn trở nên quen thuộc với các định dạng của bài thi. Nhưng việc thực hành các kỳ thi TOEFL sẽ làm ít để tăng điểm số của bạn nếu những gì bạn thực sự cần là cải thiện các kỹ năng cơ bản tiếng Anh của bạn.

  pdf15p kathy203 09-07-2010 67 27   Download

 • Phụ lục B cung cấp một danh sách đầy đủ các nguồn lực để giúp bạn có lông ¬ tăng cường kỹ năng cơ bản của bạn. Chương 6 cung cấp thông tin chung về kỳ thi TOEFL, bao gồm ghi chú về đăng ký và ghi bàn.

  pdf15p kathy203 09-07-2010 74 20   Download

 • Xây dựng tiếng Anh của bạn đọc, viết, nghe và kỹ năng là quan trọng, trong khóa học. Nhưng trước khi địa chỉ ¬ ing bộ những kỹ năng cụ thể, cuốn sách này sẽ đưa bạn qua xem xét lại các kỹ năng học tập cơ bản và chiến lược học tập.

  pdf15p kathy203 09-07-2010 65 23   Download

 • Tài liệu cũng giúp bạn chuẩn bị một kế hoạch học tập chi tiết. Các kỹ năng mạnh mẽ hơn, học tập của bạn và các bạn hiểu tốt hơn các chiến lược học tập, càng có nhiều bạn sẽ nhận được trong mỗi chương kỹ năng xây dựng. Mỗi kỹ năng xây dựng chương của cuốn sách này bao gồm một số bài tập thực hành, và câu trả lời chi tiết và giải thích quy định tại Phụ lục

  pdf15p kathy203 09-07-2010 58 17   Download

 • The TOEFL exam has four sections: Listening, Structure, Reading, and Writing. The Listening section meas- ures your ability to understand English as spoken in North America. If you have lived in an English-speak- ing country or region where the accent is different than you will find on the TOEFL exam, you may need to spend some extra time adjusting to the sound of American English. The Structure section of the exam tests your knowledge of English grammar and usage, including topics such as verb tenses, idioms, and parallel structure.

  pdf174p truongdoan 27-07-2009 1147 1038   Download

 • Because your score on the TOEFL exam can determine whether or not you are accepted into an aca institution or program, it is important to prepare carefully for the exam.As you have probably noticed are dozens of TOEFL exam preparation books available in libraries and bookstores. Most of these provide you with practice TOEFL exams to help you become familiar with the format of the test. But practice TOEFL exams will do little to boost your score if what you really need is to improve you English skills....

  pdf174p contentnew 19-04-2012 96 68   Download

 • Score gains in the Writing component of the Test have been the main focus of much of this research. Green (2004) presents the findings of four studies, all of which involved candidates whose average initial score was 5.0 and who were undertaking periods of English language instruction of not more than three months. Average score gains in these four studies were less than half a band. In these studies, the candidates who achieved a score of 5.0 or below on the first test tended to improve on the second, while those achieving a score of 7.0 tended to receive a...

  pdf174p dambaotaikhoan 04-05-2013 66 28   Download

 • All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Published in the United States by LearningExpress, LLC, New York. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Chesla, Elizabeth L. TOEFL Exam success from LearningExpress in only 6 strategic steps / Elizabeth Chesla.—1st ed. p. cm. ISBN 1-57685-421-3 (alk. paper)

  pdf174p tom0505 17-08-2010 98 42   Download

 • Copyright © 2002 LearningExpress, LLC. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Published in the United States by LearningExpress, LLC, New York. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Chesla, Elizabeth L. TOEFL Exam success from LearningExpress in only 6 strategic steps / Elizabeth Chesla.—1st ed. p. cm. ISBN 1-57685-421-3 (alk. paper)

  pdf174p nguyenvanquan037 11-01-2011 180 103   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản