intTypePromotion=3
ADSENSE

Trả lương tháng thứ 13

Xem 1-2 trên 2 kết quả Trả lương tháng thứ 13
  • Công văn 3375/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lương tháng thứ 13 và cổ phiếu thưởng đối với người lao động trong công ty cổ phần

    pdf1p hoangchau 19-08-2009 169 23   Download

  • Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460 Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210; TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND) II .Các chứng từ phát sinh trong tháng Chứng từ Số 01 02 01 02 03 03 04 05 06 04 07 Ngày 2-1 3-1 4-1 4-1 5-1 6-1 8-1 9-1 9-1 9-1 10-1 Nội dung Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1 Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I...

    pdf34p muaythai3 20-10-2011 92 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trả lương tháng thứ 13
p_strCode=traluongthangthu13

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản