Topology control

Xem 1-20 trên 51 kết quả Topology control
 • Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks makes the case for topology control and provides an exhaustive coverage of TC techniques in wireless ad hoc and sensor networks, considering both stationary networks, to which most of the existing solutions are tailored, and mobile networks. The author introduces a new taxonomy of topology control and gives a full explication of the applications and challenges of this important topic.

  pdf282p ken333 06-07-2012 73 26   Download

 • Wireless sensor networks promise an unprecedented fine-grained interface between the virtual and physical worlds. They are one of the most rapidly developing new information technologies, with applications in a wide range of fields including industrial process control, security and surveillance, environmental sensing, and structural health monitoring. This book is motivated by the urgent need to provide a comprehensive and organized survey of the field.

  pdf215p taurus23 02-08-2012 50 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: IResearch Article Relay Ability Estimation and Topology Control Using Multidimensional Context Parameters for Mobile P2P Multicast

  pdf9p dauphong14 13-02-2012 24 4   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: QoS Topology Control for Nonhomogenous Ad Hoc Wireless Networks

  pdf10p sting11 09-03-2012 20 3   Download

 • This application note provides an overview on how to configure a Performance Routing (PfR) master controller in a redundant configuration. Additional information and more detailed examples and command output from both deployment scenarios can be found in the Transport Diversity: Performanc Routing (PfR) Design Guide at www.cisco.com/go/srnd. There are two deployment models shown in this application note: • Dedicated Master Controller Topology, page 3 • Collocated Master Controller Topology, page 8...

  pdf10p batoan 10-08-2009 123 10   Download

 • Động lực: sự cần thiết phải kiểm soát Topology (TC) trong các mạng ad hoc Một quảng cáo hoc mạng mô hình Topology kiểm soát: phân loại tư duy truyền quan trọng nhiều cho các thông tin liên lạc kết nối năng lượng hiệu quả: unicast / giao thức phát sóng TC: "lý tưởng" tài sản

  pdf10p kennguyen8 08-11-2011 39 8   Download

 • Xác định người hàng xóm cuối cùng thiết lập sau khi danh sách hàng xóm đặt hàng từ tất cả các nút trong N (u) đã được và nhà nước-of-the -nghệ thuật các giải pháp mô hình di động điện thoại di động quan trọng truyền phạm vi Topology kiểm soát với di động

  pdf29p kennguyen8 08-11-2011 40 7   Download

 • Limit network traffic to increase network performance. For example, if corporate policy does not allow video traffic on the network, ACLs that block video traffic could be configured and applied. This would greatly reduce the network load and increase network performance. 2. Provide traffic flow control. ACLs can restrict the delivery of routing updates. If updates are not required because of network conditions, bandwidth is preserved. 3. Provide a basic level of security for network access.

  pdf67p mrdvad11 12-03-2013 107 51   Download

 • Trang cá nhân : http://vn.360plus.yahoo.com/vuvanson_bk/ or: vuson.tk Why Network simulation: protocol validation, controlled experimental conditions, low cost in $, time, collaboration, complexity Why NS? Provides: protocols: TCP, UDP, HTTP, etc., Traffic Models: Web Traffic, CBR,, Topology Generation tools, Visualization tools, large validation package (people believe it works).

  pdf6p son2483 29-10-2010 106 28   Download

 • This book covers the recent development and progress of the wind energy conversion system. The chapters are contributed by prominent researchers in the field of wind energy and cover grid integration issues, modern control theories applied in wind energy conversion system, and dynamic and transient stability studies.

  pdf212p haiduong_1 15-04-2013 181 25   Download

 • Content: LAN Features & Purposes, Topology, Layered Model of LAN, Media Access Control: CSMA/CD | Ethernet, LAN Devices. References: Data- Computer Communication handbook- William Stallings, TCP/IP Illustrated, Volume I - W.R. Stevens, CCNA- semester1-2-3-4.

  pdf13p dmptit 02-11-2010 79 16   Download

 • You can use any current router in your lab as long as it has the required interfaces shown in the topology diagram.

  doc9p 0984272663 28-04-2011 345 13   Download

 • bằng tổng của các lĩnh vực A1 và A2 (chúng tôi giả sử R = [0, 1] 2). nghỉ ngơi tại một waypoint đó là gần với biên giới của R (xem Hình 5.1). Kể từ khi waypoint tiếp theo là chọn thống nhất một cách ngẫu nhiên trong R, rất có khả năng rằng các quỹ đạo u nút kết nối với waypoint tiếp theo của nó sẽ vượt qua trung tâm của R.

  pdf28p kennguyen8 08-11-2011 32 11   Download

 • In this part • Network Interface (naming, type ....) • Network Configuration Files • Interface control command and scripts • Basic routing using route command Network interface • The first Ethernet NIC is given the alias eth0, the second Ethernet NIC is given the alias eth1, and so on. • Loopback lo.

  pdf15p minhdau77 16-08-2012 58 11   Download

 • những người hàng xóm đã nhận được các nút để N (u) theo 3a sức mạnh nhận được tín hiệu. gửi tin nhắn (u, N (u)) tối đa truyền tải điện năng 3b Pmax. khi nhận được danh sách các nước láng giềng đã ra lệnh (v, N (v)) từ nút v, lưu trữ thông tin này 4.

  pdf28p kennguyen8 08-11-2011 34 10   Download

 • Gần đây xuất hiện của giá cả phải chăng, truyền thông không dây di động và các thiết bị tính toán và tiến bộ đồng thời trong cơ sở hạ tầng truyền thông đã dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của các mạng di động không dây. Một mặt, điều này đã dẫn đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân của mạng di động,

  pdf29p kennguyen8 08-11-2011 38 8   Download

 • kể, sự quan tâm của cộng đồng khoa học và công nghiệp trong lĩnh vực viễn thông gần đây đã chuyển sang kịch bản thách thức trong đó một nhóm các đơn vị điện thoại di động được trang bị với các đài phát thanh thu phát giao tiếp mà không có bất kỳ cố định cơ sở hạ tầng.

  pdf28p kennguyen8 08-11-2011 31 8   Download

 • TC văn học: nhấn mạnh vào việc giảm truyền tải điện năng, tức là, năng lượng tiêu thụ của bộ khuếch đại RF Trong các thiết lập thực tế, truyền tải điện năng chỉ đóng góp một phần tiêu thụ điện năng của bộ thu phát không dây Ví dụ: giấc ngủ: máy chạy không: rx: txmin: txmax tỷ lệ là

  pdf10p kennguyen8 08-11-2011 31 8   Download

 • Wireless mesh networks (WMNs) have recently received a great deal of attention as a promising cost-effective solution to provide coverage and broadband wireless connectivity for mobile users to get access to different IP applications and services. The factor that has helped WMNs become attractive is the wide application prospects from the wireless community, home and enterprise networking.

  pdf260p orchid_1 17-09-2012 40 8   Download

 • Vì vậy, xác suất của việc tìm kiếm một nút di động gần đến trung tâm của R là cao hơn hơn so với xác suất của việc tìm kiếm các nút trên ranh giới. Điều này có nghĩa rằng các nút di động đóng góp một phần không đều để phân phối tiệm cận nút không gian được tạo ra bởi RWP di động, mà chúng ta biểu thị bởi Fm

  pdf28p kennguyen8 08-11-2011 35 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản