Trẻ khiếm thị.

Xem 1-20 trên 101 kết quả Trẻ khiếm thị.
 • 1. Khái niệm về khiếm thị - Khiếm thị là trẻ dưới 18 tuổi có khuyết tật thị giác, khi đã có phương tiện trợ giúp nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động cần sử dụng mắt. -Trẻ khiếm thị có những mức độ khác nhau về thị lực và thị trường của thị giác.2. Khái niệm thị lực, thị trường - KHái niệm thị lực: thị lực là khả năng của mắt phân biệt ở điểm gần nhau nhất trong một khoảng cách nhất định.

  pdf31p tranbaoquyen 08-10-2009 1026 124   Download

 • Đề tài nghiên cứu các nội dung: Nghiên cứu cơ sở khoa học của công việc xây dựng biện pháp can thiệp sớm trẻ khiếm thị 0-6 tuổi; nghiên cứu thực trạng công tác can thiệp sớm trẻ khiếm thị phục vụ cho cơ sở thực tiễn của việc đề ra biện pháp; thực nghiệm các biện pháp can thiệp sớm trẻ khiếm thị để rút ra những kết luận và đề xuất và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p tsmttc_009 12-08-2015 86 22   Download

 • Phần 1 bài giảng Đại cương về giáo dục trẻ khiếm thị trình bày nội dung các chương: Chương 1 - Những vấn đề chung về trẻ khiếm thị, chương 2 - Phát triển các kỹ năng cho trẻ khiếm thị. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf31p lalala8 23-12-2015 73 18   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng phòng kích thích thị giác của một số nước trên thế giới, đề tài nghiên cứu này đã vận dụng thiết kế và bước đầu đưa vào sử dụng phòng kích thích thị giác tại Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu với mục đích kích thích thị giác, hướng dẫn trẻ khiếm thị sử dụng phần thị lực còn lại, tăng cường sử dụng các kỹ năng thị giác trong học tập và sinh hoạt.

  pdf12p nganga_00 04-09-2015 34 8   Download

 • Phần 2 bài giảng Đại cương về giáo dục trẻ khiếm thị trình bày nội dung các chương: Chương 3 - Hệ thống phương tiện trợ thị, chương 4 - Giáo dục trẻ khiếm thị ở Việt Nam. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf22p lalala8 23-12-2015 33 8   Download

 • Bài giảng Chương 7: Giáo dục trẻ khiếm thị mầm non di chuyển một cách an toàn bao gồm những nội dung về khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu của định hướng di chuyển; biện pháp dạy trẻ khiếm thị định hướng di chuyển. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt14p cocacola_08 19-11-2015 43 6   Download

 • Bài giảng Phát triển giao tiếp cho trẻ khiếm thị MN: Chương 4 do TS.Nguyễn Thị Kim Anh biên soạn sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về quá trình phát triển giao tiếp cho trẻ khiếm thị mầm non; ảnh hưởng của khiếm thị đến giao tiếp của trẻ; phương pháp phát triển giao tiếp cho trẻ khiếm thị mầm non.

  ppt25p cocacola_08 19-11-2015 26 6   Download

 • Bài giảng Chương 2: Giáo dục thể chất cho trẻ khiếm thị mầm non trình bày về ảnh hưởng của khiếm thị đến sự phát triển thể chất của trẻ; phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ khiếm thị mầm non. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Giáo dục đặc biệt và những ngành có liên quan.

  ppt16p cocacola_08 19-11-2015 36 5   Download

 • Bài giảng Làm quen trẻ khiếm thị với môi trường xung quanh bao gồm những nội dung về quy trình cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh và các hình thức cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Giáo dục đặc biệt và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt26p cocacola_08 19-11-2015 43 5   Download

 • Bài giảng Chương 6: Giáo dục các kỹ năng sống trong họat động hàng ngày cho trẻ khiếm thị bao gồm hai nội dung chính trình bày về khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa của lao động - tự phục vụ; biện pháp hình thành các kĩ năng lao động – tự phục vụ. Mời các bạn tham khảo.

  ppt11p cocacola_08 19-11-2015 18 2   Download

 • Bài giảng Tâm lý học khiếm thị được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cấu trúc khuyết tật của trẻ khiếm thị; đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ khiếm thị. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt14p cocacola_08 19-11-2015 78 6   Download

 • II. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRẺ KHIẾM THỊ 1.1. Khái niệm Trẻ khiếm thị là trẻ dưới 16 tuổi có khuyết tật thị giác, khi đã có phương tiện trợ giúp nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động cần sử dụng mắt. Trẻ khiếm thị có những mức độ khác nhau về thị lực và thị trường của thị giác.

  pdf5p chagio5k 22-08-2011 194 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án cho trẻ khiếm thị: để giáo dục trẻ mù hoà nhập với trẻ sáng mắt', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p abcdef_12 14-07-2011 315 40   Download

 • Trịnh Thị Kim Ngọc. Lĩnh vực trẻ đa tật được xem là một lĩnh vực rất phức tạp, nó đòi hỏi sự thể chế hóa và quan âm nhiều về chuyên môn. Trẻ khiếm thị đa tật là những trẻ mù hay nhìn kém và có kèm theo một số khó khăn sau:  Các mức độ chậm phát triển khác nhau.  Khuyết tật vận động bao gồm: bại não, liệt một bên, khó khăn về vận động…  Các loại và mức độ vận độ khó khăn khác nhau  Điếc hay mất sức nghe  Rối loạn...

  pdf3p abcdef_12 14-07-2011 281 34   Download

 • Trẻ khiếm thị không có gì đặc biệt, khác thường. Chúng hoàn toàn giống như bao trẻ em khác về năng lực, tính cách, tình cảm, ước muốn, v..v... Quá trình phát triển đều trải qua những giai đoạn nhất định theo quy luật phát triển của con người. Quá trình phát triển của trẻ khiếm thị chỉ khác trẻ bình thường ở chỗ: chúng bị giảm khả năng này hay khả năng khác, chứ không hề mất hết khả năng. 1.

  pdf2p abcdef_12 14-07-2011 330 28   Download

 • Module Tiểu học 10: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ giúp học viên trình bày được khái niệm khiếm thị; mô tả được đặc điểm nhận thức, giao tiếp và cách thức của trẻ khiếm thị,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf74p cobetocxul10 15-05-2015 177 24   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TÂM LÝ- GIÁO DỤC CN.TRẦN THỊ HOÀ ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THỊ.

  pdf5p chagio5k 22-08-2011 111 19   Download

 • Module Tiểu học 10: Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ giúp học viên trình bày được khái niệm khiếm thị; mô tả được đặc điểm nhận thức, giao tiếp và cách thức của trẻ khiếm thị,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf74p minhminhnguyen32 10-06-2014 95 19   Download

 • Như vậy số trẻ mù đi học rất thấp. Về chất lượng giáo dục: hầu hết số trẻ khiếm thị có khả năng theo học chương trình phổ thông và đạt chất lượng giáo dục như trẻ em sáng mắt ở các bậc tiểu học. Nếu được giáo dục đúng phương pháp thì các học sinh khiếm thị sẽ phát huy được hết tiềm lực của mình.

  pdf5p chagio5k 22-08-2011 81 11   Download

 • Qua thực tiễn cho thấy vòng bạn bè của mỗi học sinh khiếm thị nên có từ 2 đến 5 bạn, với thành phần: bạn cùng lớp hoặc bạn cùng trường, cùng xóm, ngõ. Trong số trẻ tham gia vòng bạn bè cử một trẻ làm nhóm trưởng. Một số gợi ý lựa chọn thành viên tham gia vòng bạn bè hỗ trợ trẻ khiếm thị do giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định.

  pdf3p chagio5k 22-08-2011 58 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản