intTypePromotion=1
ADSENSE

Trầm tích Miocene dưới

Xem 1-11 trên 11 kết quả Trầm tích Miocene dưới
 • Bài viết đánh giá tình trạng phức tạp sự cố xảy ra trong quá trình thi công các giếng khoan tại Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”, các vấn đề mới xuất hiện khi khoan đan dày vào giai đoạn cuối của mỏ. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của suy giảm áp suất vỉa, áp suất lỗ rỗng và các yếu tố (như nhiệt độ, độ thẩm thấu dung dịch) lên ứng suất tự nhiên, chế độ ứng suất và độ đảm bảo ổn định thành giếng khoan; đánh giá hiệu quả của các giải pháp chống mất dung dịch khi khoan đan dày tại trầm tích Miocene dưới của bể Cửu Long.

  pdf9p bibianh 27-09-2019 30 0   Download

 • Hiện nay lượng dầu khí đã khai thác ở bể Cửu Long, đánh giá là được sinh ra chủ yếu từ vật liệu hữu cơ (VLHC) chứa trong các trầm tích Oligocene. Trong thời kỳ Miocene sớm, một số nghiên cứu cho rằng vật liệu hữu cơ chứa trong các tập trầm tích sét không đạt tiêu chuẩn đá mẹ, hoặc là đá mẹ rất nghèo.

  pdf11p vetnangcuoitroi123 01-11-2013 86 3   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Trong bài viết này, đối tượng nghiên cứu là trầm tích Miocene giữa - Pliocene dưới được lắng đọng hoàn toàn trong môi trường biển thuộc khu vực phía Đông, Lô 05-1, bể Nam Côn Sơn. Địa tầng phân tập trong mặt cắt được minh giải trên cơ sở kết quả phân tích sinh địa tầng của các nhóm hóa thạch trùng lỗ (foraminifera), tảo vôi (calcareous nannofossil) và tảo biển (marine dinoflagellate).

  pdf12p vibeirut2711 19-08-2020 36 0   Download

 • Bể trầm tích Tư Chính - Vũng Mây có đặc điểm địa chất phức tạp, hoạt động kiến tạo và núi lửa ảnh hưởng đến các quá trình lắng đọng trầm tích. Qua việc phân tích, minh giải địa chấn địa tầng dựa trên quan điểm địa tầng phân tập, kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả cho phép xây dựng sơ đồ phân bố, đặc điểm tướng và môi trường trầm tích Oligocene, Miocene dưới, Miocene giữa và Miocene trên, có đối sánh với kết quả phân tích tài liệu địa chất giếng khoan A.

  pdf8p vibeirut2711 19-08-2020 29 1   Download

 • Luận án đã xác định được các đứt gãy chính đóng vai trò hình thành các bồn trũng Đệ Tam là đứt gãy Biển Đông 2 (F7), đứt gãy Đá Lát (F9), đứt gãy Huyền Trân (F8), đứt gãy Tư Chính (F18), đứt gãy Phúc Nguyên (F13) và đứt gãy Vũng Mây (F17); xác định được 3 phụ tầng cấu trúc phụ tầng cấu trúc dưới được hình thành từ các trầm tích Oligocen - Miocen giữa, phụ tầng cấu trúc giữa bao gồm các trầm tích Miocen trên, phụ tầng cấu trúc trên là trầm tích Pliocen – Đệ Tứ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf156p capheviahe29 17-03-2021 3 1   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài báo giới thiệu đặc điểm đá mẹ sinh dầu, khí khu vực bể Tư Chính - Vũng Mây, là vùng nước sâu xa bờ của thềm lục địa Việt Nam. Dầu được phát hiện tại Lô 136 là thông tin quan trọng góp phần xác định tiềm năng dầu khí của bể, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Dựa trên đặc điểm địa hóa mẫu dầu, đá mẹ tại giếng khoan bể Tư Chính - Vũng Mây cho thấy có sự tồn tại các tập đá mẹ sét kết Oligocene và Miocene dưới. Bên cạnh đó, bài báo cũng đề cập đến đá mẹ tiềm năng than/sét than Oligocene.

  pdf5p nguathienthan2 24-12-2019 31 0   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Nội dung bài viết giới thiệu bể trầm tích Malay - Thổ Chu nằm trên thềm lục địa Tây Nam Việt Nam, gồm rìa Đông Bắc bể Malay và phía Nam của trũng Pattani. Kết quả nghiên cứu địa hóa đá mẹ cho thấy có sự hiện diện của 2 tầng đá mẹ sinh dầu khí (tuổi Oligocene và Miocene dưới). Trên cơ sở nghiên cứu mẫu dầu/condensate tại các phát hiện ở bể Malay - Thổ Chu xác định: Hydrocarbon ở khu vực Lô 46 và Lô 46/02 được sinh từ đá mẹ chứa chủ yếu vật chất hữu cơ đầm hồ và hỗn hợp lục địa - đầm hồ đang ở pha tạo dầu muộn.

  pdf9p luu1212 10-07-2019 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Trầm tích Miocene dưới
p_strCode=tramtichmioceneduoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2