intTypePromotion=1
ADSENSE

Toefl syllabus revision

Xem 1-2 trên 2 kết quả Toefl syllabus revision
  • The gray scale, a progressive series of shades ranging from black to white, is used in computer graphics ---- detail to graphical images. (A) added (B) to add (C) are added (D) and add 2. By ---- excluding competition from an industry, governments have often created public service monopolies. (A) they adopt laws (B) laws are adopted (C) adopting laws (D) having laws adopt

    pdf80p quangtam93 14-09-2012 174 64   Download

  • Đứng đầu câu làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ.Chủ ngữ có thể là một cụm từ, 1 động từ nguyên thể( có to), v+ing, song nhiều nhất vẫn là một danh từ vì danh từ có liên quan đến những vấn đề sau .Danh từ đếm được và danh từ không đếm được.Danh từ đếm được có thể đượ dùng với số đếm do đó có hình thái số ít, số nhiều với a ( an) và the. Danh từ không đếm đựợc không dùng đựợc với các số đếm do đó có hình thái số...

    pdf146p kesitinh04 12-08-2012 261 145   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Toefl syllabus revision
p_strCode=toeflsyllabusrevision

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2