Tổng cục địa chính và ngân hàng nhà nước

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tổng cục địa chính và ngân hàng nhà nước
 • Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng

  doc4p tuuyen 17-08-2009 99 17   Download

 • Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng

  doc16p vantien 19-08-2009 216 34   Download

 • Báo cáo số 74/BC-TTTH về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm về công tác văn thư, lưu trữ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 02 năm (2006 - 2007) do Trung tâm tin học Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

  pdf8p lawttnh4 11-11-2009 64 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 58-TT/LB về quy định quan hệ vay trả giữa các đơn vị lương thực đã hạch toán kinh tế (Công ty lương thực và trạm cấp I) và Chi nhánh Ngân hàng địa phương do Ngân hàng nhà nước và Tổng cục Lương thực ban hành.

  pdf4p lawtm12 22-11-2009 37 3   Download

 • Như vậy quần xã thực vật có vai trò cực kỳ quan trọng trong điều hoà khí hậu. Trong khuôn khổ địa phương, thực vật đã tạo ta bóng mát, thải và khuyếch tán hơi nước nên đã có tác dụng làm giảm nhiệt độ không khí khi nóng nực và làm hạn chế sự mất nhiệt trong nhà trong điều kiện khí hậu lạnh giá. Trong khuôn khổ một vùng, thực vật có tác dụng điều hòa vòng quay hơi nước, nếu thảm thực vật mất sẽ làm rối loạn chu trình tuần hoàn nước nên gây ra hạn...

  pdf9p ttcao5 11-08-2011 34 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng do Tổng cục Địa chính - Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 63 1   Download

Đồng bộ tài khoản