intTypePromotion=1
ADSENSE

Trasformations

Xem 1-4 trên 4 kết quả Trasformations
 • ử lý dữ liệu số là một công nghệ tiên tiến đã và đang làm thay đổi có tính cách mạng trong rất nhiều lĩnh vực, từ những lĩnh vực tổng quát nhất như lọc số, lọc thích nghi, sự tương quan giữa các tín hiệu đến viẹc áp dụng các thuật toán nhanh FFT (Fast Fourier Trasform) hay LMS (Least Mean Square),... để tạo nên các thiết bị, phân tích các quá trình quá độ, các máy phân tích phổ, các hệ thống khử nhiễu, cân bằng kênh, xử lý âm thanh và hình ảnh... ...

  pdf74p doilan 26-01-2013 157 35   Download

 • Beginning XNA 2.0 Game Programming: From Novice to Professional Copyright © 2008 by Alexandre Lobão, Bruno Evangelista, José Antonio Leal de Farias All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher.

  pdf406p tailieuvip13 20-07-2012 85 19   Download

 • Menu / Filter / Eye candy / Carve Trở về Background Text 2 gõ January …July Menu Select / Trasform Select Ctrl + C , Ctrl + V Filter Eye candy/ Carve: Tạo iệu ứng nổi gờ Filter Eye candy / Glow: Tạo hiệu ứng phát sáng * Chữ CALENDER - Trên Background - gõ Text - Transfrom Selection - Rotate 90 độ Ctrl +C , Ctrl + V Filter Eye candy / Carve Filter Eye candy / Motion Trail.

  pdf7p phuochau16 08-05-2011 85 14   Download

 • Bài báo cáo trình bày kết quả xác định các hệ số tốc chuyển hóa chất bẩn của thực vật, áp dụng vào mô hình chất lượng nước để kiểm soát ô nhiễm nước hồ đô thị. SUMMARY This report presents the result of detemining pollutant trasforming rate coefficient of plants, using into the water-quality modeling to control pollution of lake water.

  pdf5p meoden89nd 21-01-2011 102 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Trasformations
p_strCode=trasformations

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2