intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trang plot device

Xem 1-1 trên 1 kết quả Trang plot device
  • Nhãm Plot Device : chän m¸y in. Nhãm Plot Settings: ĐÞnh d¹ng khæ giÊy vµ trang in. Nhãm Plot area: X¸c ®Þnh vïng in trong bản vÏ. Display: In hinh vÏ n»m trong khu«n khæ mµn hinh. Extents: In tÊt cả những hinh cã trong bản vÏ. Limits: In c¸c hinh n»m trong khu«n khæ limit.

    ppt2p ducthaobg83 25-09-2012 247 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trang plot device
p_strCode=trangplotdevice

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2