intTypePromotion=1
ADSENSE

Tối ưu mã c

Xem 1-20 trên 53 kết quả Tối ưu mã c
 • Tại sao phải tối ưu mã lệnh? Sự ra đời của các trình biên dịch hiện đại đã giúp lập trình viên cải thiện đáng kể thời gian và công sức phát triển phần mềm. Một vấn đề đáng quan tâm là xu hướng phát triển phần mềm theo hướng trực quan nhanh và tiện dụng dần làm mặt bằng kĩ năng viết mã lệnh của các lập trình viên giảm rõ rệt vì họ trông cậy hoàn toàn vào sự hỗ trợ của trình biên dịch. ...

  pdf13p viettanpro 25-04-2011 90 13   Download

 • Tối ưu mã nguồn C/C++ Tại sao phải tối ưu mã lệnh? Sự ra đời của các trình biên dịch hiện đại đã giúp lập trình viên cải thiện đáng kể thời gian và công sức phát triển phần mềm. Một vấn đề đáng quan tâm là xu hướng phát triển phần mềm theo hướng trực quan nhanh và tiện dụng dần làm mặt bằng kĩ năng viết mã lệnh của các lập trình viên giảm rõ rệt vì họ trông cậy hoàn toàn vào sự hỗ trợ của trình biên dịch. Khi phát triển một hệ thống phần mềm có...

  pdf13p anhtu1902 29-03-2012 146 61   Download

 • Đây là một số kinh nghiệm về tối ưu hóa mã nguồn C# sau một khoảng thời gian làm việc với nó. Bạn có thể áp dụng một số thủ thuật này trong các ngôn ngữ khác như VB.Net, Java…

  pdf19p kienk6e 31-03-2011 179 58   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp Mimo kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Làm rõ những nội dung căn bản về truyền thông hợp tác và kỹ thuật Mimo.l Chương 2: Tổng hợp những công trình nghiên cứu liên quan đến tối ưu hóa mạng truyền thông hợp tác Mimo-AF đã được thực hiện.

  doc63p nguyenvanluong26081991 04-10-2014 169 54   Download

 • Kinh tế học vi mô là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu cách thức mà các tác nhân trong nền kinh tế đưa ra các quyết định lựa chọn tối ưu trong điều kiện nguồn lực khan hiếm trong nền kinh tế thị trường.Mục tiêu của môn này là giải thích giá và lượng của một hàng hóa cụ thể. Mỗi chủ thể kinh tế của một nền kinh tế đều có mục tiêu để hướng tới,đó là tối đa hóa lợi ích kinh tế của họ: mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi...

  doc14p hung92bg 23-09-2012 643 134   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 5: một số bài toán tối ưu trên đồ thị', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p toilahung 30-10-2009 363 108   Download

 • Tối ưu hóa mã nguồn C/ C++ – Optimize source code C/ C+ + Khi bắt đầu viết một chương trình bằng một ngôn ngữ nào đó, thông thường bạn chỉ chú trọng vào việc hoàn tất các tính năng của chương

  doc13p nhutretho 28-02-2013 89 26   Download

 • Tại sao phải tối ưu mã lệnh? Sự ra đời của các trình biên dịch hiện đại đã giúp lập trình viên cải thiện đáng kể thời gian và công sức phát triển phần mềm. Một vấn đề đáng quan tâm là xu hướng phát triển phần mềm theo hướng trực quan nhanh và tiện dụng dần làm mặt bằng kĩ năng viết mã lệnh của các lập trình viên giảm rõ rệt vì họ trông cậy hoàn toàn vào sự hỗ trợ của trình biên dịch. Khi phát triển một hệ thống phần mềm có tần suất xử...

  pdf17p abcdef_43 03-11-2011 53 3   Download

 • Nghiên cứu quá trình đánh bóng kính quang học bằng dung dịch hạt mài là rất cần thiết. Dựa vào kết quả thí nghiệm theo phương pháp Taguchi và tỷ số S/N, các thông số đánh bóng tối ưu được xác định, gồm vật liệu hạt mài là nhôm oxit (Al2O3), nồng độ hạt mài 20%, góc tác động là 40º, khoảng cách từ vòi phun đến bề mặt mẫu đánh bóng là 12 mm, áp suất phun là 5 kgf/cm2 , thời gian đánh bóng là 45 phút.

  pdf10p quaymax4 05-09-2018 28 3   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Phương pháp tính với C++ - Chương 8 Tối ưu hóa

  pdf0p suatuoiconbo 27-07-2011 98 22   Download

 • Biểu mẫu là sự thiết kết, nơi kết hợp nhiều những đối tượng lên trên một trang html của bạn dùng để nhập/xuất giá trị vào/ra. Các đối tượng đó bao gồm: Textfield, checkboxes, radio button, select, textarea…

  pdf4p lamtv55 03-07-2011 118 18   Download

 • Việc sửa chữa thay đổi & tối ưu một chương trình có thể tiến hành bất kỳ lúc nào ngay tại máy. Các câu lệnh có thể bổ sung, thay thế hoặc thay đổi lại. → Đưa dữ liệu vào & cho ra dữ liệu là hoàn thành chương trình vào ra.

  pdf4p cabongkhoto 17-06-2011 61 16   Download

 • Vậy phương án tối ưu đã tìm được là x1 = 10/3, x2 = 4/3, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 3, x6 = 2/3, với giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu là zmin = –38/3. Chú ý – Phương pháp đơn hình cải biên cho phép tính ma trận nghịch đảo của ma trận.

  pdf19p thitkhotieu 28-06-2011 83 11   Download

 • Cấu hính Apache để chạy được các etensions SEF joomSEF Sh404SEF Hôm nay tôi xin được trình bày 1 vấn đề mà hơn 80% những người đang sử dụng XAMPP để cấu hình locahost gặp phải. Không thể chạy được Sh404sef hoặc các component dùng để rewrite lại đường dẫn tương tự. Thực ra vấn đề ko có gì quá phức tạp, chỉ là do chúng ta chưa biết cách để bật chức năng của Apache lên mà thôi Cách làm: Vào thư mục cài đặt XAMPP : có thể là C:\XAMPP\htdocs\apache\conf\. Mở file httpd.conf #LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so LoadModule...

  pdf3p jupyter2425 19-03-2011 54 7   Download

 • Dùng con trỏ để tối ưu hoá thực thi Sau đây ta sẽ áp dụng những hiểu biết về con trỏ và minh họa 1 ví dụ mà ta thấy rõ lợi ích của việc dùng con trỏ trong thực thi Tạo ra mảng có nền là Stack Để tạo ra mảng này ta cần từ khoá stackalloc.

  pdf6p cachuadam 21-05-2011 66 7   Download

 • Đề tài “Nghiên cứu đặc tính cắt của mảnh dao thay thế nhiều cạnh hợp kim cứng chế tạo tại Việt Nam khi gia công thép không gỉ SUS304 trên máy tiện CNC” là cần thiết nhằm xây dựng được phương pháp lựa chọn tối ưu vật liệu, hình dạng hình học mảnh dao thay thế nhiều cạnh HKC cho gia công thép không gỉ SUS304, đồng thời thực nghiệm chế tạo mảnh dao và tối ưu hóa chế độ cắt đối với mảnh dao đó.

  pdf163p lamtamnha_01 01-02-2018 30 6   Download

 • q q (1-75) = t t 2 − t 1 ∆t gäi lµ nhiÖt dung riªng trung b×nh cña chÊt khÝ ®ã trong kho¶ng nhiÖt ®é tõ t1 ®Õn t2. Th«ng th−êng ng−êi ta cho nhiÖt dung riªng trung b×nh trong kho¶ng nhiÖt C t2 1 = ®é tõ 00C ®Õn nhiÖt ®é t nµo ®ã, tøc lµ C . NhiÖt l−îng cÇn cÊp vµo ®Ó lµm t¨ng 0 t nhiÖt ®é cña 1kg chÊt khÝ tõ 00C ®Õn nhiÖt ®é t 0C lµ q = t. C , dùa vµo ®ã ta cã thÓ 0 t tÝnh ®−îc nhiÖt l−îng cÇn cÊp vµo ®Ó lµm cho nhiÖt ®é cña...

  pdf10p iphone7 06-11-2011 28 2   Download

 • Luận văn với mục tiêu tối ưu và làm chủ quy trình chế tạo màng sắt điện Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 bằng phương pháp sol-gel (tối ưu nhiệt độ ủ và thời gian ủ kết tinh) nhằm nâng cao các tính chất sắt điện, mật độ tích trữ năng lượng của màng BNKT đồng thời cải thiện tính chất của màng sắt điện không chì BNKT bằng cách pha tạp Fe dưới dạng BFO (BNKT-xBFO).

  pdf75p tamynhan3 16-08-2020 14 2   Download

 • Nghiên cứu khảo sát các yếu tố lên men và sàng lọc bằng ma trận Plackett – Burman nhằm chọn ra các yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến khả năng sinh axit glucuronic khi lên men trên nước dừa già. Sau quá trình sàng lọc, bốn yếu tố gồm tỷ lệ vi khuẩn G. Nataicola, tỷ lệ vi khuẩn L. acidophilus, hàm lượng sucrose bổ sung, và nhiệt độ lên men có ảnh hưởng mạnh đến khả năng sinh axit và bố yếu tố này sẽ được đưa vào quá trình tối ưu hóa.

  pdf11p hulk1234 01-06-2018 36 0   Download

 • Bài viết trình bày quá trình cô đặc trực tuyến sau đó là điện di mao quản với phát hiện độ dẫn điện không tiếp xúc được ghép nối điện dung (CE-C 4D) được đánh giá là phương pháp xác định arsenite HayAs (III) - trong các mẫu nước ngầm. Bộ đệm chạy được sử dụng bao gồm 14 mmol / L arginine và 100 mmol / L 3- (Cyclohexylamino) -1-propanesulfonic acid (pH 9,6). Axit formic 15mM đã được tìm thấy là ma trận mẫu tối ưu. Trong các điều kiện được tối ưu hóa này, giới hạn phát hiện (LOD) là 2.96 Mạnhg / L và khả năng phục hồi xấp xỉ 100%.

  pdf7p khidoichuoi 04-03-2020 15 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tối ưu mã c
p_strCode=toiuumac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2