Toluene

Xem 1-20 trên 104 kết quả Toluene
 • Đồ án: Thiết kế phân xưởng sản xuất benzen bằng phương pháp hydrodealkyl toluen phân tích rõ ràng về sơ đồ công nghệ, cũng như các điều kiện tối ưu; lựa chọn, tính toán một sơ đồ cho công nghệ không chỉ đáp ứng yêu cầu về năng suất, chất lượng benzen mà còn thỏa mãn điều kiện về kinh tế như chi phí đầu tư, giá thành sản phẩm, xây dựng...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc42p khanh11h 17-06-2014 137 59   Download

 • Toluen, hay còn gọi là mêtylbenzen hay phenylmêtan, là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước. Tiểu luận Toluen trình bày các vấn đề liên quan đến các kết quả nghiên cứu về Toluen. Cụ thể là đề cập đến danh pháp, tính chất, phương pháp sản xuất Toluen. Bên cạnh đó bài tiểu luận còn trình bày về ứng dụng của Toluen trong đời sống, tác hại của Toluen, vấn đề tồn trữ và bảo quản chất lỏng này.

  pdf15p nhatrangyeuthuong 17-04-2014 339 47   Download

 • Trong nghiên cứu này toluen được phân hủy bằng phương pháp siêu âm kết hợp với H2O2. Các thông số tối ưu và hiệu quả của quá trình xử lý được đánh giá. Thí nghiệm được tiến hành với máy siêu âm Bandelin Sonorex ở tần số 35 kHz với nồng độ toluen ban đầu 41ppm. Lượng H2O2 thêm vào tương ứng là 0; 34; 85; 170; 238; 340 và 510ppm. Ảnh hưởng của pH dung dịch được khảo sát với các giá trị 3; 6 và 10. Kết quả cho thấy sự phân hủy toluen đạt hiệu quả cao...

  pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 47 9   Download

 • Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu quá trình ankyl hóa toluen bằng metanol trên xúc tác zeolit Y biến tính nhằm xác định những điều kiện thu được hàm lượng p-xylen cao nhất.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 35 9   Download

 • Công trình này nêu lên kết quả của quá trình điều chế VAPO từ các tiền chất V2O5, H3PO4, các dạng muối nhôm khác nhau và oxit nhôm. Cấu trúc của xúc tác VAPO được nghiên cứu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM). Hoạt tính xúc tác được thực hiện cho phản ứng oxi hóa toluen.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 35 7   Download

 • Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa toluen xúc tác zeolit HZSM-5 biến tính bằng antimon oxit (Sb2O3) nhằm đánh giá tác dụng của xúc tác đến kết quả phản ứng.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 23 7   Download

 • Phản ứng oxy hóa toluene thành benzaldyhe sử dụng xúc tác MoO3 trên chất mang rắn là TiO2 và betonite đã được hoạt hóa bằng axít. Phản ứng cho thấy có thể đạt được hiệu suất khá cao. Phản ứng oxy hóa, đặc biệt là phản ứng oxy hóa hydrocacbon, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp và đời sống. Các sản phẩm của phản ứng oxy hóa như aldehyde, ceton, acid, …được sử dụng làm dung môi và là các hợp chất trung...

  pdf4p namson94 22-07-2012 93 6   Download

 • Toluen là chất hữu cơ có độc tính cao đối với con người và động vật máu nóng. Toluen có thể xâm nhậpvà có mặt trong môi trường nước từ nước thải nhập vào cơ thể chúng sẽ di chuyển và phân bố ở các cơ quan đặc biệt trong thành mỡ, máu, gan, não và gây bệnh cho người. các quá trình xử lý ô nhiễm hữu cơ bằng hấp thu sinh học được nghiên cứu như là một giải pháp thay thế cho các phương pháp hóa lý truyền thống.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 37 6   Download

 • Disproportionation of toluene with xylene high yields was studied over modified Y zeolite synthesized from kaolin of Vietnam. The effects of reaction temperature, weight hourly space velocity (WHSV) and of HZSM-5/HY ratios on toluene disproportionation have been investigated. The optimal condition of obtain the xylene high selectivity and the conversion of toluene is 17.15% HZSM-5/HY, WHSV = 3.99 h-1 and 438.6o C.

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 13 4   Download

 • CuO/TiO2 catalysts for the oxidation of toluene were prepared by impregnation method from copper (II) acetate precusor. The catalysts were characterized by XRD, IR and DTA/TGA.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 20 2   Download

 • Chúng tôi nghiên cứu photocatalysis toluene trong không khí xung quanh bằng cách sử dụng TiO2 pha tạp nitơ (N-TiO2) phủ trên sợi alumina (Al2O3) sử dụng một dung dịch hỗn hợp của tetraisopropoxit titan (TTIP), diethanolamine (DEA) và ethanol (EtOH) với tỷ lệ mol khác nhau (TTIP: DEA: EtOH = 1: 1: 34 và 1: 2: 34) bằng phương pháp sol-gel. Cấu trúc tinh thể và tính đồng nhất của các lớp N-TiO2 trên sợi Al2O3 là xác nhận bởi XRD.

  pdf6p thicrom3006 31-03-2018 6 1   Download

 • In the first study, adsorption capacity of pristine MWCNTs to Benzene and Toluene in aqueous solution was investigated through isotherm study. The qe values of CNTs for Benzene and Toluene were 45,5 mg.g-1 and 56.3 mg.g-1 , respectively and a contact time of 120 min. The modification of three oxidized MWCNTs were performed with acid solution (HNO3/H2SO4), hydrogen peroxide (H2O2) and sodium hypochlorite (NaOCl).

  pdf8p cumeo2008 30-07-2018 4 1   Download

 • Treating toluen with nano titanium dioxit doped nitrogen cover on alumina oxit fiber (N-TiO2/AL2O3 ). We study photocatalysis of toluene in ambient air by using nitrogen doped TiO 2 (N-TiO 2 ) covered on alumina (Al 2 O 3 ) fiber using a mixed solution of tetraisopropoxit titanium (TTIP), diethanolamine (DEA) and ethanol (EtOH) with different molar ratios (TTIP:DEA:EtOH =1:1:34 and 1:2:34) by sol-gel method.

  pdf6p sobinhoangson 29-04-2018 4 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tổng hợp hệ xúc tác TiO2/SBA-16 và kiểm tra các đặc trưng xúc tác bằng các phương pháp vật lý hiện đại như TGA/DTA, IR, XRD, SEM, BET; Khảo sát hoạt tính của xúc tác trong phản ứng oxi hóa toluen. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p dien_vi09 04-11-2018 1 0   Download

 • Bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu khả năng chiết Zr(IV) bằng tributyl photphat (TBP) thông qua phổ hồng ngoại và phổ tử ngoại của muối Zr(IV), dung môi TBP-toluen và phức Zr-TBP-toluen. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra ảnh hưởng của nồng độ HNO3 đến hiệu suất chiết Zr(IV) và các nguyên tố tạp chất khác bằng TBP trong toluen.

  pdf5p trangcham1896 21-12-2018 0 0   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, đề tài "Tính toán thiết kế tháp hấp phụ xử lý khí thải" trình bày tổng quan về phương pháp xử lý hơi toluen, tổng quan về phương pháp xử lý hơi toluen bằng than hoạt tính, tính toán thiết bị hấp thụ,...

  pdf31p ntabk001 17-01-2016 291 82   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cách làm luận văn về ngành hoá học. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, đóng góp to lớn cho nền công nghiệp nước ta nói riêng và thế giới nói chung. Một trong những ngành có đóng góp vô cùng to lớn đó là ngành công nghiệp hóa học, đặc biết là ngành sản xuất các hóa chất cơ bản.

  pdf55p phungvanhoan 25-03-2011 231 79   Download

 • Introduction: Toluene, benzene, xylene and styrene are being widely used for chemical product materials, solvents and constituents of adhesives and paints, and thus sometimes cause poisoning incidents by inhaling their gas at chemical product-manufacturing factories. The abuse of thinner solvents, containing toluene, benzene and xylene, is now a social problem especially for young people. There are many crimes and poisoning incidents involving the thinner solvent abuse.

  pdf4p bigbaby87 01-09-2010 107 25   Download

 • Toluen, hay còn gọi là mêtylbenzen hay phenylmêtan, là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước. Toluen là một hyđrocacbon thơm được sử dụng làm dung môi rộng rãi trong công nghiệp

  pdf5p nuockhoangthiennhien 20-01-2011 152 23   Download

 • Thế kỷ XXI, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại tiếp tục phát triển với tốc độ ngày càng nhanh và thành tựu của nó được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, đặc bịêt sự phát triển khoa học - công nghệ hiện đại đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội loài người.

  pdf5p muacuoihe 13-08-2013 38 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản