intTypePromotion=1
ADSENSE

Trật tự thị trường tiền tệ

Xem 1-19 trên 19 kết quả Trật tự thị trường tiền tệ
 • Kể từ sau biến cố thăng trầm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhất là sự biến động của thị trường ngoại hối, đến nay thị trường tiền tệ của Việt Nam đã và đang dần ổn định trở lại và có những tín hiệu khởi sắc. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 38 2   Download

 • Một nghiên cứu: Lý thuyết trật tự phân hạng, lý thuyết đánh đổi, lý thuyết tín hiệu, lý thuyết thời điểm thị trường của cấu trúc vốn nhằm trình bày những tác động được so sánh với các bằng chứng sẵn có, tiếp theo là tổng quan về ưu và nhược điểm của từng lý thuyết, một số thảo luận gần đây của các bài nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai trình bày trong phần phân tích mở rộng.

  ppt41p big_12 06-06-2014 457 118   Download

 • Quan sát thực tế trên cho thấy, hiện tượng các ngân hàng hạn chế bán vốn trên thị trường 2, quay sang mua các loại giấy tờ có giá của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là điều rất hiếm từ trước tới nay, đến mức gây không ít ngỡ ngàng đối với những ai quan tâm đến thị trường vốn. Lãnh đạo một vụ của cơ quan thanh tra giám sát nói: “Trước đây, cứ có tiền gửi là có vay thoải mái nhưng nay hoạt động này bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện nên hạn chế...

  pdf2p bibocumi20 14-12-2012 75 11   Download

 • Đặc điểm của NHTM Là doanh nghiệp đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng. SP, hàng hóa mà NH kinh doanh và làm dịch vụ là hàng hóa tài chính (tài sản tài chính): tiền và các CTCG Tạo ra SP hàng hóa trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng khi có nhu cầu Là cầu nối giữa các nhà đầu tư, DN, cá nhân có vốn nhàn rỗi và có nhu cầu vay vốn, góp phần ổn định trật tự xã hội

  ppt42p sony_12 25-06-2013 68 8   Download

 • Mục đích của việc điều chỉnh là nhằm đảm bảo tính hợp lý trong mối quan hệ giữa các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như vai trò là người cho vay cuối cùng của cơ quan này. Liệu động thái này có nâng cao được hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ? lý do đằng sau là nhằm xác lập một cơ chế vận hành tiền tệ có trật tự và một chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn. Hiện nay, trong lĩnh vực ngân hàng vẫn tồn tại tình trạng vốn chảy...

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 64 3   Download

 • Trong năm qua, tuy phải đương đầu với những khó khăn thách thức nhưng đất nước ta đã giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, giữ vững ổn định kinh tế chính trị - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế hàng đầu đều đạt và vượt kế hoạch, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng đất nước được giữ vững. Tình hình hoạt động tiền tệ Ngân hàng có nhiều biến chuyển tích cực mặc dù phải chịu tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi trong...

  pdf82p minhtam 08-07-2009 486 328   Download

 • Phá sản là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường mà hậu quả của nó là sự xung đột lợi ích của các bên tham gia quan hệ kinh doanh. Phá sản không chỉ là sự xung đột lợi ích giữa con nợ mất khả năng thanh toán với các chủ nợ của nó mà còn dẫn đến sự xung đột với lợi ích của tập thể người lao động làm việc tại cơ sở của con nợ, đến lợi ích chung của xã hội, đến tình hình trật tự trị an tại một địa...

  pdf15p 7sac_cauvong 24-06-2010 391 142   Download

 • Bảo hiểm xã hội là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động do mất việc làm thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng góp của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội.Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

  pdf33p kimku10 08-09-2011 192 60   Download

 • Để đạt được mục tiêu va thực hiện những chức năng của mình, Nhà nước phải sử dụng những công cụ sau: a. Pháp luật Luật pháp tạo ra một hành lang pháp lý cho các chủ thể kinh tế hoạt động trong an toàn và trong trật tự. Sự tồn tại của pháp luật là một nhu cầu khách quan bắt nguồn từ chính những đòi hỏi của các quan hệ kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Pháp luật hoàn toàn không phải là phương tiện sáng tạo ra các quan hệ kinh tế mà nó là...

  pdf8p caott9 20-07-2011 132 35   Download

 • Xin Thống đốc chia sẻ những kết quả ban đầu của quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thời gian qua? Về cơ bản, NHNN đã kiểm soát được tình hình của các NHTMCP yếu kém thông qua các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nguy cơ rủi ro gây mất an toàn hệ thống đã được giảm thiểu. An ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động thị trường tiền tệ, tín dụng diễn ra bình thường và theo chiều hướng tích cực hơn...

  pdf5p bibocumi20 16-12-2012 91 15   Download

 • Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập vào thị trường quốc tế. Thế mạnh lớn nhất của Việt Nam trong tương quan với các nước khác là có nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng tiếp thu nhanh công nghệ. Trong xu thế toàn thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf6p vihermes2711 02-10-2019 30 4   Download

 • Tiểu luận: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại nhằm trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại, cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính trung gian với chứ c năng chính là huy động vốn để cho vay, trong những năm qua, hệ thống các NH TM ở nước ta đã có bước phát triển đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội.

  pdf40p blue_12 12-05-2014 278 78   Download

 • Đặc trưng về cấu tạo. Theo Mathias Schleiden và Theodor Schwann thì mọi cơ thể thực vật và động vật đều do những tế bào cấu tạo nên và chúng được sắp xếp theo những trật tự riêng đặc trưng cho từng cơ thể. Tất cả các bộ phận của nó đều đạt đến mức chuyên hóa về hình thái và chức năng. Đó là kết quả của cả một quá trình tiến hóa hết sức lâu dài của các dạng sống nguyên thủy, thích nghi cao độ với các điều kiện môi trường phức tạp và đa dạng. ...

  pdf6p heoxinhkute5 09-11-2010 216 15   Download

 • Giá trị trao đổi, trên cơ sở từng phần (không phải là một phần của một tập hợp khối lượng của tài sản), như là một phần của một sắp xếp có trật tự. Tiền đề này chiêm ngưỡng tất cả các tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh sẽ được bán riêng lẻ, và rằng họ sẽ thưởng thức tiếp xúc bình thường đến thị trường thứ cấp phù hợp của họ.

  pdf48p kennguyen4 03-11-2011 60 1   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội X là: chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

  pdf12p thuy201 13-12-2011 1890 204   Download

 • Nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật Nếu không có các nguyên tắc cơ bản của trật tự xã hội với các thể chế làm trụ cột thì thị trường không thể hoạt động được. Với chức năng, nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật, Nhà nước là nhân tố sống còn trong việc đặt nền móng thể chế cho các thị trường. Tại những nước đang phát triển, ưu tiên số một của Nhà nước là thiết lập những nền tảng ban đầu của pháp luật trong điều kiện thị trường, đó là: a....

  pdf7p thiuyen3 16-08-2011 173 61   Download

 • Trong một bảng thông thường người sử dụng có rất nhiều giới hạn về điều khiển phân tán các hàng trong bảng. Khi một bảng được tạo ra lần đầu tiên nói chung các hàng được chèn vào trong đoạn bắt đầu của block đầu tiên trong extent đầu tiên. Nhưng một khi các câu lệnh DML đã đưa ra một vài yếu tố như trật tự của các block trong danh sách các block tự do, các hàng bị migration sẽ làm cho các câu lệnh này rất khó trong việc săp xếp các hàng trong bảng....

  pdf10p xmen1357 06-01-2011 58 7   Download

 • Các khu đô thị mới thực sự đã đem lại một diện mạo mới mẻ cho thành phố, đem lại sự năng động, trẻ trung xây dựng các khu chung cư là yêu cầu bức thiết, các nước có nền khinh tế - xã hội phát triển đã đi trước chúng ta cả thập kỷ về loại hinh này. Ưu điểm của khu chung cư là tiết kiệm đất đô thị, giải quyết được chỗ ở cho nhiều người dân, tăng diên tích cây xanh và các công trình công cộng, tạo tiện lợi và thông thoáng về giao thông trật tự, và điều đáng kể nhất là tạo nên bộ mặt văn minh đô thị hiện đại.

  pdf45p xylitollimemint 19-11-2019 21 2   Download

 • Bài viết phân tích các chức năng và quyền của Cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, môi trường, cuộc sống và tài sản của các cá nhân và pháp nhân trên biển và tiến hành hợp tác quốc tế với các cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của các nước khác với mục đích duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và trật tự cho Biển Đông.

  pdf4p vistockholm2711 13-12-2019 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trật tự thị trường tiền tệ
p_strCode=trattuthitruongtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2