intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm kinh tế lượng hay

Xem 1-20 trên 38 kết quả Trắc nghiệm kinh tế lượng hay
 • Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì

  pdf21p khiemmd605 29-05-2011 591 148   Download

 • 1. Hãy chọn câu phát biểu đúng a. Kinh tế học nghiên cứu nhu cầu con người b. Kinh tế vĩ mô bao gồm 2 phần: kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng, còn kinh tế vi mô chỉ có phần thực chứng c. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể thống nhất d. Kinh tế học thực chứng luôn mô tả đúng thực tế còn kinh tế học chuẩn tắc thì có khi đúng, khi sai. 2. Câu nào thuộc về kinh tế học vĩ mô và có tính thực chứng a. Gía xe ôtô giảm xuống...

  doc14p hoandepchai 10-11-2010 2988 1941   Download

 • Phần 1 (7đ): Anh/Chị hãy trả lời Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các câu sau đây và giải thích một cách ngắn gọn lý do tại sao anh/chị chọn câu trả lời Đ hoặc S đó. 1. Biến được giải thích yn có thể được viết dưới 2 dạng: Với α , β , en là ước lượng cho α, β và εn. 2. Người ta có thể đo lường được sai số ước lượng en = y n − yn nhưng không thể đo lường được εn. 3. Khi lấy tổng bình phương sai số cực tiểu:...

  pdf2p oobye123456 05-08-2012 179 18   Download

 • Yêu cầu: 1. Vẽ đườnng cung, đường cầu và xác định giá cả và sản lượng cân bằng. 2. Giải thích thuật ngữ ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập khi giá chè tăng. 3. Nêu định nghĩa thặng dư tiêu dùng và tính thặng dư tiêu dùng tại giá và sản lượng cân bằng. 4. Giả sử có một sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng từ chè sang nước giải khát. Giải thích sự thay đổi này dẫn đến thặng dư hay thiếu hụt chè trên thị trường. 5. Để trợ giúp người sản xuất, chính phủ áp dụng giá sàn....

  doc3p givaydiena 23-11-2010 138 26   Download

 • c. Chi phí không đổi. d. Đường cung vòng về phái sau. e. Chi phí giảm. 2.2 Đúng hay sai 1. ở mức giá P lượng cầu lớn hơn lượng cung thì P có xu hướng bị đẩy lên.

  pdf13p phuochau15 08-05-2011 76 15   Download

 • Câu 1: Phân tích Chính sách trợ cấp đối với hàng phi ngoại thương Hàm số cầu và hàm số cung của dịch vụ xe buýt từ Quận 14 đến Quận 15 được ước lượng như sau: PD = -2QD + 250; PS = 3QS + 15. Trong đó, đơn vị tính của QS,QD là chuyến/ ngày. đơn vị tính của PS, PD là ngàn đồng/ chuyến a) Anh/Chị hãy xác định trạng thái cân bằng của thị trường dịch vụ xe buýt ở tuyến đường này...

  doc6p manhtrangk45a2 14-03-2013 102 9   Download

 • Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành mục tiêu chung cho nhiều nước do đó các nước nào nhanh nhạy, linh hoạt, có khả năng học hỏi nhanh thì sẽ thu được lợi còn các nước nào hướng nội, tự cô lập mình thì sẽ bị đình trệ và nằm trong số nghèo nhất trên thế giới. Cũng như câu nói “thật là vô ích khi bảo dòng sông ngừng chảy, tốt nhất là hãy học cách bơi theo chiều dòng chảy” vì thế Việt Nam cũng đang từng bước tự vươn lên và hòa mình...

  pdf81p lavie3 27-07-2011 239 88   Download

 • Là số lượng tiền trong một nền kinh tế, có nhiều định nghĩa khác nhau liên quan đến các tài sản có khả năng chuyển hoán mà được coi là tiền tệ. Là việc biểu hiện những giá trị của một loại hàng hoá theo tiền trên danh nghĩa - hay nó cách khác là bao gồm cả những thay đổi trong mức giá chung. Là tập quán canh tác một loại hoa màu trên một diện tích đất đai nhất định, tập quán này xuất hiện tại Anh trước cách mạng ruộng đất và hiện vẫn còn phổ biến...

  pdf28p cnkbmt10 24-10-2011 92 28   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam: Câu chuyện thành công hay tình trạng lưỡng thể bất thường? Một phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ Chuẩn bị cho Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Ban Nghiên cúu của Thủ tướng Chính phủ Bối cảnh Nhiều người đã ca ngợi Việt Nam là một thành công.

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 119 23   Download

 • Mô tả dữ liệu thống kê(Descriptive Statistic) Có bốn tính chất mô tả phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên như sau: Xu hướng trung tâm hay “điểm giữa” của phân phối. Mức độ phân tán của dữ liệu quanh vị trí “điểm giữa”. Độ trôi(skewness) của phân phối. Độ nhọn(kurtosis) của phân phối. Mối quan hệ thống kê giữa hai biến số được mô tả bằng hệ số tương quan. 2.2.1. Xu hướng trung tâm của dữ liệu Trung bình tổng thể (giá trị kỳ vọng) x = E[X] n Trung vị của tổng thể : X là...

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 110 17   Download

 • Nguyên nhân gây ra biến động kinh tế ngắn hạn Khi phân tích cách thức tác động của sự kiện kinh tế nào đó tới thị trường thường được tiến hành theo ba bước cơ bản sau: Thứ nhất: Xác định xem sự kiện xảy ra tác động tới đường tổng cung hay tổng cầu hay cả hai. Thứ hai: Xác định các đường này dịch chuyển sang phải hay sang trái. Thứ ba: Sử dụng đồ thị đường tổng cung tổng cầu để xem xét sự dịch chuyển đó tác động tới mức giá cả và sản lượng cân...

  pdf26p muaythai4 20-10-2011 115 16   Download

 • Một xí nghiệp cần sản xuất 3 loại bánh: bánh đậu xanh, bánh thập cẩm và bánh x21 x22 x23 dẻo. Lượng nguyên liệu đường, đậu cho một bánh mỗi loại; lượng dự trữ nguyên liệu; tiền lãi cho một bánh mỗi loại được cho trong bảng sau: Hãy lập kế hoạch vận chuyển sao cho:

  pdf0p leethanhbinhf 14-04-2011 609 267   Download

 • Kỳ vọng mẫu hay Trung bình mẫu của đám đông X ứng với mẫu (X1, X2,…, Xn), kí hiệu X n hay X là đại lượng ngẫu nhiên định bởi: 1k ∑ X in i X= n i =1 n → ∞ kỳ vọng mẫu X n hội tụ về kỳ vọng đám

  pdf0p leethanhbinhf 14-04-2011 280 111   Download

 • Do mục đích chính của ta là thực hành kinh tế lượng với Eviews, nên chương này chỉ giới hạn một số thao tác mà người nghiên cứu thường hay sử dụng, chứ không phải toàn bộ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Eviews. Tuy nhiên, để tiện lợi cho sinh viên tự nghiên cứu, chương này sẽ giới thiệu sơ qua chức năng trợ giúp trong Eviews để có thể tham khảo khi cần thiết. Một số nội dung được trình bày trong chương này, đặc biệt là các kiểm định, ...

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 151 42   Download

 • Đề số 1: Động lực lao động là gì? tổ chức cần phải khuyến khích vật chất và khuyến khích tinh thần trong tạo động lực cho người lao động như thế nào? Tại sap một tổ chức cần sử dụng phương pháp trắc nghiệm và phỏng vấn trong tuyển chọn nhân lực? Hãy nêu một số trắc nghiệm và phỏng vấn tuyển chọn nhân lực điển hình.Tình tiến lương tháng cho công nhân theo chế dộ lương sản phẩm tập thể với các điều kiện...

  doc6p phamchung115 24-08-2012 202 38   Download

 • Để sinh viên có thể thực hành các bài tập thống kê và kinh tế lượng ở các chương sau. Do mục đích chính của ta là thực hành kinh tế lượng với Eviews, nên chương này chỉ giới hạn một số thao tác mà người nghiên cứu thường hay sử dụng, chứ không phải toàn bộ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Eviews. Tuy nhiên, để tiện lợi cho sinh viên tự nghiên cứu,

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 118 32   Download

 • Theo phương pháp luồng sản phẩm, GDP bao gồm toàn bộ giá trị thị trường của các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mà các hộ gia đình, các hãng kinh doanh, Chính phủ mua và khoản xuất khẩu ròng được thực hiện trong một đơn vị thời gian (thường là một năm) - Tiêu dùng của hộ gia đình (C) - Chi tiêu của doanh nghiệp hay đầu tư (I) - Chi tiêu về hàng hoá và dịch vụ của Chính phủ (G) - Xuất khẩu (X) và nhập khẩu (IM) GDP = C + I + G...

  pdf26p muaythai4 20-10-2011 86 12   Download

 • Trắc nghiệm. Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau: 1. Phát biểu nào sau đây đúng: A. Khi nói về kết quả của một quá trình quản trị thì cũng có nghĩa là nói về hiệu quả của quá trình đó B. Hiệu quả của một quá trình quản trị chỉ đầy đủ ý nghĩa khi nó hàm ý so sánh kết quả với chi phí bỏ ra trong quá trình quản trị đó

  pdf3p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 83 9   Download

 • Nêu khái niệm và đặc điểm của NSNN. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. Hãy cho biết ý kiến cá nhân về quan điểm "Bội thu NSNN luôn là một hiện tượng tích cực"

  pdf3p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 70 4   Download

 • Những khái niệm cốt lõi của marketing Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng Marketing là các cơ chế kinh tế và xã hội mà các tổ chức và cá nhân sử dụng...

  pdf24p muaythai7 26-10-2011 97 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trắc nghiệm kinh tế lượng hay
p_strCode=tracnghiemkinhteluonghay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2