Trả lời về hiệp định thuế

Xem 1-5 trên 5 kết quả Trả lời về hiệp định thuế
 • Công văn 933/TCT/HTQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời về Hiệp định thuế

  pdf1p hueman 16-08-2009 31 1   Download

 • Công văn 284/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 53 6   Download

 • Công văn 3882/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị về thủ tục hiệp định thuế

  pdf2p huynhphuc 16-08-2009 40 1   Download

 • Giám định trước khi gửi hàng (PSI) là hoạt động thông qua các công ty tư nhân có chuyên môn để kiểm tra chi tiết vận chuyển hàng hóa – đặc biệt là giá cả, số lượng, chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Thường được áp dụng bởi chính phủ của các nước đang phát triển, mục đích nhằm bảo vệ nguồn lợi tài chính của quốc gia (như ngăn chặn thất thoát tư bản, gian lận thương mại cũng như trốn thuế) và bù đắp cho những thiếu sót của bộ máy hành chính....

  ppt23p lotus_123 09-12-2012 103 10   Download

 • Công văn 1727/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc trả lời đơn thư của bà Hiệp và ông Long về điều chỉnh lại đất đai

  pdf2p dongson 19-08-2009 26 1   Download

Đồng bộ tài khoản