Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ việt nam

Xem 1-20 trên 36 kết quả Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ việt nam
 • Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

  pdf30p la_lan23 15-04-2013 53 22   Download

 • Giới thiệu sơ lược về nhà máy HVS là một trong những nhà máy đóng tàu lớn nhất nước ta và trong khu vực Đông Nam Á. Chức năng chính của nhà máy là hoán cải, sửa chữa các loại tàu biển và chế tạo các kết cấu thép xa bờ. Nhà máy là sự liên doanh giữa hai đối tác, một bên là Tổng công ty Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin) và một bên là tập đoàn Hyundai Hàn Quốc. Trong đó tỉ lệ góp vốn của Việt Nam là 30% và của Hàn Quốc là 70%....

  pdf6p mvdam01 19-12-2010 268 129   Download

 • Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Văn bản Nghị định số 33/CP, ngày 27/5/1996 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 59 2   Download

 • Thông tư 115/2002/TT-BTC về Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định 1420/QĐ-TTg ngày 2/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

  pdf9p lawdn9 31-10-2009 80 16   Download

 • Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

  doc25p hoanglinh 19-08-2009 120 14   Download

 • Quyết định 60/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawtm6 29-10-2009 54 10   Download

 • Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về một số có chế hỗ trợ cho các sản phẩm xuất khẩu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

  doc4p giangdien 18-08-2009 80 7   Download

 • Quyết định 60/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

  doc6p thanhuyen 19-08-2009 30 3   Download

 • Quyết định số 151/2004/QĐ-TTg về việc chuyển nhà máy đóng tàu Bạch Đằng thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn6 31-10-2009 34 3   Download

 • Quyết định số 918/QĐ-TTg về việc ông Trương Quốc Bảo, thôi giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawdn3 31-10-2009 31 2   Download

 • Quyết định số 152/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn6 31-10-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 150/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn6 31-10-2009 47 2   Download

 • Quyết định số 60/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdn8 31-10-2009 29 2   Download

 • Nghị định số 33-CP về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf27p lawdt12 02-12-2009 51 11   Download

 • Thông báo 88/TB-VPCP về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về một số có chế hỗ trợ cho các sản phẩm xuất khẩu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 73 8   Download

 • Quyết định số 247/2005/QĐ-TTG về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê tổng giám đốc điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 84 7   Download

 • Thông tư 115/2002/TT-BTC về Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định 1420/QĐ-TTg ngày 2/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

  pdf8p lawgtvt7 26-11-2009 46 4   Download

 • Quyết định 60/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawdt6 02-12-2009 45 4   Download

 • Quyết định số 60/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt6 26-11-2009 33 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng hợp kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tác nghiệp triển khai dự án; phân tích các mô hình ứng dụng, các phương pháp quản trị trong nhà máy để lập kế hoạch, đánh giá thực trạng sản xuất và quản lý giám sát dự án sản xuất của công ty TNHH STX OSV Vũng Tàu.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf125p trangvo0502 18-05-2017 4 3   Download

Đồng bộ tài khoản